آلاچیق زیبا 

آنچه در این مقاله میخوانیم

آلاچیق زیبا ،آلاچیق در لغت:

نوعی خیمه که از پارچه های ضخیم درست می کنند سایبانی که میان باغ یاصحرا از شاخه های درخت و چوب  آلاچیق زیبا می سازند ، را  آلاچیق نیز گویند.

آلاچیق وسیله ای برای ارتباط با طبیعت و استفاده از مکان های طبیعی است .

انواع آلاچیق:

آلاچیق ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد قدیمی ترین نوع آلاچیق ها ، آلاچیق های چوبی  هستند که در طرح ها ی مختلف ساخته می شوند .

در گذشته به کار بردن چوب برای آلاچیق بسیار مرسوم بود اما امروزه از فلز و هر متریال و مصالح بنایی دیگری برای ساخت آلاچیق می توان استفاده کرد .

همچنین برای سقف نیز به جز سقف گنبدی از صاف ، شیروانی ، شیشه ای و … استفاده می شود .

سقف آلاچیق ها را با ترکیب با چارچوب های چوبی پوشش می دهند .

در مناطق مرطوب ، مخصوصا شمال ایران به کار بردن پوشال و نی در معماری و همچنین ساخت آلاچیق رایج است .

در بعضی از مناطق باتوجه به نوع اقلیم و شرایط مصالح بومی  موجود  در منطقه استفاده از پوشال های گیاهی  مرسوم است  .

طراحی آلاچیق و ابعاد آن

طراحان شرکت سورن بام با توجه به طراحی محوطه و تناسب فضا ،

مناسب ترین آلاچیق برای فضای شما را طراحی می کنند .

در این طراحی نظر و سلیقه کارفرما بسیار دخیل است که گاهی نوع سنتی را ترجیح داده و گاهی مدرن .

به همین دلیل همه اطلاعات لازم با هم ترکیب شده ،

تا بهترین نوع آلاچیق را مناسب به فضای در نظر گرفته شده اجراکرد.

مراحل ساخت یک آلاچیق:

  •   انتخاب مکان مناسب با توجه به دید مناسب و فضای قرار گرفتن درب و وردی آلاچیق
  • انتخاب طرح و نوع آلاچیق مورد نظر، مشخص کردن مساحت کلی و ابعاد  ستون ها و سقف
  • انتخاب متریال مورد استفاده برای دیواره و سقف ها
  • جاگذاری پایه ها و برقراری استحکام و سقف مناسب
  • رنگ آمیزی مناسب
مقالات مرتبط
پروژه‌های آلاچیق سورن بام
Call Now Button