آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

 • -
آبیاری بارانی|روش های آبیاری بارانی|آبیاری|آبیاری ثابت ونیمه ثابت

آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای است که در طول آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

این قطره چکانها کوچک بوده و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند. با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی بدنه از دهانه خروجی آن به سطح خاک می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست.

قطره چکان با مجرای طولانی

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار گرفته و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می‌گردد. عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب می‌باشد. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض شود.

قطره چکان صفحه‌ای

‌این قطره چکان از چند صفحه منطبق بر هم تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود ‌این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می‌شود. مجموعه این صفحات روی هم قرار گرفته و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می‌دهد.

قطره چکان چند دهانه‌ای

برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجبارا از قطره چکانهایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود. به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید. بدین ترتیب با یک یا دو قطره چکان می‌توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود. تعداد این خروجی‌ها از ۵-۱ متغیر است.


 • -
آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای در گلخانه ها همیشه مورد استفاده بوده است. در ایران این روش در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح بزرگی با این روش آبیاری شدند ولی با مرور زمان مزایا و معایب این نمایان شد. هزینه‌های زیاد و تکنیک‌های نسبتا پیشرفته این روش و املاح و مواد جامد معلق در آبهای کشور از معایب آبیاری قطره‌ای بوده و باعث شده که کشاورزان کمتر از این روش آبیاری استفاده کنند ولی این دلیل نیست که روش آبیاری قطره‌ای راطرد شده بدانیم دنبال رفع معایب آن باشیم.

سیستم آبیاری دیوار سبز:

سیستم آبیاری گمبان یک سیستم کاملا در هم تنیده به پنل ها است.در بالای هر پنل یک لوله آب ۸ میلیمتری قرار میگیرد و در طول دیوار سبز کشیده میشود.مخزن فوقانی هرپنل علاوه بر اینکه این لوله را در محلش ثابت نگه میدارد آن را از تحت فشار قرار گرفتن نیز محافظت میکند .پنل ها همچنین این امکان را فراهم میکنند که آب مخزن به صورت یکنواخت به سمت ۸ حفره پنل هدایت شود.

لوله های جانبی آبیاری قطره ای:

لوله های جانبی آبیاری قطره ای به رنگ نارنجی در طول پانل های سبز که محفظه ی ذخیره قرار دارد کشیده شده است در هر ۱۵ سانتی متر سوراخ هایی برای خروج آب وجود دارد هر خط جانبی میتواند ۱۹ لیتر آب را در ساعت با فشار بی اس ای خارج کند.آب در محوظه ی نگهداری مجموعه جمع آوری می شود تا هنگامی که به شیارهای موجود در جاگلی برسد. سپس آب به حفره ی پایینی چکانده می شود جایی که دوباره این فرایند تکرار می شود و این فرایند تا هنگامی ادامه دارد که تمامی صفحه آبدهی شود آب مازاد از کف پانل به محفظه ی ذخیره ی پانل بعدی میریزد.


 • -
آبیاری بارانی|روش های آبیاری بارانی|آبیاری|آبیاری ثابت ونیمه ثابت

آبیاری قطره ای| آبیاری هوشمند

آبیاری قطره ای| آبیاری هوشمند

در آبیاری قطره ای آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد . وسیله خروج آب به خاک « قطره ‏چکان « نام دارد . قطره چکا نها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل ، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می دهند و موجب کاهش ‏دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می شوند . آبیاری قطره ای
آب بعد از خروج از قطره چکان توسط نیروها ی کاپیلارتی و ثقل در نیمرخ خاک جریان می یابد ، بنابراین سطحی که به وسیله هر قطره چکان ‏خیس می شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می گردد . در سیستم های قطره ای دور آبیاری یک روز و حتی در صورت نیاز ‏کمتر امکان پذیر است‎ .‎
برای درختان و تا کها که گیاها نی دا ئمی با فاصله زیاد از یکد یگر می باشند ، قطره چکا نها به صورت واحد های ساخته شده مجزا بوده و ‏توسط یک زایده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعی قطره جکان « ، « شیلنگ لوله فرعی « یا « لوله فرعی « متصل می گردند‎.‎
برخی قطره چکا نها به صورت لوله های اسپا گتی شکل بوده و چند خروجی دارند . این امر برای افزایش سطح خیس شده با حدا قل افزایش در ‏هزینه است . برای گیاهان ردیفی کمتر دائمی ما نند گوجه فرنگی ، نیشکر و تو.ت فرنگی ، لوله فرعی و قطره چکا نها را با هم به صورت یک ‏واحد قابل جدا ساختن می سازند که یا سوراخهایی به فواصل ۹ تا ۳۶ اینچ دارند مانند لوله دو محفظه ای ویا دیواره های متخلخلی دارند که آب ار ‏آنها به بیرون تراوش می نماید . در هر دونوع سیستم قطره ای ، لوله های فرعی به خط انتقال آب مرسوم به « مانفولد « متصل می شوند‎ . ‎‏ ‏

محاسن آبیار ی قطره ای‏‎ : ‎
آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به هر گیاه مانند درختان و تاکها ست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش بالاتر اثر مصرف آب ‏به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، بر طرف می سازد . یک سیستم آبیاری قطره ای به علت کا ربرد موثر آب و نیروی کارگردارای مزایای ‏آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است . آبیاری قطره ای
صرفه جوئی در میزان آب و هزینه ها : آ بیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد و این مسئله اساسی در این روش جدید ‏است . سیستم های قطره ای به آب کمتری نسبت به سایر سیستم های متداول آبیاری نیاز دارد . مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبیاری با ‏سیستم قطره ای تنها نصف آب مورد نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می کند . با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئی در آب با سیستم ‏قطره ای کاهش می یابد ما هنوز برای بسیاری باغداران آبیاری موثر با سیستم قطره ای بعلت کمبود و قیمت بالای آب ، اهمیت دارد . هزینه ‏کارگر برای آبیاری را می توان کاهش داد ، زیرا در سیستم قطره ای کافی است که پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به کار انداخته شود . این ‏تنظیم ها توسط وسایل اتوماتیکی انجام می گیرد که نیاز به کارگر چندانی ندارد‎ . ‎

 ‎به کارگیری آ‌ب شور‎ :‎
‎ ‎آبیاری های مکرر رطوبت خاک را در حدی نگه میدارد که بین دو حالت خیلی خشک و خیلی ترنوسان نمی کند و بیشتر قسمت های خاک از ‏هوای کافی برخوردار است . خیس ماندن خاک بین آبیاریها ، نمکهای موجود در محلول را رقیق تر نگه میدارد . بهمین جهت در سیستم قطره ای ‏می توان از آب با شوری بیشتری نسبت به سایر روشها ی آبیاری استفاده کرد‎ .‎
‎ ‎مورد استفاده در خاکهای صخره ای و شیب های تند : سیستم های آبیاری قطره ای را می توان طوری طراحی کرد که در هر نوع توپوگرافی ‏به نحو موثر قا بل استفاده باشد . در اراضی صخره ای ، حتی اگر فاصله بین درختان نامنظم و اندازه آنها متفاوت باشد ، می توان آبیاری قطره ‏ای را به نحوی موثر به کار گرفت زیرا آب بسیار نزدیک به هر درخت پخش می شود‎ . ‎‏ ‏

یکنواختی‎ :‎
‎ ‎بیشتر قطره چکانها ی قطره ای دارای فشار سرویس پائینی هستند ( ۳ تا ۲۰ پی اس آی ) . اگر مزرعه دارای شیب تندی باشد ، دبی قطره ‏چکان در خلال آبیاری تا حدود ۵۰ درصد پیش بینی شده تغییر کرده و بعد از بستن آب ، قطره چکانهای پائین تر همچنان به تخلیه آب ادامه می ‏دهند . برخی گیاهان بیشتر و گیاهان دیگر کمتر آب دریافت می کنند‎ .‎

 ‎شرایط خاک‎ :‎
‎ ‎بعضی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند . با دبی ‏تخلیه ۱ گالن برساعت ، خاک بایستی دارای سرعت نفوذ نهایی ۵/۰ اینچ بر ساعت باشد تا قطر دایره تر شده در اطراف قطره چکاناز ۲ فوت ‏تجاوز نکند . معمولاً خاکهای شنی ، بویژه با لایه بندی افقی اندک ، برای آ بیاری قطره ای بسیار مناسب می باشند . اینگونه لایه بندی برای ‏آبیاری قطره ای مفید است زیرا حرکت جانبی آب را افزایش داده و حجم بیشتری از خاک را مرطوب می سازد . تجربه نشان داده است که ‏خاکهای دارای بافت متوسط مناسب آبیاری قطره ای بوده ، اما برخی خاکهای بافت ریز روان آب تولید کرده اند‏‎ .‎

‎تجمع نمک‎ :‎
‎ ‎نمکها در سطح خاک تجمع یافته و خطر بالقوه ای برای گیاه فراهم می سازد زیرا بارانهای سبک املاح را به ناحیه ریشه گیاه منتقل می سازد . ‏بنابراین ، وقتی بعد از دوره تجمع نمک باران می آید ، آبیاری بایستی طبق برنامه ادامه یابد تا به اندازه ۵ سانتی متر باران وارد خاک شود و نمکها ‏را از ناحیه ریشه گیاه خارج سازد‎ .‎
‎ ‎در خلال آبیاری قطره ای ، نمکها در زیر سطح خاک و پیرامون حجم خیس شده خاک با قطره جکان نیز تجمع می یابد . خشک شدن خاک بین ‏آبیاریها موجب حرکت معکوس آب خاک و اتنقال نمک از پیرامون ناحیه خیس شده به طرف قطره چکان می گردد حرکت آب بایستی همیشه دور ‏از قطره چکان باشد تا از صدمات ناشی از نمک جلوگیری شود‎ .‎

معایب آبیاری قطره ای‏‎ 
‎ ‎هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چکانها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نا منظم و لکه لکه ای رطویت خاک از معایب اصلی سیستم های آبیاری ‏قطره ای بشمار می آیند‎ . ‎
‎ ‎گرفتگی‎ :‎
‎ ‎چون خروجی فطره چکانها بسیار ریز هستند ، ذرات معدنی یا آلی موجب گرفتگی آنها می شوند . گرفتگی باعث کاهش دبی تخلیه ، غیر ‏یکنواختی پخش آب و در نتیجه صدمه به گیاه می گردد . در برخی موارد ، ذراتی در آب آبیاری موجود است و قبل از ورود به شبکه لوله ها ‏تصفیه نمی شود . در موارد دیگر ، ذرات در داخل خط لوله یا با تبخیر آب از روزنه قطره چکانها بین آبیاریها وارد آب می شوند .اکسید آهن ، ‏کربنات کلسیم و بقایای جلبک و میکروبها در بعضی سیستم های آبیاری تشکیل شده اند . تصفیه شیمیائی آب منجر به حذف یا کاهش مشکل گرفتگی ‏قطره چکانها می گردد .
‎ ‎خطرات‎ :‎
‎ ‎اگر حوادث کنترل نشده ای موجب قطع آبیاری گردد ، به گیاه سریعاً صدمه وارد می شود . زیرا توان ریشه ها برای گرفتن آب و مواد غذائی ‏به حجم نسبتاً کوچک خاک خیس شده محدود می گردد . جوندگان لوله های فرعی پلی اتیلن را می جوند برای رفع این مشکل و کنترل جوندگان ، ‏بایستی از لوله های فرعی از جنس پی وی سی استفاده کرد‏‎ .‎
‎ ‎با شکستن خط لوله انتقال آب اصلی یا درست کار نکردن سیستم تصفیه ، مقداری مواد زاید وارد آب می شود . با بروز این گونه حوادث ، ‏تعداد زیادی از قطره چگانها دچار گرفتگی می شوند که بایستی تعمیر یا تعویض گردند‎ .‎

 

اجزاء تشکیل دهنده سیستم آبیاری قطره ای

اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم  آبیاری قطره ای ازنقطه ای که آب ازچاه استخراج یاازمحل دیگری تأمین می شودتانقطه ورود همانندسایرروشهای آبیاری است. نهرهای آبگیر، کانال، ناوها، لوله ها وسایر تأسیسات دیگرمستقل ازسیستم آبیاری دراین روش نیزممکن است وجود داشته باشد. مقدارجریان برای هر هکتارممکن است مشابه روش بارانی بوده یا بسته به بازده آبیاری و مساحتی از زمین که مرطوب نخواهد شد کمتر از آن باشد. نوع گیاه وفاصله بین گیاهان ازعواملی است که مقدارجریان رادرسیستم قطره ای مشخص می کند.

امادرروش قطره ای ازنقطه ای که آب قراراست وارد سایت شود تأسیسات دیگری به کار گرفته شود که درروشهای آبیاری نیازی به آن نیست .

چون روش قطره ای یک سیستم آبیاری تحت فشاراست لذا در مرحله نخست باید یک پمپ آب را ازمنبع دریافت وآن رابافشار لازم وارد سیستم لوله های آبیاری قطره ای نماید. دربعضی شرایط ممکن است آب ازمنبع اصلی تامزرعه با لوله هدایت شده واختلاف ارتفاع انرژی لازم برای فشارآب راتأمین نماید. دراین وضعیت نیازی به پمپ نخواهد بود. اما دراکثرسیستم های معمول آبیاری قطره ای وجود پمپ برای تامین فشارالزامی است.

قطره چکان ها

قطره چکان آخرین قطعه یاوسیله آبیاری قطره ای است که آب ازآن به شکلهای مختلف مانند قطره ،جریان پیوسته یامنقطع ویافوران خارج می شود.وظیفه قطره چکان آن است که نیازآبی روزانه گیاه را،حتی اگرمقدار آن بسیارکم باشدتامین نماید.

قطره چکان بایددارای چهارویژگی عمده باشد:

نحوه خروج آب ازلوله درسیستم های قطره ای اساس طبقه بندی آنها قرارگرفته است، براین اساس سه نوع الگوی آبیاری وجود دارد که عبارتند از:

 1. نقطه ای
 2. خطی
 3. ترکیبی

درروش نقطه ای خارج شدن آب از لوله فرعی یا توسط خروجی هایی به نام امیتر انجام می شود.

یا اینکه وسیله خروج اب یک لوله با شلنگ می باشد که روی روزنه هایی تعبیه شده است. درهرصورت قسمت خیس شده خاک یک نقطه یامساحت بسیارکوچک دراطراف خروجی می باشد. حال آنکه درروش خطی لوله فرعی طوری درنظرگرفته می شودکه بجای یک نقطه نواری ازخاک درسرتاسرطول لوله فرعی خیس شود. لوله های تراوا که آب ازتمام نقاط جدارآن خارج می شود نمونه ای ازاین روش است. این روش را آبیاری با نوارمرطوب نیز می گویند. درلوله های نواری منفذداریا لوله های دومحفظه ای گرچه خروج آب ازیک نقطه مشخص صورت می گیرد اما به دلیل نزدیک بودن خروجی ها درعمل نواری ازخاک خیس می شود، لذااین روش رامی توان ترکیبی ازانواع خطی ونقطه ای دانست.

درقطره چکانهای نقطه ای که متداول ترین روش خردآبیاری است خروج آب معمولاً توسط یک روزنه صورت

می گیرد.

اولین هدف درطراحی سیستم آبیاری قطره ای آن است که آب یاکودتاحدقابل قبولی درتمامسایت  بطوریکنواخت توزیع شود.

برای این منظورلازم است طراح عوامل موثردرآن درنظرگرفته ونکاتی چند را لحاظ نماید.ازعوامل موثردرطراحی آبیاری قطره ای نوع قطره چکان ها، یکنواختی قطره چکان ها، پستی وبلندی زمین، هیدرولیک توزیع آب، مقدارقابل انتظار یکنواختی توزیع آب، درجه مقاومت گیاه به شوری، نیازآبی گیاه، کیفیت آب، نیازیاعدم نیازبه دستگاه های تزریق کودشیمیایی، دمای آب،  شوری خاک، عملیات زراعی ودیگرخصوصیات ویژه منطقه یا دستگاه های مورد استفاده را می توان نام برد.

آبیاری قطره ای| آبیاری هوشمند


 • -
باغ سازی| محوطه سازی| باغ سازی مشرقی

آبیاری قطره ای|محاسن آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری قطره ای


 

 آبیاری قطره ای|محاسن آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای :

در آبياري قطره اي آب از يك شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوي از قبل تعيين شده ، پخش مي گردد . وسيله خروج آب به خاك « قطره چكان « نام

دارد . قطره چكا نها از طريق يك نازل باريك يا مسير جريان طويل ، فشار موجود در شبكه لوله را كاهش مي دهند و موجب كاهش دبي تخليه تا حدود ليتر بر ساعت مي شوند .
آب بعد از خروج از قطره چكان توسط نيروها ي كاپيلارتي و ثقل در نيمرخ خاك جريان مي يابد ، بنابراين سطحي كه توسط هر قطره چكان خيس مي شود با عوامل محدود كننده جريان افقي آب محدود مي گردد . در سيستم هاي قطره اي دور ،آبياري يك روز و حتي در صورت نياز با زمان كمتر امكان پذير است .
براي درختان و تاكها كه گياهاني دا ئمي با فاصله زياد از يكديگر مي باشند ، قطره چكانها به صورت واحد هاي ساخته شده مجزا بوده و توسط يك زايده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعي قطره چكان « ، « شيلنگ لوله فرعي « يا « لوله فرعي « متصل مي گردند.
برخي قطره چكانها به صورت لوله هاي اسپاگتي شكل بوده و چند خروجي دارند . اين امر براي افزايش سطح خيس شده، با حداقل افزايش در هزينه است .
محاسن آبيار ي قطره اي :

آبياري قطره اي آسان ترين راه آب دادن به هر گياه مانند درختان و تاكها ست که كمبود رطوبت خاك را قبل از پيداش مكش بالاتر در اثر مصرف آب ،توسط گياه از طريق تبخير و تعرق ، بر طرف مي سازد . يك سيستم آبياري قطره اي به علت كاربرد موثر آب و نيروي كارگر داراي مزاياي آگرونوميكي ، آگروتكنيكي و اقتصادي منحصر به فرد است .
صرفه جوئي در ميزان آب و هزينه ها :  آبياري قطره اي هزينه هاي بهره برداري را كاهش مي دهد و اين مسئله مهمی در اين   روش  جديد  است .  سيستم هاي  قطره اي به آب كمتري  نسبت به ساير سيستم هاي  متداول آبياري نياز  دارد . مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبياري  با سيستم قطره اي ، نصف آب مورد نياز آبياري باراني يا سطحي را مصرف مي كند . با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئي در آب با سيستم قطره اي كاهش مي يابد . هنوز براي بسياري باغداران، آبياري با سيستم قطره اي بعلت كمبود و قيمت بالاي آب ، اهميت دارد . هزينه كارگر براي آبياري را مي توان كاهش داد ، زيرا در سيستم قطره اي كافي است كه پخش آب تنظيم گرديده و سيستم به كار انداخته شود . اين تنظيم ها توسط وسايل اتوماتيكي انجام مي گيرد كه نياز به كارگر چنداني ندارد .

 


 • -
طراحی آبیاری| آبیاری قطرای| اجرای آبیاری

اجرای آبیاری اتوماتیک | اجرای مه پاش| آبیاری قطره ای

 اجرای آبیاری اتوماتیک | اجرای مه پاش| آبیاری قطره ای

 

آبیاری اتوماتیک-مدل بارانی

 

مشخصات کلی:

۱-  طراحی شده جهت آبیاری بارانیِ گیاهان پوششی، چمن و گلها  در باغچه آپارتمانها، ویلاها و منازل و همچنین روف­گاردن ها. (بصورت اتوماتیک)

۲-  در داخل این بسته کلیه ملزومات یک سیستم آبیاری حرفه ای از جمله لوله پلی اتیلن، فیلتر، شیر دیجیتال، اتصالات، قطره چکان و… وجود دارد.

۳-  نصب این سیستم آسان و سریع بوده و نیاز به ابزار ندارد. این کار به کمک دستورالعمل مصوّر موجود در بسته انجام میگیرد (در صورت نیاز به نصاب با شماره های ارائه شده تماس حاصل نمایید).

۴-  تنظیم و کار شیر دیجیتال موجود ساده بوده و در هر زمان میتوانید برنامه آبیاری را به وقت دلخواه خود تغییر دهید

مشخصات فنی:

۱-  مجموعا ۵۰ متر لوله اصلی و فرعی (این لوله ها از جنس پلی­اتیلن استاندارد بوده و در نور آفتاب خشک نمی­شوند).

۲-  محتوی شش عدد آبپاش چرخشی با سر قابل تعویض. در صورتیکه از تمامی شش عدد آبپاش موجود استفاده گردد، فضایی به مساحت ۱۵۰ الی ۱۸۰ متر مربع را پوشش خواهد داد. این آبپاشها از نوع میکرو آبپاش بوده و نیازی به پمپ ندارند و با فشار کمِ آب شهری هم کار می­کنند.

۳- مجهز به شیر دیجیتال کنترل آبیاری با امکان هشت برنامه مجزا.  عملکرد سه الی چهار سال فقط با یک باطری.  با برنامه ریزی بسیار آسان.

۴-  دارای فیلتر دیسکی از نوع نسل جدید جهت جلوگیری از هر گونه جرم و آشغال به داخل سیستم.

۵-  محتوی پایه لوله ۱۶mm برای نگهداشتن لوله ها در مسیر مستقیم (جهت زیبایی کار).

۷-  محتوی یک بسته اتصالات اضافی جهت کاربردها و چیدمانهای خاص و یا تعمیرات.

 

استفاده از سیستم فوگر یا همان مه پاش در فضای سبز کاربرد فراوانی دارد.در فصل گرما برای رسیدن به دمای دلخواه،محیطی مطبوع و دلپذیر از سیستم مه پاش استفاده می شود برای خنک کردن محیط اطراف
سیستم مه پاش شامل:نازل های مه پاش، شیلینگ های فشار قوی، پمپ پیستونی می باشد علاوه بر این سیستم مه پاش رستوران یا آلاجیق دارای تابلو اتوماسیون می باشد که قابلیت دریافت برنامه ی هفتگی می باشد همچنین تابلو اتوماسیون سیستم مه پاش دارای ریموت کنترل می باشد
با استفاده از سیستم مه پاش در رستوران ها،آب میوه فروشی ها،کافه و رستوران های سنتی فضای بسیار مطبوع و خنک را در تابستان ایجاد کنید
سیستم مه پاش بدون صدا و ضد چکه می باشد.استفاده از فیلترهای مناسب باعث افزایش طول عمر سیستم مه پاش می شود

 

آبیاری اتوماتیک-مدل ترکیبی (قطره­ای و بارانی)

 

۱-  طراحی شده جهت آبیاری همزمان بارانی و قطره­ای در فضاهایی که هم چمن و گیاهان پوششی وجود داشته و هم در کناره­­ها درخت، گلدان یا بوته قرار دارد. (بصورت اتوماتیک)

۲-  در داخل این بسته کلیه ملزومات یک سیستم آبیاری حرفه ای از جمله لوله پلی اتیلن، فیلتر، شیر دیجیتال، اتصالات، قطره چکان و… وجود دارد.

۳-  نصب این سیستم آسان و سریع بوده و نیاز به ابزار ندارد. این کار به کمک دستورالعمل مصوّر موجود در بسته انجام میگیرد (در صورت نیاز به نصاب با شماره های ارائه شده تماس حاصل نمایید).

۴-  تنظیم و کار شیر دیجیتال موجود ساده بوده و در هر زمان میتوانید برنامه آبیاری را به وقت دلخواه خود تغییر دهید.

* برای فضاهای بزرگ پیشنهاد میگردد از یک بسته بارانی و یک بسته قطره­ای بصورت مستقل استفاده گردد.

 

مشخصات فنی:

۱-  مجموعا ۱۱۳ متر لوله اصلی و فرعی (این لوله ها از جنس پلی­اتیلن استاندارد بوده و در نور آفتاب خشک نمی­شوند).

۲-  دارای شش عدد آبپاش چرخشی با سر قابل تعویض. در صورتی که از تمامی شش عدد آبپاش موجود استفاده گردد، فضایی به مساحت ۱۵۰ الی ۱۸۰ متر مربع را پوشش خواهد داد. این آبپاشها از نوع میکرو آبپاش بوده و نیازی به پمپ ندارند و با فشار کمِ آب شهری هم کار می­کنند.

۳-  دارای ۳۴ عدد قطره چکان قابل تنظیم که امکان آبیاری قطره­ای را نیز بطور همزمان برای ۳۴ گلدان و بوته و یا ۲۰ درخت فراهم می­نماید. (آبدهی تک تک قطره­چکان ها بصورت مستقل قابل تنظیم است).

۴- مجهز به شیر دیجیتال کنترل آبیاری با امکان هشت برنامه مجزا.  عملکرد سه الی چهار سال فقط با یک باطری.  با برنامه ریزی بسیار آسان.

۵-  دارای فیلتر دیسکی از نوع نسل جدید جهت جلوگیری از هر گونه جرم و آشغال به داخل سیستم.

۵-  محتوی پایه لوله ۱۶mm و پایه قطره­چکان برای نگهداشتن لوله های بارانی و نیز قطره­چکان ها در گلدان (جهت زیباییِ کار).

۷-  محتوی یک بسته اتصالات اضافی جهت کاربردها و چیدمانهای خاص و یا تعمیرات.


 • -

آبیاری قطره ای|آبیاری هوشمند|مشخصات فنی

 آبیاری قطره ای|آبیاری هوشمند|مشخصات فنی

 

پکیج آبیاری اتوماتیک-مدل قطره­ ای

مشخصات کلی:

۱-  طراحی شده جهت آبیاری قطره­ایِ گلدانها، بوته ها و درختان در بالکنِ آپارتمانها- باغچه ی آپارتمانها، ویلاها و منازل- روف گاردن ها و دیوارهای سبز. (بصورت اتوماتیک)

۲-  در داخل این بسته کلیه ملزومات یک سیستم آبیاری حرفه ای از جمله لوله پلی اتیلن، فیلتر، شیر دیجیتال، اتصالات، قطره چکان و… وجود دارد.

۳-  نصب این سیستم آسان و سریع بوده و نیاز به ابزار ندارد. این کار به کمک دستورالعمل مصوّر موجود در بسته انجام میگیرد (در صورت نیاز به نصاب با شماره های ارائه شده تماس حاصل نمایید).

۴-  تنظیم و کار شیر دیجیتال موجود ساده بوده و در هر زمان میتوانید برنامه آبیاری را به وقت دلخواه خود تغییر دهید

مشخصات فنی:

۱-  مجموعا ۱۰۵ متر لوله اصلی و فرعی مخصوص آبیاری قطره­ای (این لوله ها از جنس پلی­اتیلن استاندارد بوده و در نور آفتاب خشک نمی­شوند).

۲-  شامل ۴۲ قطره­چکان قابل تنظیم که امکان آبیاری قطره­ای برای ۴۲ گلدان و بوته (در بالکن ها و باغچه ها) و یا ۲۰ درخت با فواصل چهار متر را فراهم مینماید. (آبدهی تک تک قطره چکان ها بطور مستقل با شیر سر آن قابل تنظیم میباشد).

۴-  مجهز به شیر دیجیتال کنترل آبیاری با امکان هشت برنامه مجزا.  عملکرد سه الی چهار سال فقط با یک باطری.  با برنامه ریزی بسیار آسان.

۵-  با فیلتر دیسکی از نوع نسل جدید جهت جلوگیری از هر گونه جرم و آشغال به داخل سیستم.

۶-  دارای پایه قطره­چکان برای فرو رفتن در خاک و نگهداری قطره­چکان در گلدان و پای بوته ها و درختان.

۷-  محتوی یک بسته اتصالات اضافی جهت کاربردها و چیدمانهای خاص و یا تعمیرات.

 


 • -
آبیاری قطره ای| آبیاری تحت فشار| آبیاری زمین زراعی

آبیاری قطره ای|طرز کار آبیاری قطره ای|تجهیزات آبیاری قطره ای

 آبیاری قطره ای|طرز کار آبیاری قطره ای|تجهیزات آبیاری قطره ای

آبیاری قطره‌ای

آبیاری قطره‌ای روشی است  که آب با فشار کم از روزنه شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود. گاهی این نوع آبیاری را موضعی نیز می‌نامند. شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می کندو به کمک قطره چکان و با فشار پایین در روی زمین پاشیده  و از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه توسعه ریشه‌ها، در سطح زمین (در زیرخاک) می‌باشد تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود به این روش آبیاری قطره ای انجام می شود..

تجهیزات آبیاری قطره‌ای

منبع آب، ایستگاه کنترل مرکزی( شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ  و متعلاقت آن است و ایستگاه فیلتراسیون نیز ازسیکلون فیلترسیلکون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می شود فیلتر سیلکون یا هیدروسیکلون برای چاه های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می باشد)، تانک کود، فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می نماید)، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)، قطره چکان و اتصالات لازم

طرز کار شبکه آبیاری قطره‌ای

آب به واسطه ی  پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ  می شود وازسیلکون عبور ، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته‌نشین می‌شود. در صورتی که آب از فیلتر شن عبور داده شود، جلبک ها و میکرو اورگانیزم هایی که ممکن است در اثر راکد ماندن اب در استخر به وجود آمده باشند، توسط این فیلتر گرفته می شوند. سپس در فیلتر دیسکی یا توری بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می‌گردد تا به پای گیاه برسد. آب وارد لوله‌های توزیع کننده شده و در آخر توسط قطره چکان پای گیاه ریخته می شود.

 


 • -
آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای|انواع قطره چکان|اسیدشویی در آبیاری قطره ای

 آبیاری قطره ای|انواع قطره چکان|اسیدشویی در آبیاری قطره ای

انتخاب قطره چکان

انتخاب قطره چکان مهمترین کاری است که در یک شبکه آبیاری  قطره‌ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح باعث می‌شود که هزینه‌های نگهداری و زیان‌های ناشی از مسدود شدن مجراها در اثر گرفتگی، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

انواع قطره چکانها

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای  است  که در آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

این قطره چکانها کوچک هستند  و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر، با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی مسیر از دهانه خروجی آن به سطح  خاک می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست.

قطره چکان با مجرای طولانی

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار می گیرد و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می شود. عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب است. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض  می گردد.

قطره چکان صفحه‌ای

این نوع از چند صفحه منطبق برهم تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج  می شود .مجموعه این صفحات روی هم قرار داده و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می‌دهد.

قطره چکان چند دهانه‌ای

برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجباراً از قطره چکانهایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود. به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید. بدین ترتیب با یک یا دو قطره چکان می‌توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود. تعداد این خروجی‌ها از ۵-۱ متغیر است.

تجمع نمک در آبیار ی قطره‌ای

آب دارای مقداری نمک محلول در خود است که ممکن است موجب مسدود شدن مجرای قطره چکانها شود. بعضی اوقات نیز این نمکها همراه آب آبیاری وارد منطقه ریشه گیاه شده و زیان فراوانی به گیاه  وارد می‌سازد.

برای شست‌وشوی این نمک ها به دو روش عمل می‌کنند:

 1. در زمستان از آب رودخانه‌ها و یا جریانهای سطحی حاصله از بارندگی یا آبهای اضافی موجود در منطقه برای شست‌وشو استفاده می‌شود.
 2. هر دو سال یکبار زمینهای آبیاری قطره‌ای را با روش کرتی کشت و آبیاری می‌کنند.

اسید شویی در آبیاری قطره‌ای

اسید در سیستمهای آبیاری به منظور شستشوی رسوبات تثبیت شده درون لوله‌ها و قطره چکانها که ناشی از موادشیمیایی محلول در آب آبیاری می‌باشد کاربردهای فراوانی دارد. این نوع رسوبات یا از آب آبیاری ناشی شده و یا به دلیل بکار گیری و تزریق کودهای محلول نامرغوب در آب آبیاری بوجود می‌آید. جهت تزریق به درون سیستم آبیاری همان لوازمی بکار می‌رود که در هنگام تزریق کود از آنها استفاده می‌شود.

اسیدهای مناسب جهت شستشوی سیستم به شرح زیر است:


 • -
آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای|طرز کار آبیاری قطره ای |تجهیزات آبیاری قطره ای

 آبیاری قطره ای|طرز کار آبیاری قطره ای |تجهیزات آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره‌ای روشی است  که آب با فشار کم از روزنه شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود. گاهی این نوع آبیاری را موضعی نیز می‌نامند. شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می کندو به کمک قطره چکان و با فشار پایین در روی زمین پاشیده  و از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه توسعه ریشه‌ها، در سطح زمین (در زیرخاک) می‌باشد تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود به این روش آبیاری قطره ای انجام می شود..

تجهیزات آبیاری قطره‌ای

منبع آب، ایستگاه کنترل مرکزی( شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ  و متعلاقت آن است و ایستگاه فیلتراسیون نیز ازسیکلون فیلترسیلکون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می شود فیلتر سیلکون یا هیدروسیکلون برای چاه های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می باشد)، تانک کود، فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می نماید)، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)، قطره چکان و اتصالات لازم

طرز کار آبیاری قطره‌ای

آب به واسطه ی  پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ  می شود وازسیلکون عبور ، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته‌نشین می‌شود. در صورتی که آب از فیلتر شن عبور داده شود، جلبک ها و میکرو اورگانیزم هایی که ممکن است در اثر راکد ماندن اب در استخر به وجود آمده باشند، توسط این فیلتر گرفته می شوند. سپس در فیلتر دیسکی یا توری بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می‌گردد تا به پای گیاه برسد. آب وارد لوله‌های توزیع کننده شده و در آخر توسط قطره چکان پای گیاه ریخته می شود.

 


 • -
چمن کاری|کاشت چمن|پوشش سبز

آبیاری قطره ای|اجزای آبیاری قطره ای|مزایای آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای|اجزای آبیاری قطره ای|مزایای آبیاری قطره ای

  اجزای سیستم آبیاری قطره ای :
سیستم آبیاری قطره ای از سه قسمت عمده تشکیل می شود :
۱ : دستگاه تنظیم مرکزی ( کنترل مرکزی سیستم)
۲: شبکه ی توزیع و آبرسانی ( لوله های انتقال آب
۳: قطره چکانها

الف : دستگاه تنظیم مرکزی :
این قسمت معمولا در ابتدای هر سیستم و نزدیک منبع آب قرار می گیرد که شامل قسمتهای زیرمی باشد : پمپ ، فیلتر یا صافی ، سیکلون ، شیر تنظیم فشار ، مخزن کود و مواد شیمیایی ، کنتور آب ، دستگاه تنظیم کننده ، فشار سنج ها . کارهایی که در این بخش انجام می شود عبارتند از : تحت فشار قرار دادن آب ، تصفیه آب ، تعیین مدت زمان آبیاری ، اضافه نمودن کود و مواد شیمیایی لازم به آب .
ب : شبکه ی توزیع و آبرسانی  :
وظیفه ی انتقال آب در شیوه ی آبیاری قطره ای به عهده ی لوله های اصلی ، لوله های رابط و لوله های جانبی است . لوله های اصلی عمل انتقال آب را از ایستگاه پمپاو به لوله های رابط یا جمع کننده در باغ یا مزرعه را به عهده دارند . لوله های رابط ، آب را از لوله های اصلی به لوله های فرعی منتقل می کنند . لوله های فرعی یا جانبی که قطره چکانها روی آنها نصب شده ، در کنار درختان یا بوته ها قرار گرفته و عمل آبیاری را انجام می دهند . جنس این لوله ها معمولا از پلی اتیلن یا p.v.c است .در سیستم آبیاری قطره ای می توانیم تمام سیستم یعنی لوله های اصلی ، رابط و جانبی را در زیر زمین قراردهیم ، ولی بهتر است فقط لوله های اصلی و رابط زیر زمین بوده و لوله های جانبی در کنار هر ردیف از درختان بر روی سطح خاک قرار گیرند .
ج : قطره چکانها  :
قطره چکانها از مواد پلاستیکی محکم ساخته شده اند که انواع مختلفی دارد. ساختمان قطره چکانها به شکلی است که جلوی فشار اضافی آب را گرفته و در مقابل سرما ، گرما و مواد شیمیایی نیز مقاوم است .
فواید  سیستم آبیاری قطره ای :
۱٫ بالا بردن راندمان آبیاری در حدود ۹۰%
۲٫ افزایش رشد و عملکرد محصول
۳٫ استفاده مفید و موثر تر از آب موجود
۴٫ کاهش خسارتهای ناشی از شوری
۵٫ کاهش هزینه های نیروی انسانی
۶٫ سهولت در انجام عملیات زراعی
۷٫ محدود شدن رشد و تکثیر علفهای هرز
۸٫ تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان
۹٫ کاهش یا نبود رواناب سطحی


 • -
فضای سبز عمودی | اجرای دیوار سبز

آبیاری قطره ای| اجرای آبیاری قطره ای|فواید آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای| اجرای آبیاری قطره ای|فواید آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای:

آبیاری قطره ای یکی از جدیدترین روشهای آبیاری است که می توان با استفاده از ان از یک سو بیشترین حد از کنترل مصرف آب را داشت اما در صورتی که در طر احی، اجرا، بهر ه برداری و حفظ و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای  دقت لازم صورت نگیرد  گاهی ممکن است مشکلات حاصل از آن بسیار جدی باشد و باعث مصرف بیشتر آب و هدر رفتن آن شود.

آبیاری به روش سنتی در مزرعه ها  با مشکلات فراوان و بسیار زیاد روبرو است.انسان برای جلوگیری از هدررفتن آب،صرف وقت و هزینه زیاد به فکر استفاده صحیح ومفید از آن بر آمد.دانشمندان برای سهولت و استفاده بهینه از آب  و جلوگیری از هدر رفتن آن در کشاورزی روش های آبیاری تحت فشار را اختراع کردند  که آبیاری قطره ای یکی از روش های آبیاری تحت فشار است.
معرفی بخش های مختلف:
دراین روش آب با فشارزیاد  وارد لوله های اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار  شده و از طریق قطره چکانها بصورت قطره ای در پای درخت یا بوته چکانده میشود بدین صورت از هدر رفتن آب جلوگیری میشود و این روش یکی از بهترین روشهای آبیاری است.این روش از سه قسمت تشکیل شده است:

 ۱ –  وسایل فشار و کنترل مرکزی:
که  شامل پمپ، شیر تنظیم فشار،شیر یکطرفه،سیکلون،فیلترهای توری و شنی،مخزن کود و مواد شیمیایی،دستگاه برنامه ریز،فشارسنج ها و تابلو برق، است.پمپ وظیفه تامین فشار آب است و آب را با فشار از جایی به جای دیگر انتقال می دهد در بعضی موارد حتی گاهی ممکن است از دو پمپ برای تامین فشار مناسب و انتقال آب از جایی به جای دیگر استفاده شود. ن اولین مخزن بعد از پمپ سیکلون نام دارد  وجدا سازی ذرات درشت و معلق در آب وظیفه ی آن است. آب از بالای بدنه سیکلون وارد میشود و به صورت مارپیچ  گونه پایین می رود و درنهایت سرعت آن کاهش میابد و ذرات معلق را جا می کند ودرپایان از طرف استوانه به طرف بالا حرکت کرده و خارج می شود قبل از شروع آبیاری می توان امکان باز کردن در مخزن وتخلیه رسوبات سیکلون،ذرات معلق باقی مانده  را داشت. بعد از سیکلون آب وارد مرحله فیلتر شنی شده و مواد ریز و معلق آن توسط دانه های شن گرفته می شود  در بعضی موارد گاهی از دو فیلتر شن برای تصفیه آب استفاده می گردد. فیلتر شن از سه لایه شنی تشکیل شده است و اندازه ذرات شن هر لایه با لایه دیگر متفاوت است. برای پاک سازی فیلترهای شنی جریان آب در مخزن را برای مدتی میتوان برعکس کرد.مخزن کود و موادشیمیایی به وسیله دو شلنگ به جریان آب اتصال پیدا میکند تا کود و سایر مواد شیمیایی از طریق آن با آب مخلوط شده و وارد باغ یا مزرعه شود.تصفیه نهایی آب توسط فیلتر انجام می شود.وقتی آب جریان پیدا می کند از طریق سوراخ های ریز توری عبور کرده و به صورت صاف و زلال وارد لوله ها و قطره چکانها می شود.اگر ذرات ریز خارجی در آب زیاد باشد مانع خروج آب از سوراخ های توری می شود .در این صورت باید توری را با آب و برس مویی تمیز کرد تا ذرات از آن جدا شود و عبور کود و مواد شیمیایی به باغ میسر شود.

۲ – لوله های اصلی و نیمه اصلی،فرعی و اتصال ها:
وظیفه انتقال آب بر عهده ی لوله ها و اتصالات است . که عهده دار انتقال آب از ایستگاه پمپاو و فیلتراسیون به قطره چکانها است. زانویی، سه راهی،رابط و کمربند از اتصالات مورد نیازبرای استفاده  آبیاری قطره ای هستند جنس لوله های مورد استفاده در آبیاری قطره ای معمولاً از جنس پلی اتیلن می باشد.

۳- قطره چکانها و آب فشان ها:
قطره چکانها آب را به صورت قطرات پشت سر هم به طور دایم در اختیار گیاه قرار می دهند.قطره چکانها می توانند از نوع قطره چکانها روی خط یا در خط یا قابل تنظیم و یا تک خروجی یا چند خروجی باشند.گاهی به جای استفاده از  قطره چکانها از وسیله ای بنام آبفشان استفاده می شود و اگر آبفشان اب را به صورت مه پخش کند به آن مه پاش گفته می شود.ممکن است از آبفشان بابلر استفاده شود. معمولاً یک کنتور مقدار آب مصرفی را در مسیر جریان آبیاری نشان می دهد دستگاه برنامه ریز می تواند بدون استفاده از کارگر قطعات زمین مد نظر را در زمان های آبیاری تعیین شده آبیاری کند.برای این امر باید دستگاه برای ساعات و روزهای مورد نظر تنظیم شود.این دستگاه ، شیر برقی را در زمان تنظیم شده باز کرده و در نتیجه آبیاری انجام می شود.این سیستم سایر قطعات را نیز به صورت خودکار آبیاری می کند.فشارسنج صفحه درجه بندی شده است که از قسمت های مختلف مسیر آب نصب شده و بوسیله آن فشار آب کنترل می شود.
این روش که آبیاری قطره ای نام دارد یکی از روشهای پیشرفته آبیاری تحت فشار است که در آن آب بوسیله ی فشاری که توسط پمپ و یا اختلاف ارتفاع به وجود می آید را وارد مجموعه یا سیستم لوله کشی کرده و توسط قطره چکانها به صورت قطره ای در پای بوته ها یا درختان میوه نفوذ و با مصرف حداقل آب ، نیاز آبی گیاه را تامین می کند که راندمان آبیاری در این روش به ۹۰% می رسد


 • -
آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

مهمترین تفاوت آبیاری قطره‌ای با سایر روش‌های آبیاری در این است که بین تبخیر-تعرق و مقدار آبی که باید به زمین داده شود، در یک دوره زمانی محدود(۲۴ تا ۷۲ ساعت) توازن برقرار می‌شود. این امر باعث می‌شود با توجه به محدود بودن میزان آب در دسترس، بیشترین بهره‌وری از آب انجام پذیرد. از آنجا که سیستم‌های آبیاری موضعی/قطره‌ای ثابت هستند، خودکار کردن بسیاری از آنها آسان است.

 انواع تجهیزات آبیاری قطره‌ای سورن بام

منبع آب، ایستگاه کنترل مرکزی( شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ و متعلاقت آن بوده و ایستگاه فیلتراسیون نیز ازفیلترسیلکون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می شود. فیلترسیلکون یا هیدروسیکلون برای چاه های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می باشد)، تانک کود، فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می نماید)، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)، قطره چکان و اتصالات لازم

شبکه آبیاری قطره‌ای

آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته‌نشین می‌شود. در صورتی که آب از فیلتر شن عبور داده شود، جلبک ها و میکرو اورگانیزم هایی که ممکن است در اثر راکد ماندن اب در استخر به وجود آمده باشند، توسط این فیلتر گرفته می شوند. سپس در فیلتر دیسکی یا توری بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می‌گردد تا به پای گیاه برسد. آب وارد لوله‌های توزیع کننده شده و در نهایت توسط قطره چکان پای گیاه ریخته می شود.

انتخاب صحیح قطره چکان

مهمتری کار انتخاب قطره چکان است ، که در یک شبکه آبیاری قطره‌ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح باعث می‌شود که هزینه‌های نگهداری و زیان‌های ناشی از مسدود شدن مجراها در اثر گرفتگی، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

انواع قطره چکانها

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای است که در طول آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

این قطره چکانها کوچک بوده و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند. با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی مسیر از دهانه خروجی آن به سطح خاک  می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست.

قطره چکان با مجرای طولانی

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار گرفته و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می‌گردد. عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب می‌باشد. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض شود.

قطره چکان صفحه‌ای

این قطره چکان از چند صفحه منطبق برهم تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می‌شود. مجموعه این صفحات روی هم قرار گرفته و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می‌دهد.

قطره چکان چند دهانه‌ای

برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجباراً از قطره چکانهایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود. به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید.

بدین ترتیب با یک یا دو قطره چکان می‌توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود. تعداد این خروجی‌ها از ۵-۱ متغیر است.

تجمع نمک در آبیار ی

آب آبیاری دارای مقداری نمک محلول در خود است که ممکن است موجب مسدود شدن مجرای قطره چکانها شود. بعضی اوقات نیز این نمکها همراه آب آبیاری وارد منطقه ریشه گیاه شده و زیان فراوانی به گیاه وارد می‌سازد.

برای شست‌وشوی این نمکها به دو روش عمل می‌کنند:

 1. در زمستان از آب رودخانه‌ها و یا جریانهای سطحی حاصله از بارندگی یا آبهای اضافی موجود در منطقه برای شست‌وشو استفاده می‌شود.
 2. هر دو سال یکبار زمینهای آبیاری قطره‌ای را با روش کرتی کشت و آبیاری می‌کنند.

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

 

 

 


 • -
آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای|طراحی واجرا|شرکت سورن بام

آبیاری قطره ای|طراحی واجرا|شرکت سورن بام

آبیاری قطره ای روشی برای از بین بردن سختی آبیاری گیاهان در زمان مناسب می باشد .در این روش سیستم به صورت اتوماتیک گیاهان را آبیاری می کند و نیازی به حضور شما نمی باشد  روش آبیاری قطره‌ای سالیان دراز در فرانسه و در کشورهای دیگر برای آبیاری در گلخانه‌ها مورد استفاده بوده است. در ایران این روش در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح بزرگی با این روش آبیاری شدند ولی با مرور زمان مزایا و معایب این روش مشخص شد.آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون ، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته نشین می‌شود. در فیلتر بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجددا وارد جریان اصلی آب می‌گردد. آب پس از عبور از فیلترتوری وارد لوله‌های توزیع کننده شده و مرکز کنترل این مجموعه را هماهنگ می‌کند.شرکت سورن بام آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه آبیاری قظره ای می باشد با بهترین تیم تخصصی خود می تواند کار شما را به نحو احسن انجام دهد تا شما با خیال راحت کارتان را به مشاوران سورن بام بسپارید

 مزایای آبیاری قطره ای|طراحی واجرا|شرکت سورن بام:

استفاده بهینه و موثر تر از آب موجود

کاهش خسارتهای ناشی از شوری

کاهش هزینه های کارگری

سهولت در انجام عملیات زراعی

محدود شدن رشد و تکثیر علفهای هرز

تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان

کاهش یا نبود رواناب سطحی

بالا بردن راندمان آبیاری در حدود ۹۰%

افزایش رشد و عملکرد محصول

آبیاری قطره ای|طراحی واجرا|شرکت سورن بام    آبیاری قطره ای|طراحی واجرا|شرکت سورن بام

آبیاری قطره ای|طراحی واجرا|شرکت سورن بام    آبیاری قطره ای|طراحی واجرا|شرکت سورن بام

آبیاری قطره ای|طراحی واجرا|شرکت سورن بام    آبیاری قطره ای|طراحی واجرا|شرکت سورن بام


 • -
آبیاری بارانی

آبیاری اتوماتیک |بام سبز |طراحی و اجرای بام سبز و دیوار سبز سورن بام

 

یکی از مدرن ترین شیوه های آبیاری این سیستم است که با بهره گیری از دستگاه تایمر کنترلر توانایی اجرای برنامه های داده شده را دارا میباشد امکان نصب این سیستم در مقیاس های متفاوت از باغ های کوچک و ویلاها تا باغ های بسیار وسیع وجود دارد . این دستگاه با فرمان دادن به پمپ و فلکه ها آن ها را در زمان مقرر روشن یا خاموش کرده و با این روش کنترل تمامی ایستگاه ها به طور متمرکز و بدون نیاز به حظور شخص امکان پذیر میباشد . مزایای سیستم آبیاری به روش تمام اتوماتیک:
۱) قابلیت برنامه‌ریزی سالیانه ، هفتگی ، روزانه و در ساعات خاص شبانه روز
۲) قابلیت کنترل پمپ‌ها
۳) عدم نیاز به باغبان جهت آبیاری
۴) امکان نصب در ساختمان‌های اداری ، ساختمان‌های مسکونی ، مجتمع تجاری ، ویلاها و گلخانه ها

آبیاری اتوماتیک|طراحی و اجرای بام سبز و دیوار سبز سورن بام


 • -
آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

سورن بام|مشاوره طراحی و اجرای آبیاری قطره ای

 

در این روش آب در شبکه ای از لوله ها های کم فشار پخش می‌گردد. وسیله خروج آب به خاک  قطره‌چکان نام دارد. قطره‌چکان‌ها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می‌دهند و موجب کاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می‌شوند. آب بعد از خروج از قطره‌چکان‌ها توسط نیروهای کاپیلاری و ثقل درون خاک جریان می‌یابد، بنابراین سطحی که به وسیله قطره‌چکان‌‌ها خیس می‌شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می‌گردد.

سیستمهای مختلف آبیاری قطره ای

 1. سیستم آبیاری قطره ای قطره چکان درخط
 2. سیستم آبیاری زیرزمینی بالوله‌های تراوا
 3. سیستم آبیاری بابلر
 4. سیستم آبیاری قطره‌ای نواری
 5. آبیاری قطره ای ثقلی

انواع سیستم های آبیاری قطره ای

 1. سیستم آبیاری قطره ای قطره چکان درخط
 2. سیستم آبیاری زیرزمینی بالوله‌های تراوا
 3. سیستم آبیاری بابلر
 4. سیستم آبیاری قطره‌ای نواری
 5. آبیاری قطره ای ثقلی

 

آبیاری قطره ای سورن بام

آبیاری قطره ای سورن بام

مزایای آبیاری قطره ای

روش آبیاری قطره‌ای آسان‌ترین راه آب دادن به گیاهان است و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیدایش مکش بالاتر اثر مصرف آب به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق، برطرف می‌سازد . یک سیستم آبیاری قطره‌ای به علت کاربرد موثر آب و نیروی کارگر دارای مزایای آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به  فرد است.

 • صرفه‌جویی در میزان آب و هزینه
 • عملیات زراعی آسانتر
 • به کارگیری آ‌ب شور
 • عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک
 • تنظیم میزان آب مورد نیاز برای انواع خاک‌ها و کشت‌ها در فصول مختلف زراعی
 • تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح مزرعه و عدم نیاز به زهکشی مزرعه
 • افزایش محصول در واحد سطح در مقایسه با آبیاری سنتی
 • عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش
 • جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک
 • عدم نیاز به اِیجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی و استفاده بهینه از کل   زمین
 • قابل استفاده برای تمام گیاهان
 • امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها
 • وارد نشدن بذر علفهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله‌ها
 • سهولت در انجام عملیات زراعی
 • تبخیر سطحی در آبیاری قطره‌ای به حداقل می‌رسد و ­از خارج شدن آب از محوطه ریشه  جلوگیری می‌گردد .
 • عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی ( آبیاری قطره‌ای )
 • افزایش کیفی و کمی محصول
 • عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم

سیستم کنترل مرکزی

در روش آبیاری قطره‌ای، آب با فشار کم (حدود یک اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه کنترل مرکزی ( در صورت نیاز توام با کود محلول ) بوسیله لوله‌هایی که در سطح زمین پخش شده، پس از عبور از قطره‌چکانهایی که در محل‌های مناسب در مجاورت گیاه قرار داده شده‌اند، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نیاز گیاه به خاک داده می‌شود. واحد کنترل مرکزی از دستگاههایی تشکیل شده که آب پمپاژ شده را پس از تصفیه و افزایش کود (در صورت لزوم) و با کنترل دقیق میزان دبی جریان و تنظیم فشار وارد لوله اصلی شبکه آبیاری قطره‌ای می‌نماید.

 


نوشته‌های تازه