اجرای آبیاری قطره ای اتوماتیک

اجرای آبیاری قطره ای اتوماتیک ، سرمایه گذاری اولیه متعلق به روش آبیاری قطره ای ممکن است در مقایسه با سایر روش ها بیشتر باشد.

مدیریت سیستم قطره ای در مقایسه به آگاهی های بیشتری نیاز دارد

و سهل انگاری و تاخیر در مواردی می تواند به گیاه صدمه بزند.

با این روش نمی توان با سرمازدگی مقابله کرد. اگر در چنین شرایطی هستید

روش بارانی و یا سایر تمهیدات دیگر در فضای سبز  را انتخاب نمایید.

جوندگان، حشرات و انسان ها ممکن است در مواردی سبب آسیب رساندن به لوله ها و ایجاد نشت در سیستم شوند.

فیلتراسیون آب برای پرهیز از انسداد مجاری ریز دریپرها کاملا ضروری است.

آبیاری قطره ای گیاهان

در آبیاری سبزیجات، صیفی جات و اصولا تمامی گیاهان ردیفی اغلب از نوارهای آبیاری استفاده می شود

که قبلا به فواصل معینی خروجی هایی در آن تعبیه شده است

و بدین ترتیب پیوسته یک نوار مرطوب در امتداد ردیف کشت وجود دارد.

کشت های ردیفی غالبا فصلی هستند و نوارهای آبیاری مورد استفاده در آنان که معمولا دیواره های نازکی هم دارند

تنها در همان فصل به کار گرفته می شوند. در این مزارع هم تاکید چندانی برای دفن لوله های اصلی وجود ندارد

زیرا اکثرا مایلند امکان جابجایی این لوله ها و استفاده از آنها در فصل ها و یا قطعات دیگر همواره میسر باشد.

حال که هزینه ها نسبتا بیشتر است شما باید سیستمی را تدارک ببینید که حداکثر تولید و حداقل مخارج را داشته باشد.

می توانید کل سیستم را از شرکت های ذیربط تهیه کنید.

و یا آنکه از آنچه که موجود دارید( پمپ، لوله و …) به نحوی مناسب و

سازگار با نیازهای سیستم قطره ای جدید بهره برداری نمایید.

طراحی درست و حساب شده شما را از گرفتاری های بعدی دور نگه می دارد.

تامین آب ممکن است از چاه، استخر، دریاچه، رودخانه، نهر و یا منابع شهری باشد.

آبهای زیرزمینی غالبا تمیز بوده و ممکن است.