آبیاری قطره ای نوعی از سیستم آبیاری است که آب و مواد مغذی را به آرامی از روی خاک یا زیر خاک به ریشه می رساند، و هدف از این نوع آبیاری صرفه جویی در آب و به حداقل رساندن تبخیر است.

مزایای فواید آبیاری قطره ای:

به علت موضعی بودن میزان مصرف کود و مواد مغذی کاهش می یابد (زیرا سطح کمتر است).

باعث مصرف درست آب می شود

تسطیح سطح نیاز نیست و زمین هایی با اشکال مختلف و نا منظم نیز قابل تنظیم است

فرسایش خاک و رشد علف های هرز کم می شود

توضیع آب یکنواخت است

می توان آبیاری را زمان بندی کرد

نصب آسانی دارد

آب به علف های هرز نمیرسد

کود در آب های زیرزمینی روان نمی شود

در انواع خودکار نسبت به نوع خاک و رطوبت آن فرکانس و شدت آبیاری تغییر می کند

هزینه کار و انرژی کمتر از روش های دیگر است و هزینه مصرف آب نیز به طور چشمگیری در آبیاری قطره ای کاهش میابد

معایب آبیاری/ آبیاری قطره ای:

هزینه اولیه معمولا بیشتر از روش های دیگر است

نور خورشید می تواند بر لوله های سیستم تاثیر بگذارد و عمرشان را کم کند

امکان مسدود شدن مسیر آب وجود دارد

لوله ها ممکن است توسط حیوانات مخصوصا جوندگان مورد آسیب قرار گیرند

در بعضی از خاک ها آبیاری زیر سطح خاک ممکن است مناسب جوانه زدن نبوده و نتواند سطح خاک را مرطوب کند

استفاده های آبیاری/آبیاری قطره ای:

از آبیاری قطره ای در مزارع، باغها، گلخانه ها ، دیوار سبز و …. استفاده می شود

دو نوع اصلی قابل استفاده:

حساس به فشار ( در هر نوبت آب بیشتری را با فشار می رسانند).

جبران کنننده فشار ( در این فرستنده همان مقدار آب در دوره طولانی تر فرستاده می شود.