اجرای بام سبز | roof garden

 • -
بام سبز | مشاوره و طراحی بام سبز سورن بام| اجرای بام سبز

اجرای بام سبز | roof garden

اجرای بام سبز |roof garden

اجرای بام سبز | roof garden

انواع بام سبز

باغ بام‌ها را بر اساس سیستم اجرایی به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنند:

 1. سیستم گسترده (extensive)
 2. سیستم متمرکز (intensive)
 3. سیستم مدولار یا جعبه گیاه (planter box)
 4. سیستم ترکیبی (synthesic)

۱. سیستم گسترده

برای سیستم گسترده از واژه Green Roof یا بام سبز استفاده می‌شود. این سیستم به نام مقطع کم ارتفاع یا اجرا با ضخامت کم نیز شناخته می‌شود. این نوع بام فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می‌باشد. معمولاً این سیستم برای زمانیکه حداقل بار وزن مدنظر باشد به کار گرفته می‌شود. به طور اخص، فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارند. این نوع بام مثل چمنهای نروژی، بر روی بامهای مسطح و شیبدار احداث می‌شود. در این سیستم معمولاً گیاهان به عمق ۴۰ تا ۱۰۰ میلیمتر استفاده می‌شوند. حدود بار نهایی بام تقریباً بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمربع در حالت اشباع می‌باشند. در مورد بام‌های شیبدار در اغلب مکان‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد شیب توصیه می‌شود. در شیب حداکثر ۳۰ درصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزارهای ضد فرسایش وجود دارد

جزییات اجرایی سیستم گسترده

گسترده1.jpg

۲. سیستم متمرکز

برای سیستم متمرکز از واژه Roof Garden یا باغ بام استفاده می‌شود. این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته می‌شود. این نوع بام سبز شامل انواع مختلفی از گیاهان می‌باشد و مشابه یک پارک طراحی می‌شود. برخی از بام‌های سبز دارای درختان بزرگ و آبنماهایی می‌باشند که این موضوع خود احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد. این سیستم اغلب نیازهای سازه‌ای جدیدی را برای بام الزامی می‌کند، به ویژه برای بام‌هایی که دسترسی عمومی نیز داشته باشد.

جزییات اجرایی سیستم متمرکز

متمرکز1.jpg

۳. سیستم مدولار یا جعبه گیاه

در این سیستم گیاه و محیط کاشت آن در جعبه‌های مخصوصی که تمام یا بیشتر بام سبز را می‌پوشاند، نگهداری می‌شود. در سیستم غیر مدولار محیط کاشت یک لایه پیوسته بر روی بام سبز می‌باشد. در سیستم مدولار این محیط ناپیوسته هست.

جزییات اجرایی سیستم مدولار یا جعبه گیاه

۴. سیستم ترکیبی

این نوع بام ترکیبی از دو سیستم گسترده و متمرکز است و دارای فواید دو بام ذکر شده است، اما دارای ظرفیت بار بیشتری است. در عین حال سبز شدن در داخل پانل‌های گسترده سبک وزنی صورت می‌گیرد.

طبقه‌بندی دیگر

یک شیوه دیگر طبقه‌بندی، تفکیک بامها به مسطح و شیب دار است. بامهای سبز شیبدار مشخصه برجسته بسیاری از ساختمانهای اسکاندیناویایی هستند که نیازمند طراحی ساده‌تری در مقایسه با بامهای تخت می‌باشند. زیرا شیب بام خطر نفوذ آب را از طریق سازه بام با استفاده از لایه‌های آب بندی و زه کشی کم تری نسبت به بام تخت، کاهش می‌دهد.

باغ بام‌ها از سه قسمت تشکیل می‌شوند

 

 • سقف ساختمان: که البته نیاز به تقویت سازه بامهای موجود برای استقرار بام سبزدارد.
 • باغ بامها: که یک لایه محافظت کننده هستند و سقف و عایق رطوبتی را از لایه خاک و گیاهان جدا می‌کنند.
 • خاک و کود و سیستم آبیاری باغ: باغ که هر کدام بایستی طراحی و در محل مناسب قرار گیرند.

اجرای بام سبز | roof garden

 


 • -

بام سبز | انواع بام سبز| اجرای بام سبز


 بام سبز | انواع بام سبز| اجرای بام سبز

بام سبز

بام سبز، بام ساختمانی است که تمام یا قسمتی از آن با گیاهانی که بر روی یک لایه ضد آب کاشته شده باشند، پوشانده شده است. این بام ممکن است شامل لایه‌های دیگر مانند حصار ریشه، زه‌کشی و یا سیستم آبیاری باشد.
بام‌های سبز مدرن که از سیستم لایه‌های پیش ساخته تشکیل می‌شوند، نسبتا پدیده‌ای نو می‌باشند. این نوع بام‌ها در دهه ۱۹۶۰ در آلمان توسعه و به بسیاری از کشورهای اروپا گسترش یافتند. گرچه این بامها در شمال اروپا مانند کشورهای اسکاندیناوی، هلند واسکاتلند کاملا رواج داشت اما شکل مدرن و شهری آن در آلمان و آمریکا متولد شد. بر اساس برآوردهای موجود، امروزه حدود ۱۰ درصد از کل بام‌های آلمان، بام سبز هستند. ایالات متحده نیز بام‌های سبز قابل توجهی دارد، اما تعداد آن‌ها به اندازه اروپا نیست.
در شهر شیکاگو که یک کلان شهر با معضلات مخصوص خود است طرح بام سبز رواج زیادی یافته است.

انواع بام‌های سبز

بام‌های سبز می‌توانند در انواع متمرکز، فشرده، نیمه متمرکز و گسترده یا وسیع بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز طبقه‌بندی شوند.

بام‌های سنتی سبز که نیازمند عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی هستند، به‌عنوان بام‌های سبز متمرکز مطرحند. این نوع بام‌ها نیازمند آبیاری، کوددهی و سایر مراقبت‌ها می‌باشند.

در مقابل، بام‌های سبز وسیع یا گسترده، به عنوان سیستم‌های خودنگهدار در نظر گرفته شده و به حداقل تاسیسات نگهداری، شاید تنها یک‌بار در سال هرس یا کوددهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز دارند. این نوع از بام‌های سبز می‌توانند در لایه بسیار نازکی از خاک که اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه استفاده می‌شود، قرار گیرند. بام‌های متمرکز، محیط کشت ژرف و عمیقی دارند و در دسترس هستند و می‌توانند به عنوان یک فضای باز در نظر گرفته شوند بام سبز ۲۵ ساله‌ای که در جای مناسبی با درختان بالغ و تنومندش، مستقر شده است.

در مقابل، بام سبز گسترده، محیط کشت سطحی و کم‌عمقی دارد و معمولاً قسمتی از یک سیستم بامی و قسمتی از ساختار ساختمان سبز می‌باشد. یک بام سبز گسترده به طور کلی در دسترس و مورد استفاده کارکردی نیست.

طبقه‌بندی دیگر در خصوص بام‌های مسطح و شیبدار است. بام‌های سبز شیبدار، مشخصه برجسته بسیاری از ساختمان‌های اسکاندیناویایی هستند که نیازمند طراحی ساده‌تری در قیاس با بام‌های تخت می‌باشند. چرا که شیب بام کاهش خطر نفوذ آب از طریق سازه بام را با استفاده از لایه‌های آب‌بندی و زهکشی کمتری نسبت به بام تخت موجب می‌شود.

سودهای محیطی

کاهش گرما
کاهش سربار خنک کردن ساختمان بین ۵۰ تا ۹۰ درصد
فیلتر کردن آلودگی‌های هوا و دی اکسید کربن که به کاهش بیماری‌های تنفسی مانند آسم کمک می کند.
فیلتر کردن آلودگی‌ها و فلزهای سنگین از آب باران
کمک به عایق کردن ساختمان در برابر آلودگی صوتی
ایجاد زیست‌گاه طبیعی
کاهش متوسط دمای محیط‌های شهری در فصل گرما
تزئین بام ها و زیبا شدن محیط با پوشش گیاهی

 

 

 


 • 0
باغ بر بام| سیستم متمرکز| سیستم گسترده

بام سبز |انواع بام سبز|روف گاردن

بام سبز |انواع بام سبز|روف گاردن

تعریف بام سبز:

بام سبز ، بامي است كه مقدار يا تمامي آن با پوشش گياهي و خاك، يا با محيط كشت روينده، پوشانده مي شود. لفظ بام سبز گهگاه براي بام هايي
كه مفاهيممعماري سبز” را مد نظر قرار مي دهند، نظير پانل هاي خورشيدي و يا صفحات فتوولتائيك، بكار مي رود بام سبز در واقع بامي است كه
بر روي سطح آن گياهان رشد مي كنند. پروژهای بام سبز نیازمند مصالح و عناصری هستند که بتوانند عمل نگهداری ،زهکشی رطوبت و نگهداري
گياهان را مطابق استاندارد هاي تعریف شده در ساختمان فراهم آورند.

انواع بام سبز
الف : بام سبز با ساختار گسترده :
– اين سيستم به نام مقطع كم ارتفاع يا اجرا با ضخامت كم نيز شناخته مي شود.- براي سيستم گسترده از واژه green roof يا بام سبز استفاده مي شود

-این نوع بام سبز فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می باشد.

 

ب- بام سبز با ساختار متمرکز :
– براي سيستم متمركز واژه roof garden  روف گاردن يا باغ بام استفاده مي شود. اين سيستم به نام مقطع عميق يا باغ بام نيز شناخته مي شود .
– اين نوع از بام سبز شامل انواع مختلفي از گياهان مي باشد و مشابه يك پارك طراحي مي شود

 

پ- بام سبز با ساختار نیمه متمرکز(Synthesic ) :

 

این سیستم از ترکیب سیستم متمرکز و سیستم گسترده ایجاد می شود.(planter box):ت- سیستم مدولار یا جعبه گیاه
-در این سیستم گیاهان در جعبه های مخصوصی که تمام یا بیشتر بام سبز را می پوشاند،کشت و نگهداری می شوند.

 

می توان درختان چندین ساله با ارتفاع زیاد را برروی بام کاشت ؟

بله . البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در هنگام طراحی سیستم بام سبز اگر کاشت درختان با ارتفاع زیاد مدنظر باشد با توجه به

نیاز ریشه این درختان بایستی حداقل ارتفاع خاکریزی بین ۸۰سانتی متر تا ۱۰۰سانتی متر بوده و به منظور حصول اطمینان از عدم آسیب به

ساختار سقف بایستی جانمایی درختان برروی سر ستون ها و یا تیرهای اصلی سقف باشد.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 • -
آبنما |آبنما پرده ای| آبنما هوشمند| آبنما شیشه ای | آبنما صخره ای

انواع بامهای سبز طراحی و اجرا | دیوار سبز و محوطه سازی

 انواع بامهای سبز طراحی و اجرا | دیوار سبز و محوطه سازی

انواع بامهای سبـــز

بامهای سبز می توانند در انواع مختلف باشند از جمله بام سبز متمرکز ، فشرده ، نیمه متمرکز  و گسترده یا وسیع بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز در بام سبز طبقه بندی شوند. بامهای سنتی سبز که نیازمند عمق بیشتری  از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی می باشند، بعنوان بام های سبز متمرکز مطرح گردیید.این نوع بام سبز  نیاز بیشتری به  آبیاری، کوددهی و سایر مراقبتها می باشند. در مقابل، بامهای سبز(مدرن ) وسیع یا گسترده، به عنوان سیستمهای خودنگهدار در نظر گرفته شد. و به حداقل تاسیسات نگهداری، شاید تنها یکبار در سال هرس یا کوددهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز دارد. این نوع از بامهای سبز می توانند در لایه بسیار نازکی از خاک  که اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه می باشد  استفاده می شود،  . بدین ترتیب بام هاي متمركز، محيط كشت ژرف و عميقي دارند و در دسترس هستند و مي توانند به عنوان يك فضاي باز در نظر گرفته شوند. مثالي از يك بام سبز متمركز، بام مركز Manulife است كه در بالاي يك پاركينگ قرار گرفته است. بام سبز ۲۵ ساله اي كه در جاي مناسبی با درختان بالغ و تنومندش، مستقر شده است.
در مقابل، بام سبز گسترده، محيط كشت سطحي و كم عمقي دارد و معمولاً قسمتي از يك سيستم بامي و قسمتي از ساختار ساختمان سبز مي باشد. يك بام سبز گسترده به طور كلي در دسترس و مورد استفاده کارکردی نيست. بام شرکتMountain Equipment نمونه اي از يك بام سبز گسترده مي باشد كه در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است.
طبقه بندی دیگر در خصوص بامهای سبز مسطح و شیبدار است.  چرا که شیب بام کاهش خطر نفوذ آب از طریق سازه بام را با استفاده از لایه های آب بندی و زهکشی کمتری نسبت به بام تخت موجب می گردد.
در تمامي انواع مختلف بام سبز استفاده از خاک ليکا پيشنهاد مي گردد.چون بسیار سبک است .

انواع بامهای سبز طراحی و اجرا | دیوار سبز و محوطه سازی

انواع بامهای سبز طراحی و اجرا | دیوار سبز و محوطه سازی

انواع بامهای سبز طراحی و اجرا | دیوار سبز و محوطه سازی

 


نوشته‌های تازه