آبیاری با سیستم قطره ای

آبیاری با سیستم قطره ای ،  یکی از جدیدترین روشهای آبیاری است.

که می توان با استفاده از ان از یک سو بیشترین حد از کنترل مصرف آب را داشت اما در صورتی که در طراحی، اجرا، بهر ه برداری و حفظ و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای  دقت لازم صورت نگیرد  گاهی ممکن است مشکلات حاصل از آن بسیار جدی باشد و باعث مصرف بیشتر آب و هدر رفتن آن شود.

آبیاری به روش سنتی در مزرعه ها  با مشکلات فراوان و بسیار زیاد روبرو است.انسان برای جلوگیری از هدر رفتن آب،صرف وقت و هزینه زیاد به فکر استفاده صحیح و مفید از آن بر آمد.

 معرفی بخش های مختلف آبیاری با سیستم قطره ای :

در این روش آب با فشار زیاد  وارد لوله های اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار  شده و از طریق قطره چکان ها بصورت قطره ای در پای درخت یا بوته چکانده می شود بدین صورت از هدر رفتن آب جلوگیری می شود و این روش یکی از بهترین  است.این روش از سه قسمت تشکیل شده است:

 1 –  وسایل فشار و کنترل مرکزی :

که  شامل پمپ، شیر تنظیم فشار،شیر یکطرفه،سیکلون،فیلترهای توری و شنی،مخزن کود و مواد شیمیایی،دستگاه برنامه ریز،فشارسنج ها و تابلو برق، است.پمپ وظیفه تامین فشار آب است و آب را با فشار از جایی به جای دیگر انتقال می دهد .

2 – لوله های اصلی و نیمه اصلی،فرعی و اتصال ها:

وظیفه انتقال آب بر عهده ی لوله ها و اتصالات است .

که عهده دار انتقال آب از ایستگاه پمپا و و فیلتراسیون به قطره چکان ها است.

3- قطره چکانها و آب فشان ها :

قطره چکانها آب را به صورت قطرات پشت سر هم به طور دایم در اختیار گیاه قرار می دهند.قطره چکان ها می توانند از نوع قطره چکانها روی خط یا در خط یا قابل تنظیم و یا تک خروجی یا چند خروجی باشند.گاهی به جای استفاده از  قطره چکان ها از وسیله ای بنام آبفشان استفاده می شود و اگر آبفشان آب را به صورت مه پخش کند به آن مه پاش گفته می شود.