نگهداری گیاهان در تراس | بام سبز| دیوار سبز

  • -
فضای سبزوتاثیرات فیزیولوژی آن|اجرای فضای سبز

نگهداری گیاهان در تراس | بام سبز| دیوار سبز

نگهداری گیاهان در تراس | بام سبز| دیوار سبز

شما اهل نگهداری دیوار سبز یا باغباني در پشت بام یا در منزل هستيد واگر  گياهان براي شما يك سرگرمي و لذت دلخواه باشد، دست به كار شويد. پيش از هر اقدامي اول تصميم بگيريد كه چه كاري مي خواهيد انجام دهيد.اگر می خواهید دیوار سبز، تراس، بام سبز ، حياط، باغچه، گلخانه (پاسيو)، راه پله ها، پاركينگ و حتي گوشه اتاق مي تواند محلي براي پرورش گياهان داشته باشدبهترین فرصت برای کسانی است که می خواهند خانه را ميزبان گل و گياه و درخت كنند و از همسايگي با آنها لذت ببرند. باید گفت نگهداری و پرورش گل و گياه در خانه براي بسياري وسوسه انگيز است. باغبانی شغل هزاران ساله اجداد ماست و آن طور كه روان شناسان تاكيد دارند طبيعت با جان و روان ما آميخته شده و به صورت آگاهانه يا ناخودآگاه حال ما را خوب مي كند.و برای این کار باید وقت گذاشت.علاوه بر آن رسيدگي به گياهان خانگي لذتي توصيف ناپذير دارد كه فقط بايد تجربه كني تا بداني. مي گويند روح آدم هاي بزرگ با باغچه نسبت دارد! وسوسه نگهداري از انواع گياهان بيشتر به دلايلي نظير نابلدي در رفع نیاز به  گل ها و گیاهان ، كمبود جا، نداشتن وقت و دردسرهاي احتمالي اين كار ناديده گرفته مي شود که اگر جدی گرفته شود به تكثير انبوه انواعي از گياهان آپارتماني مي انجامد كه زحمت كمتري براي نگهداري آنها وجود دارد. تازه شاداب نگه داشتن گل و گیاهان هم از عهده خیلی ها  برنمي آيد.مگر با آموزش دادن می توانید  طبيعت بسيار متنوع داشته باشید  و امكان تنوع را هم مهيا  كنید. در چنين شرايطي نبايد خود را به نگهداري از تعدادي گياه آپارتماني محدود كنيم چون با كمي ابتكار و به قول معروف دل دادن به كار مي توان طبيعتي هرچند مختصر را ميهمان خانه هایمان کنیم كه سرشار از تنوع، زيبايي و لذت باشد.

نگهداری گیاهان در تراس | بام سبز| دیوار سبز


نوشته‌های تازه