Category Archives: آبیاری

 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای است که در طول آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

این قطره چکانها کوچک بوده و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند. با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی بدنه از دهانه خروجی آن به سطح خاک می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست.

قطره چکان با مجرای طولانی

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار گرفته و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می‌گردد. عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب می‌باشد. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض شود.

قطره چکان صفحه‌ای

‌این قطره چکان از چند صفحه منطبق بر هم تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود ‌این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می‌شود. مجموعه این صفحات روی هم قرار گرفته و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می‌دهد.

قطره چکان چند دهانه‌ای

برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجبارا از قطره چکانهایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود. به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید. بدین ترتیب با یک یا دو قطره چکان می‌توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود. تعداد این خروجی‌ها از ۵-۱ متغیر است.


 • -
آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای در گلخانه ها همیشه مورد استفاده بوده است. در ایران این روش در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح بزرگی با این روش آبیاری شدند ولی با مرور زمان مزایا و معایب این نمایان شد. هزینه‌های زیاد و تکنیک‌های نسبتا پیشرفته این روش و املاح و مواد جامد معلق در آبهای کشور از معایب آبیاری قطره‌ای بوده و باعث شده که کشاورزان کمتر از این روش آبیاری استفاده کنند ولی این دلیل نیست که روش آبیاری قطره‌ای راطرد شده بدانیم دنبال رفع معایب آن باشیم.

سیستم آبیاری دیوار سبز:

سیستم آبیاری گمبان یک سیستم کاملا در هم تنیده به پنل ها است.در بالای هر پنل یک لوله آب ۸ میلیمتری قرار میگیرد و در طول دیوار سبز کشیده میشود.مخزن فوقانی هرپنل علاوه بر اینکه این لوله را در محلش ثابت نگه میدارد آن را از تحت فشار قرار گرفتن نیز محافظت میکند .پنل ها همچنین این امکان را فراهم میکنند که آب مخزن به صورت یکنواخت به سمت ۸ حفره پنل هدایت شود.

لوله های جانبی آبیاری قطره ای:

لوله های جانبی آبیاری قطره ای به رنگ نارنجی در طول پانل های سبز که محفظه ی ذخیره قرار دارد کشیده شده است در هر ۱۵ سانتی متر سوراخ هایی برای خروج آب وجود دارد هر خط جانبی میتواند ۱۹ لیتر آب را در ساعت با فشار بی اس ای خارج کند.آب در محوظه ی نگهداری مجموعه جمع آوری می شود تا هنگامی که به شیارهای موجود در جاگلی برسد. سپس آب به حفره ی پایینی چکانده می شود جایی که دوباره این فرایند تکرار می شود و این فرایند تا هنگامی ادامه دارد که تمامی صفحه آبدهی شود آب مازاد از کف پانل به محفظه ی ذخیره ی پانل بعدی میریزد.


 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری قطره ای|قطره چکان ها|اجرای آبیاری باغات

 آبیاری قطره ای|قطره چکان ها|اجرای آبیاری باغات

روش های معمول اجرا نصب قطره چکان ها

ـ  آرايش مستقيم يك رديفه
در اين نوع استقرار براي هر رديف كاشت يك رديف لوله فرعي اختصاص يافته و قطره چكانها با فواصل ( معمولاً مساوي ) روي آن قرار ميگيرند . حاصل كار ايجاد يك نوار مرطوب ( نسبتاً همگن ) در طول رديف كشت خواهد بود.
اين روش آرايش، يك آرايش ساده است كه كار گذاري آن براحتي انجام مي گيرد . مخصوصاً اگر از قطره چكانهاي داخل و يا از لوله هاي فرعي قطره چكاني استفاده شود ، مي توان آنرا براحتي نصب و بسهولت جمع آوري نمود . بطور كلي اين آرايش در كشت هاي رديفي گياهان يكساله كه در آن نياز به ايجاد نوار مرطوب در طول رديف كشت است مناسب و قابل توصيه مي باشد . در باغات كشت درختان با فاصله زياد در یک رديف ، امكان عدم استفاده ريشه از نوار مرطوب شده در فاصله بين درختان  روي رديف وجود دارد ، بنابراين در فاصله كاشت درختان  (در روي رديف) بيش از ۶ متر اين آرايش توصيه نمي شود. در اين حالت استفاده از روش هاي آرايشي لوپ (حلقه اي) با استفاده از قطره چكانهاي چند شاخه اي در اطراف درخت مورد توصيه است .

ـ  آرايش مستقيم دو رديفي
اين آرايش در باغات ميوه مسن ، مخصوصاً موقعيكه نوع درختان كشت شده داراي ريشه هاي توسعه يافته و پراكنده اي است توصيه مي گردد . در اين روش آرايش قطره چكان از دو رديف لوله فرعي و در دو طرف رديف كاشت استفاده مي شود.

ـ  آرايش قطره چكانهاي چند شاخه اي
در اين آرايش براي هر رديف از كاشت درختان فقط يك لوله فرعي بكار مي رود ولي بجاي استفاده از قطره چكان ساده ( با يك خروجي آب ) از قطره چكان با چندين خروجي آب استفاده مي شود.
ممكن است براي هر درخت يك عدد قطره چكان كه داراي ۶ شاخه خروجي است بكار رود و يا دو عدد قطره چكان با ۴ شاخه خروجي و يا سه عدد قطره چكان هر كدام با دو شاخه خروجي مورد استفاده قرار گيرد به هر حال تعداد قطره چكان ها و همچنين تعداد شاخه ها قابل تغييراند در اين آرايش بايستي سعي شود نقاط ريزش در بيشترين فاصله ممكن كه سطح خشكي در بينشان ايجاد نگردد قرار داده شود تا بدينوسيله حداكثر سطح خيس شده بدست آيد . در مقايسه با استقرار لوله فرعي دو رديفه اين آرايش ارزانتر مي باشد ولي اشكال عمده آن ثابت كردن نقاط ريزش و مشكل بودن نصب ، جمع آوري و نگهداري اين نوع آرايش است.

– آرايش قطره چكانها بصورت زيگزاك
در اين نوع آرايش براي هر رديف يك عدد لوله فرعي قرار داده مي شود ولي در كنار درخت ، لوله دور زده و مسير قطره چكانها معمولاً فقط در اطراف درخت استقرار مي يابد. اين نوع استقرار بدليل مشكلاتي كه در نصب و همچنين جمع آوري و نگهداري  لوله هاي فرعي ايجاد مي نمايد كمتر از ساير روش ها كاربرد دارد.

-آرايش قطره چكانها بصورت لوپ

یکی از بهترین ومناسبترین روش های آبیاری قطره ای درختان، آبیاری با آرایش لوپ می باشد.
این روش آرایش یک آرایش ساده ای است که کار گذاری آن براحتی انجام می گیرد . مخصوصاً اگر از قطره چکان های داخل خط و یا از لوله های فرعی قطره چکانی استفاده شود ، می توان آنرا براحتی نصب و بسهولت جمع آوری نمود . بطور کلی این آرایش در کشت های ردیفی گیاهان یکساله که در آن نیاز به ایجاد نوار مرطوب در طول ردیف کشت است مناسب و قابل توصیه می باشد . ولی در باغات با فاصله کشت زیاد درختان در روی ردیف و بدلیل عدم استفاده ریشه از نوار مرطوب شده در فاصله بین درختان روی ردیف و کاهش عملکرد محصول ،این آرایش توصیه نمی شود . در این حالت استفاده از روش های آرایشی لوپ ( حلقه ای ) در اطراف درخت مورد توصیه است . استفاده از آرایش لوپ در فواصل زیاد کشت درختان باعث رسیدن آب کافی  به هر درخت، جلوگیری از توسعه ریشه درخت در راستای افقی و  بالا رفتن راندمان محصولات می شود . هم چنین با آرایش لوپ در اطراف درختان با فواصل زیاد در میزان استفاده از قطره چکان ها نسبت به آرایش های دیگر       ( ۱ردیفه ، ۲ردیفه ، زیگزاگ و … ) صرفه جویی شده و شرایط نگهداری و ترمیم آنها راحتتر می باشد .

آبیاری قطره ای|قطره چکان ها|اجرای آبیاری باغات

 


 • -
طراحی آبیاری| آبیاری قطرای| اجرای آبیاری

آبیاری گیاه| گیاهان|آبیاری قطره ای|آبیاری فضای سبز

آبیاری گیاه| گیاهان|آبیاری قطره ای|آبیاری فضای سبز

عوامل مؤثر در آبیاری گیاه

چنانچه درجه حرارت محیط و شدت نور در آپارتمان بیشتر شود نیاز گیاه به آب طبیعتاً بیشتر می‌شود. گیاهانی که در گلدان‌های کوچک هستند یا برای مدتی خاک و یا گلدانشان تعویض نشده نسبت به گیاهانی که در گلدان‌های بزرگ بوده یا خاک آنها و گلدانشان تازه عوض شده، نیاز بیشتری به آب دارند.

در فصل پاییز که هوا رو به سردی می‌رود و به خصوص در فصل زمستان، رشد گیاه هم کمتر شده و ممکن است به طور کلی متوقف گردیده باشد. در این فصل که هنگام استراحت گیاه است، تبخیر آب داخل خاک گلدان نیز کمتر می‌گردد. پس باید از میزان آبیاری آن کاسته و فواصل آن را زیادتر و از افراط در آبیاری آن خودداری نمود. مجدداً در فصل بهار و تابستان میزان آبیاری را بسته به نیاز گیاه افزایش دهید. به طور کلی گیاهان گوشتی و کاکتوس‌ها به فواصل آبیاری بیشتری نیاز دارند تا گونه‌های دارای برگ‌های نازک نظیر حسن یوسف و پیله‌آ. خلاصه اینکه هرچه گیاهان دارای برگ‌های پهن‌تر و بزرگ‌تر بوده و رشد سریع‌تر داشته باشند دفعات بیشتری به آب نیاز دارند. در هنگام آبیاری از آبی که سرد نبوده و دمای آن با درجه حرارت محیط زیست آن یکسان و کلر آن نیز خارج شده باشد استفاده نمایید. جمع شدن آب در زیر گلدانی مضر است و آب اضافی بلافاصله بایستی تخلیه شود و هر چند ماه یک بار نیز اطمینان حاصل نمایید که آب از سوراخ تحتانی آن به آرامی خارج گردد. خیس نگه‌داشتن مداوم خاک گلدان، هوای موجود در خاک را به بیرون می‌راند و سبب می‌شود ریشه‌های آن در اثر عدم تنفس پوسیده و درنتیجه گیاه تلف گردد.  درجه حرارت محیط زیست گیاهان، جنس گلدان، فصل و نوع خاک آن تأثیر مهمی در تنظیم آبیاری دارد. یکی از علائم اولیة افراط در آبیاری، زرد شدن برگ‌های تحتانی نظیر دیفن‌باخیا و در برخی از گیاهان مانند لیندا لَخت و شُل شدن برگ‌های فوقانی آن است. توجه داشته باشید افراط در آبیاری علت مرگ بیشتر گیاهان آپارتمانی است.


 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری قطره ای| آبیاری فضای سبز| انواع آبیاری

آبیاری قطره ای| آبیاری فضای سبز| انواع آبیاری

 

نحوه عملکرد سيستم آبياری قطره ای
خروج آب از قطره چکان ها در این روش به صورت قطره قطره و به طور ممتد و نیز به اندازه نیاز گیاه می باشد. به این صورت که ابتدا لوله ها در سطح زمین پخش می شود سپس قطره چکان ها در محل های مناسب در مجاورت گیاه قرار می گیرد که موجب خروج آب می گردند.  در اين روش آبياری ، آب با فشار كم (حدود يك اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه كنترل مركزی ( در صورت نياز توام با كود محلول ) از طریق قطره چکان ها وارد خاک می گردد.

واحد كنترل مركزی
عملکرد این بخش تصفیه آب پمپاژ شده و افزایش کود به آن می باشد همچنین این واحد میزان دبی را به طور دقیق کنترل نموده و آب را با تنظیم فشار وارد لوله اصلی شبکه آبیاری قطره ای می نماید. اجزاء به کار رفته در این قسمت به صورت زیر می باشد:

۱ ـ پمپ
۲ ـ پايه شير جهت تنظيم فشار آب
۳ ـ شيرتخليه هوا
۴ ـ شير كنترل هوشمند
۵ ـ مخزن كود يا دستگاه تزريق كود
۶ ـ شيرفلکه لوله اصلی
۷ ـ فشار سنج
۸ ـ صافی آب
۹ ـ دبي سنج
۱۰ ـ لوله اصلی
۱۱ ـ شيرهای تنظیمی ( اتوماتيك يا دستی )
۱۲ ـ لوله نيمه اصلی
۱۳ ـ لوله هاي انتظار
۱۴ ـ بست ابتدائی
۱۵ ـ شيرهاي شستشو دهنده
۱۶ ـ واحد كنترل

اجزاء بكار رفته در دستگاه  كنترل مركزی خود شامل قسمت های دیگر می شوند:

الف ـ انواع صافی های آب : صافی توری ، صافي سيكلونی، صلفی شن
ب ـ انواع وسا يل  ا ندازه گيري  ميزان جريان ، شيرهاي خودكار كنترل حجمی ، كنتور آب ، شيرهای  خودكار كنترل زما نی ، شيرهای يكطرفه و در سيستم های مدرن آبياری، وسا ئل بصورت كا مپيوتری جهت كنترل و قطع و وصل شيرهای آب قطعات آبياری،بصورت اتوما تيك و با برنامه ريزی كامپيوتر ی
ج ـ پايه شير جهت تنظيم فشار آب
د ـ شير تخليه هوا
ه ـ مخزن کود یا دستگاه تزریق کود : تانك كود ، جهت مصرف كود

لوله هاي اصلی و لوله های نيمه اصلی
اين لوله ها معمولاً از جنس پلی اتيلن يا  P . V . C  يا آزبست مي باشند ، لوله اصلی آبراه از دستگاه كنترل مركزی به لوله های نيمه اصلی می رساند ( اين لوله ها در عمق مناسب در خاك قرار داده مي شوند ) .

لوله هاي رابط
جنس اين لوله ها معمولاً‌ از پلي اتيلن و بندرت از  P . V . C   ميب اشد كه در عمق مناسبي از خاك قرار گرفته و آب را از لوله های نيمه اصلی ( يا اصلی ) گرفته و در لوله های فرعی كه در سطح خاك و در امتداد رديفهای كشت قرار دارند پخش می كند .

لوله های فرعی يا لترالها
اين لوله ها از جنس پلی اتيلن نرم بوده كه قطره چكا نها در محلهای مناسبي روی آن نصب می گردد .

قطره چكانها
روي لوله های فرعی نصب شده اند . نقش اصلی قطره چكا نها شكستن فشار آب داخل لوله فرعی و ريزش آن بصورت قطره قطره روی خاك می باشد .

لوله هاي فرعي قطره چكانی
در بعضي مواقع نقش لوله هاي فرعی و قطره چكانها در هم ادغام شده و در حقيقت لوله های فرعی با سوراخها ئيكه در آن تعبيه می شود و يا از ماده متخلخلی كه ساخته می شود نقش قطره چكان ها را نيز ايفاء می كند .

بست ابتدائی و انتهائی
بست ابتدا ئی نوعی اتصال پلی اتيلنی می باشد كه لوله فرعی را به لوله رابط وصل میكند و بست انتهائی انتهای لوله را می بندد .

اتصالات
لوله های پلی ا تيلن بوسيله جوش و يا اتصا لات مخصوص بهم متصل می گردد .

فشار شكن
وسيله ای است كه در صورت نياز برای  كاهش فشار آب در مسیر جريان قرار داده می شود . فشار شكن دارای مكانيسم مخصوصي است كه افزايش فشار آب بيش از حد مجاز در ورودی خود را كاهش می دهد ، بطوريكه بعد از فشار شكن فشار آب هميشه ثابت می ماند .


 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری قطره ای| آبیاری تحت فشار| آبیاری زمین زراعی

آبیاری قطره ای| آبیاری تحت فشار| آبیاری زمین زراعی

معايب آبياري قطره اي

شرايط خاك
اگر خاک سرعت نفوذ نهایی کافی به منظور دریافت دبی تخلیه قطره چکان ها را نداشته باشد موجب ایجاد روان آب یا شرایط ماندابی می گردد. خاكهاي داراي بافت متوسط، مناسب آبياري قطره اي بوده ، اما برخي خاكهاي دارای  بافت ريز ،روان آب توليد می کنند.
معمولاً خاكهاي شني ، بويژه با لايه بندي افقي اندك ، براي آبياري قطره اي بسيار مناسب مي باشند . اينگونه لايه بندي براي آبياري قطره اي مفيد است زيرا حركت جانبي آب را افزايش داده و حجم بيشتري از خاك را مرطوب مي سازد.                                                                                                                           

گرفتگي                                                                                                                                                                                                                                چون خروجي قطره چكانها بسيار ريز هستند ، ذرات معدني يا آلي موجب گرفتگي آنها مي شوند . گرفتگي باعث كاهش دبي تخليه ، غير يكنواختي پخش آب و در نتيجه صدمه به گياه مي گردد . در برخي موارد ، ذراتي در آب آبياري موجود است و قبل از ورود به شبكه لوله ها تصفيه نمي شود . در موارد ديگر ، ذرات در داخل خط لوله يا با تبخير آب از روزنه قطره چكانها بين آبياريها وارد آب مي شوند .اكسيد آهن ، كربنات كلسيم و بقاياي جلبك و ميكروبها در بعضي سيستم هاي آبياري تشكيل شده اند . تصفيه شيميائي آب منجر به حذف يا كاهش مشكل گرفتگي قطره چكانها مي گردد .

يكنواختي
بيشتر قطره چكانها ي قطره اي داراي فشار سرويس پائيني هستند. اگر مزرعه داراي شيب تندي باشد ، دبي قطره چكان در خلال آبياري تا حدود ۵۰ درصد پيش بيني شده، تغيير كرده و بعد از بستن آب ، قطره چكانهاي پائين تر همچنان به تخليه آب ادامه مي دهند . برخي گياهان ،بيشتر و برخي گياهان، كمتر آب دريافت مي كنند .

تجمع نمك

خشك شدن خاك بين آبياريها موجب حركت معكوس آب خاك و انتقال نمك از پيرامون ناحيه خيس شده به طرف قطره چكان مي گردد حركت آب بايستي هميشه دور از قطره چكان باشد تا از صدمات ناشي از نمك جلوگيري شود. در آبیاری قطره ای، آب دارای مقداری نمک محلول در خود است که ممکن است موجب مسدود شدن مجرای قطره چکانها شود. بعضی اوقات نیز این نمکها همراه آب آبیاری وارد منطقه ریشه گیاه شده و زیان فراوانی به گیاه وارد می‌سازد.

برای شست‌وشوی این نمکها به دو روش عمل می‌کنند:

 1. در زمستان از آب رودخانه‌ها و یا جریان های سطحی حاصل از بارندگی یا آب های اضافی موجود در منطقه برای شست‌وشو استفاده می‌شود.
 2. هر دو سال یکبار زمین های دارای سیستم آبیاری قطره‌ای را با روش کرتی، کشت و آبیاری می‌کنند.

خطرات
۱- ریشه ها آب و مواد غذایی را از حجم نسبتا کوچک خاک خیس شده بدر اطراف گیاه به دست می آورند. حال ممکن است در اثر بروز حوادثی آب رسانی به این حجم از خاک قطع گردد در این صورت گیاه به سرعت دچار صدمه خواهد شد.

 • لوله های فرعی از جنس پلی اتیلن مناسب نمی باشند و ممکن است توسط جوندگان تخریب گردند. به همین دلیل استفاده از لوله های فرعی از جنس پی وی سی توصیه می شود.
  ۳- شکسته شدن خط لوله انتقال آب اصلی یا درست کار نکردن سیستم تصفیه، به هر دلیلی ، موجب ورود مواد زاید داخل آب می شود که به دنبال آن قطره چکان ها دچار گرفتگی شده و نیاز به تعمیر یا تعویض خواهند داشت.

 • -

آبیاری قطره ای| مزایای آبیاری قطره ای|آبیاری فضای سبز

آبیاری قطره ای| مزایای آبیاری قطره ای|آبیاری فضای سبز

آبیاری

انواع سیستم آبیاری تحت فشار می توان به موارد  زیر اشاره کرد : ۱- آبیاری بارانی ۲- آبیاری قطره‌ای ۳- سیستم آبیاری هوشمند که باعث زیبایی دیوار سبز ومحوطه فضای سبز می گردد .

 

روش اجرای سيستم های آبیاری قطره اي

در این روش آب از يك لوله كم فشار به صورت شبکه پخش مي شود. خروج آب در این روش به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده با مقدار معین از شبکه صورت می گیرد و وارد لوله ها می شود. وسيله خروج آب به خاك توسط یک قطره چكان  که توسط یک نازل انجام می شود که موجب کاهش فشار موجود در شبکه لوله و نیز کاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت است. آب بعد از خروج از قطره چكان توسط نيروها ي كاپيلارتي و ثقل در نيمرخ خاك جريان مي يابد ، بنابراين سطحي كه توسط هر قطره چكان خيس مي شود با عوامل محدود كننده جريان افقي آب محدود مي گردد . آبیاری در سيستم هاي قطره اي دور ،در مدت يك روز و حتي در صورت نياز با زمان كمتر امكان پذير است .

مزایای آبيار ي قطره اي
۱- آبياري قطره اي هزينه هاي بهره برداري را كاهش مي دهد و اين مسئله مهمی در اين روش جديد است .  سيستم هاي  قطره اي به آب كمتري  نسبت به ساير سيستم هاي  متداول آبياري نياز  دارد .

۲-يك سيستم آبياري قطره اي به علت كاربرد موثر آب و نيروي كارگر داراي مزاياي آگرونوميكي ، آگروتكنيكي و اقتصادي منحصر به فرد است . آبياري قطره اي آسان ترين راه آب دادن به هر گياه مانند درختان و تاكها ست که كمبود رطوبت خاك را قبل از پيدایش مكش بالاتر در اثر مصرف آب ،توسط گياه از طريق تبخير و تعرق ، بر طرف مي سازد .

 • سهولت در عملیات زراعی که شامل:

 

 • کاهش رشد علف هلای هرز و هزينه كارگر و مواد شيميايي. در این روش خاك كمتري خيس مي شود ، انجام عمليات زراعي در باغات به صورت پی در پی امکان پذیر می گردد.
 • تزریق کود به آبیاری بدون نیاز به کارگر
 • در آبیاری قطره ای نمک های موجود در آب را رقیق تر نگه می دارد.
 • آبیاری قطره ای در هر نوع توپوگرافی مناسب است.

 


 • -
باغ سازی| محوطه سازی| باغ سازی مشرقی

طراحی آبیاری| آبیاری قطرای| اجرای آبیاری| آبیاری فضای سبز

طراحی آبیاری| آبیاری قطرای| اجرای آبیاری| آبیاری فضای سبز

آبیاری

انتقال آب به طور مصنوعی به زمین و خاک جهت نفوذ آب به خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می باشد. ۱۵ درصد از زمین های کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵ در صد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند ۵۰ درصد از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمین های آبی حاصل می شود.

منابع آب آبیاری

 • آبهای سطحی شامل رودخانه‌ها، سدها، مخازن آب، دریا، برکه‌های آب شیرین،  یخچالها و …
 • بارش‌های آسمانی شامل برف و باران.
 • آبهای زیرزمینی شامل چاه، قنات، چشمه.
 • افزایش کمی و کیفی محصولات، سود حاصل از افزایش کمی و کیفی محصول
 • درآمد حاصل از فروش آب برای دولت
 • افزایش فرصت شغلی
 • شستشوی املاح سطح خاک
 • زیان های آبیاری سنتی
 • فرسایش
 • شور و قلیایی شدن خاک
 • غرقابی شدن یا باتلاقی شدن زمینهای کشاورزی
 • تخریب زمینهای کشاورزی
 • اتلاف سود و اتلاف بیهوده آبی که با قیمت گزاف تأمین گردیده و برای نگهداری و توزیع آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته‌است.

انواع روشهای آبیاری

 1. آبیاری سطحی

آب در خاک از طریق لوله دریچه دار و نهر آبیاری نفوذ می کند و به ریشه می رسد. که این نوع آبیاری به سه روش آبیاری کرتی، آبیاری نواری و آبیاری شیاری انجام می‌شود.

 1. آبیاری تحت فشار

 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری| آبیاری تحت فشار| اجرای آبیاری

آبیاری| آبیاری تحت فشار| اجرای آبیاری

آبیاری تحت فشار

در صورتی که آب توسط لوله همراه با تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه باشد  آبیاری تحت فشار نام دارد.

انواع آبیاری تحت فشار

 • آبیاری بارانی
 • آبیاری موضعی: الف) آبیاری قطره ای ب) آبیاری خطی ( استفاده از این دو روش به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی می شود)

سیستم آبیاری قطره ای:

در این سیستم آب توسط پمپ از منبع به داخل شبکه پمپ می شود و ضمن عبور از فیلترگردایی یا به عبارتی از سیلکون که  شن و مواد خارجی آن ته نشین می گردد. دراین روش آب با فشاری بیش ازیک اتمسفر از منبع تامحل مصرف انتقال می یابد. آب بصورت قطرات مجزا و پیوسته ویا بصورت اسپری ریز با فشار کم از طریق قطره چکان درطول خط انتقال آب قرار دارند .

جهت رفع نیاز آبی گیاهان ترجیحا بهترین راه استفاده از آبیاری قطره ای می باشد که روش موثری در تحویل آب مورد نیاز گیاه در محدوده ریشه به داخل خاک است. در این روش از هدر رفتن آب به مقدار زیاد که در روش های سنتی قبلا اعمال میشده جلوگیری می کند.

سیستمهای مختلف آبیاری قطره ای
 1. سیستم آبیاری قطره ای قطره چکان درخط
 2. سیستم آبیاری زیرزمینی بالوله‌های تراوا
 3. سیستم آبیاری بابلر
 4. سیستم آبیاری قطره ای نواری
 5. آبیاری قطره ای ثقلی تعریف آبیاری بارانی: آبیاری بارانی روشی است که درآن آب آبیاری را با سرعتی مساوی و یا کمتر از نفوذ پذیری خاک به صورت باران برسطح زمین پخش می نماید. بطورکلی آبیاری به روش بارانی را دراغلب شرایط مانند مناطق شیبدار بیشتر خاکهای سبک، متوسط وشرایطی که آبیاری به طریق ثقلی امکان پذیر نیست قابل اجرا می باشد.

 


 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

سیستم آبیاری |آبیاری بام سبز | آبیاری دیوار سبز

سیستم آبیاری |آبیاری بام سبز | آبیاری دیوار سبز

آبیاری در فرهنگ‌ها به‌عنوان افزایش مصنوعی آب به زمین (به‌وسیله نهرها، جوی‌ها، لوله یا غرقاب کردن) برای تأمین رطوبت مورد نیاز رشد گیاه تعریف می‌شود.

نیاز آبیاری

به مقدار آبی گفته می‌شود که به‌صورت آبیاری به زمین داده می‌شود تا گیاه با حداکثر توان خود رشد نموده و تولید محصول نماید بخشی از این نیاز ممکن است از طریق باران‌های مؤثر تأمین شود از طرف دیگر علاوه بر نیاز گیاه باید مقداری آب اضافی نیز داده شود تا نمک‌های اضافی از منطقه ریشه شسته شود.

شرایط اساسی انتخاب روش‌های آبیاری

 1. خصوصیات خاک
 2. پستی و بلندی (توپوگرافی) و شیب زمین
 3. شرایط آب و هوایی
 4. منبع تامین آب
 5. نوع محصول زراعی
 6. منابع مالی و توان اقتصادی و توجیه اقتصادی روش‌ها
 7. نیروی انسانی
 8. مقدار و کمیت آب قابل استفاده در آبیاری
 9. روش‌های آبیاری معمول منطقه
 10. سطح اطلاعات و امکانات فنی و مسائل اجتماعی و…

 

روش‌های آبیاری

الف- آبیاری سطحی سنتی

آبیاری سطحی که به عنوان قدیمی‌ترین و معمول‌ترین روش کاربرد آب در مزرعه می‌باشد از اهمیت کافی برخوردار بوده و به انواع مختلف تقسیم‌بندی می‌شود.

 1. آبیاری کرتی
 2. آبیاری نواری
 3. آبیاری جوی پشته‌ای یا ردیفی
 4. روش آبیاری سطحی جوی و پشته‌ای (فارو)
ب-آبیاری تحت فشار (نوین)

آبیاری بارانی:

عبارت از روشی است که در آن آب در لوله‌هایی در مزرعه جریان پیداکرده سپس وارد قسمتی به نام آبپاش می‌شود در موقع خروج از آن قطرات آب در هوا پخش می‌شود و به‌صورت باران به روی خاک می‌ریزد. آبیاری بارانی دارای روش‌ها و دستگاه‌های مختلفی می باشد که با توجه به وضعیت اقتصادی، پستی‌وبلندی زمین، وجود و یا عدم وجود نیروی انسانی لازم و مقدار آب موردنیاز انواع سیستم‌های آبیاری بارانی طراحی و اجرا می‌شود.

سیستم آبیاری |آبیاری بام سبز | آبیاری دیوار سبز

 

 


 • -
طراحی آبیاری| آبیاری قطرای| اجرای آبیاری

آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری|انواع سیستم آبیاری

آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری|انواع سیستم آبیاری

 • انواع سیستم های آبیاری

 • خردآبیاری
 • آبیاری نبضی
 • مه آبیاری
 • آبیاری موضعی
 • آبیاری قطره‌ای سطحی
 • آبیاری قطره‌ای زیرسطحی
 • آبیاری حبابی
 • آب‌فشانی

آبیاری قطره‌ای با ماشین متحرک

با توجه به انواع و تفاوت‌هایی که در کاربرد و توزیع آب در روش‌های خرد آبیاری وجود دارد و بخصوص تغییراتی که در سال‌های اخیر در آن به وجود آمده است قبل از تشریع خصوصیات این روش به طبقه‌بندی آنها توجه کنیم. خرد آبیاری‌ها علی‌الاصول به سه گروه زیرسطحی، سطحی و هوایی (بارانی) تقسیم می‌شوند.

درگروه زیرسطحی آب مستقیماً وارد منطقه ریشه‌ها می‌شود. در این سیستم خروج آب یا مستقیماً از لوله و یا توسط قطره‌چکان‌ها صورت می‌گیرد. در هر دو مورد جریان آب می‌تواند به‌صورت پیوسته یا منقطع انجام شود که نوع پیوسته آن بیشتر متداول است. استفاده از لوله‌های تراوا و لوله‌های روزنه‌دار نواری در آبیاری زیرسطحی بسیار معمول است. مزیت لوله‌های زیرسطحی در این است که از گزند عوارض فیزیکی که ممکن است در سطح زمین وجود داشته باشد مصون هستند اما چون عملیات شخم باعث از بین رفتن آنها می‌شود یا باید در عمق زیاد نصب شوند یا اینکه برای گیاهانی مورداستفاده قرار گیرند که به مدت چند سال در یک جا استقرار دارند. برخی لوله‌های نواری که در زیر سطح خاک کار گذاشته‌شده‌اند پس از انجام شخم از بین رفته و در کشت بعد دوباره این نوارها جای‌گذاری می‌شوند.

گروه دیگر از خرد آبیاری‌ها انواع سطحی است که در آن‌ها آب روی زمین ریخته می‌شود تا به تدریج در منطقه توسعه ریشه‌ها نفوذ و آن را خیس نماید. در این روش‌ها نیز خروج آب یا به‌صورت پیوسته انجام می‌شود و یا به‌صورت غیر پیوسته. به سیستم‌هایی از آبیاری که در آن‌ها خروج آب از قطره‌چکان پیوسته می‌باشد روش جرعه‌جرعه یا جرعه‌ای نیز گفته می‌شود.
در خرد آبیاری‌ها، نوع بارانی خروج آب توسط خرد آبپاش‌ها، میکرو جت و یا مه پاش‌ها انجام می‌شود. پخش آب در مه‌پاش‌ها و خرد آبپاش‌ها معمولاً به‌طور پیوسته و در میکرو جت به‌طور منقطع صورت می‌گیرد. در این روش آب مستقیماً روی خاک ریخته نشده بلکه در محیط داخل پوشش گیاهی یا روی آن و کمی بالای سطح گیاه پخش می‌شود. بدین ترتیب قطرات آب در سطح وسیع‌تری از خاک پخش‌شده و به زمین نفوذ می‌کند.

 

 

 


 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

طراحی و اجرای آبیاری |آبیاری قطره ای خانگی

طراحی و اجرای آبیاری |آبیاری قطره ای خانگی

مدیریت آبیاری

کشور ما ایران از جمله کشور هایی است که در اقلیم نیمه خشک جهان است که با روشد بی رویه از آبهای زیر زمینی و همچنین. کاهش نزولات آسمانی طی سال های اخیر شرایط رابحرانی کرده است. آب وآبیاری از مقوله های مهم وقابل تامل در فضای سبزاست زیرا تمامی فضای سبز در گروی وجود آب است  از این رو مدیریت عواملی است که باعث افت کمی وکیفی آب در فضای سبزمی شودو بسیار حائز اهمیت است.

عواملی که باعث افزایش راندمان ، ذخیره آب ومدیریت بهتر شرایط می شود عبارتند از :

 •  سیستم های نوین آبیاری
 • آموزش منابع نیروی انسانی
 • کاشت گیاهان مقاوم در برابر آب
 • استفاده از سیستم های مکانیزه آبیاری
 • نظارت مستمر وپویا بر نحویه مدیریت آب
 • استفاده از فاضلاب و پساب تصفیه شده

استفاده از سیستم های نوین آبیاری

در برابر راندمان کمتر از۴۵درصد روش های سنتی، راندمان بالای ۷۵ درصد روش های نوین آبیاری وجود دارد.که در روش های سنتی که معمولا آبیاری توسط افراد با استفاده از شیلنگ ویا فواره های کوچک چرخان در پارک ها ودر ریفوژ بلوارها توسط تانکرهای آبرسان انجام می پذیرد.در اینگونه آبیاری گیاهان به طور یکنواخت آبیاری نمی شوند و دائما تحت تاثیر تنش های ابیاری  قرار میگیرند.

آبرسانی به گیاهان به طرق مختلف انجام می شود که اساس تقسیم بندی سیستم های آبیاری را تشکیل می دهد.انواع سیستم دهای آبیاری عبارتند از :

 • سیتم آبیاری قطره ای
 • سیستم آبیاری بارانی
 • سیستم آبیاری زیر سطحی ( تراوا )

 

 


 • -
کود حیوانی| خاک مخصوص گیاهان آپارتمانی | خاک مخصوص بام سبز

آبیاری قطره ای |معایب آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری

آبیاری قطره ای |محدودیت های آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری

 

سرمایه گذاری اولیه متعلق به روش قطره ای ممکن است در مقایسه با سایر روش ها بیشتر باشد.

مدیریت سیستم قطره ای در مقایسه به آگاهی های بیشتری نیاز دارد و سهل انگاری و تاخیر در مواردی می تواند به گیاه صدمه بزند.

با این روش نمی توان با سرمازدگی مقابله کرد. اگر در چنین شرایطی هستید روش بارانی و یا سایر تمهیدات دیگر را انتخاب نمایید.

جوندگان، حشرات و انسان ها ممکن است در مواردی سبب آسیب رساندن به لوله ها و ایجاد نشت در سیستم شوند.

فیلتراسیون آب برای پرهیز از انسداد مجاری ریز دریپرها کاملا ضروری است.

در آبیاری سبزیجات، صیفی جات و اصولا تمامی گیاهان ردیفی اغلب از نوارهای آبیاری استفاده می شود که قبلا به فواصل معینی خروجی هایی در آن تعبیه شده است و بدین ترتیب پیوسته یک نوار مرطوب در امتداد ردیف کشت وجود دارد.

کشت های ردیفی غالبا فصلی هستند و نوارهای آبیاری مورد استفاده در آنان که معمولا دیواره های نازکی هم دارند تنها در همان فصل به کار گرفته می شوند. در این مزارع هم تاکید چندانی برای دفن لوله های اصلی وجود ندارد زیرا اکثرا مایلند امکان جابجایی این لوله ها و استفاده از آنها در فصل ها و یا قطعات دیگر همواره میسر باشد.

حال که هزینه ها نسبتا بیشتر است شما باید سیستمی را تدارک ببینید که حداکثر تولید و حداقل مخارج را داشته باشد.

می توانید کل سیستم را از شرکت های ذیربط تهیه کنید و یا آنکه از آنچه که موجود دارید( پمپ، لوله و …) به نحوی مناسب و سازگار با نیازهای سیستم قطره ای جدید بهره برداری نمایید. طراحی درست و حساب شده شما را از گرفتاری های بعدی دور نگه می دارد.

تامین آب ممکن است از چاه، استخر، دریاچه، رودخانه، نهر و یا منابع شهری باشد. آبهای زیرزمینی غالبا تمیز بوده و ممکن است.


 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری|سیستم های آبیاری|اجرای آبیاری

آبیاری|سیستم های آبیاری|اجرای آبیاری

 

۱_سيستم كلاسيك نيمه متحرك:ايستگاه پمپاژ،لوله اصلي،نيمه اصلي ثابت ولي بال هاي آبياري توسط كارگر جابه جا ميشوندپس بايد از جنس آلومنيوم باشد،ولي بقيه لوله ها ميتواند از جنس آزبست يا پلي اتيلن باشد.

۲_سيستم كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك:در اين سيستم ايستگاه پمپاژ،لوله اصلي و نيمه اصلي و بال ها ثابت هستند ولي آبپاش ها متحرك ميباشند.در اين روش بال ها ميتوانند روي زمين و يا در زير زمين باشند،كه نوع زير زميني آن كاربردي تر است.

۳_سيستم كلاسيك كاملا ثابت:تمام اجزا در اين سيستم ثابت است،هزينه سرمايه گذاري اين سيستم زياد است.

۴_سيستم كلاسيك كاملا متحرك:لوله اصلي،نيمه اصلي و بال ها قابليت جابه جايي از مزرعه اي به مزرعه ديگر را دارند.اين روش براي آبياري تكميلي ،مقدماتي و آبياري اراضي كوچك و پراكنده كاربرد دارد.

۵_سيستم آبياري چرخدار يا آبفشان غلطان:هدف اصلي استفاده از اين دستگاه آسانتر نمودن جابه جا كردن بال هاي آبياري در روش كلاسيك نيمه متحرك است.

۶_دستگاه آبياري دوار

اجرای سيستم آبياری

 1.  تابلو كنترل: محلي است كه آب از اين قسمت وارد سيستم ميشودآب رسانی  به اين منطقه ميتواند از طريق زير زميني صورت بگيرد.

تابلو كنترل:كه بر روي برج مركزي قرار دارد داراي سيستم هدايت كننده وايمني است،كليد روشن خاموش،سرعت چرخش دستگاه جهت چرخش دستگاه تعيين ميگردد.

۲٫دهانه: بال آبياري بين دو اسپن متوالي را يك اسپن مي گويند.

۷_آبیاری بارانی خطی

اساس طراحی این سیستم جهت رفع مشکلات مرتبط با سیستم آبیاری دورانی نظیر عدم آبیاری گوشه های زمین و همچنین ایجاد رواناب در انتهای مزرعه به جهت دبی بیشتر آبپاش ها میباشد.

این سیستم فاقد لوله اصلی بوده و دارای یک لوله فرعی است که بصورت خطی در امتداد طول زمین به کمک برج ها و موتورهای موجود در آن حرکت میکند.

این سیستم برای آبیاری روزانه و کوتاه مدت مناسب نیست.

 


 • 0
طراحی ابیاری|اجرای سیستم آبیاری نهادریاست جمهوری

طراحی ابیاری|اجرای سیستم آبیاری نهادریاست جمهوری

طراحی ابیاری|اجرای سیستم آبیاری نهادریاست جمهوری

طراحی واجرای سیستم آبیاری نهاد ریاست جمهوری توسط شرکت سورن بام شهریور۱۳۹۵

سیستم های نوین آبیاری

در برابر راندمان کمتر از۴۰درصد روش های سنتی، راندمان بالای ۷۰ درصد روش های نوین وجود دارد.در روش های سنتی که معمولا آبیاری توسط افراد با استفاده از شیلنگ ویا فواره های کوچک چرخان در پارک ها ودر ریفوژ بلوارها توسط تانکرهای آبرسان انجام می پذیرد.در اینگونه آبیاری گیاهان به طور یکنواخت آبیاری نشده و دائما تحت تاثیر تنش ها ی ابیاری  قرار دارند.


 • 0
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری | آبیاری تحت فشار | قیمت آبیاری

آبیاری | آبیاری تحت فشار | قیمت آبیاری

ویژه گیهای لوله های پلی اتیلن جهت آبیاری بارانی – آبیاری قطره ای _ تحت فشار

امروزه لوله های پلی اتیلن جایگاه خود را در کاربردهای تحت فشار به خوبی یافته اند. این لوله ها توانسته اند با بهبود خواص و ویژگی های منحصر به فرد، جایگزین مناسبی برای انواع لوله ها از قبیل لوله های فلزی ،pvc ، GRP وچدنی باشند. این مسئله خصوصا در مواردی که قطر لوله از ۳۰۰میلی متر کمتر باشد به خوبی قابل مشاهده است.

در شرکت سورن بام با استفاده از محصولات با تمامی فاکتور های استاندارد ، کاملا منطبق با نیازهای مشتری می باشد.شرکت سورن بام در شروع فعالیت خود، براساس استراتژی سازمانی،مطابق با نیازهای بومی و منطقه ای حرکت کرده است ودراین راه با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ، مشاوران و پرسنل آموزش دیده تمامی محدودیت ها رابرطرف ساخته و اماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.

مزایای استفاده از لوله های پلی اتیلن :

 • انعطاف پذیری بالا
 • مقاومت بالا در برابر تغییرات دما
 • هزینه پایین تعمیر ونگهداری
 • مقاومت در برابر ضربه
 • مقاومت عال در برابر زمین لرزه ورانش
 • مقاومت در برابر خوردگی ،پوسیدگی و سایش
 • سبکی وزن
 • قابلیت اتصال آسان،بسیار محکم ، بدون نشت
 •   انعطاف پذیر
 • مقاومت بالا در مقابل اشعه ماورا بنفش خورشید( uv )
 • صرفه جویی در هزینه های تقویت محل اتصال
 • استحکام محل جوش لوله های پلی اتیلن
 • قیمت پائین
 • مرغوب به صرفه بودن

 


 • -
باغ بام|بام سبزشیبدار| سازه بام

roof garden|نگهداری بام سبز | باغ بام|قیمت بام سبز

 

roof garden|نگهداری بام سبز | باغ بام|قیمت بام سبز

بام سبز چیست؟ آیا می شود در پشت‌بام‌ خانه‌مان باغبانی کنیم؟

بام سبز، بام ساختمانی است که تمام یا قسمتی از آن با گیاهانی که بر روی یک لایه ضد آب کاشته شده باشند، پوشانده شده است. این بام ممکن است شامل لایه‌های دیگر مانند حصار ریشه، زه‌کشی و یا سیستم آبیاری باشد.
بام‌های سبز مدرن که از سیستم لایه‌های پیش ساخته تشکیل می‌شوند، نسبتا پدیده‌ای نو می‌باشند.

انواع بام‌های سبز

بام‌های سبز می‌توانند در انواع متمرکز، فشرده، نیمه متمرکز و گسترده یا وسیع بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز طبقه‌بندی شوند.

بام‌های سنتی سبز که نیازمند عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی هستند، به‌عنوان بام‌های سبز متمرکز مطرحند. این نوع بام‌ها نیازمند آبیاری، کوددهی و سایر مراقبت‌ها می‌باشند.

در مقابل، بام‌های سبز وسیع یا گسترده، به عنوان سیستم‌های خودنگهدار در نظر گرفته شده و به حداقل تاسیسات نگهداری، شاید تنها یک‌بار در سال هرس یا کوددهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز دارند. این نوع از بام‌های سبز می‌توانند در لایه بسیار نازکی از خاک که اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه استفاده می‌شود، قرار گیرند.

در مقابل، بام سبز گسترده، محیط کشت سطحی و کم‌عمقی دارد و معمولاً قسمتی از یک سیستم بامی و قسمتی از ساختار ساختمان سبز می‌باشد. یک بام سبز گسترده به طور کلی در دسترس و مورد استفاده کارکردی نیست.

roof garden|نگهداری بام سبز | باغ بام|قیمت بام سبز

 

 

 

 


 • -
اجرای آبنمای شیشه ای |ساخت آبنما| آبنماحباب

اجرای آبنمای شیشه ای|ساخت آبنما| آبنماحباب

اجرای آبنمای شیشه ای|ساخت آبنما| آبنماحباب

اجرای آبنما شیشه ای

در تالار باربد در مهر ماه امسال توسط شرکت سورن بام اجرای شد که این آبنما شیشه ای که به صورت کاور چوبی طراحی شده که  زیبایی خاصی به محیط اطراف بخشیده است در این آبنمای شیشه ای تلفیقی از آبنمای پردهای ، نور پردازی ،  انجام شده است و این آبنما در فضای باز انجام شده است   . در این آبنما استفاده از نورپردازی به صورت کاملا حرفه ای انجام شده .
آبنما شیشه ای پرده ای از آب می باشدکه به صورت موج موج ویکدست روی شیشه جاری  وبه صورت  غلطان بدون پرتاب آب ،جاری میشودوتاسیسات آبنماشیشه ای مکانیکی و الکترونیکی اجرا میشود در آبنما شیشه ای هوشمند می توان زمان کار را برحسب زمان ۲۴ ساعت تعریف نمود.
اجرای آبنما شیشه ای در محلهایی از جمله استخر پذیرایی، لابی، قابل استفاده میباشد
به آبنما شیشه ای آبشار شیشه ای هم اطلاق می گرددبه علت ارتفاع آن که تا ۲۰ متر قابل اجراست

آبنماپرده ای

به مدلی از ریزش آب اطلاق می گردد که آب به صورت پرده ی آب به صورت یکنواخت ویکدست  با یک دبی مشخص خارج میشود.
اجرای آبنمای پرده ای فانتزی وبا ارتفاع ۴۰cm تا۸۰cmبرای محیط های مسکونی اجرا میشود در صورت دبی بیشتر ارتفاع بالا میرود

اجرای آبنما موزیکال

آبنما شیشه ای ، آبنما حباب ، آبشارصخره ای،آبنمااستوانه ای،دیوار حباب را میتوان به صورت موزیکال اجرا کرد
آبنما موزیکال با شیرهای الکترونیک اجرا وتوسط کامپوتر برنامه نویسی وبا آب طرح آن تعریف میشود که به صورت ۰-۱اجرای خطی وسه بعدی میگردد

 

 

 

 


 • -
آبنما|abnama|اجرای آبنما

آبنما حباب | bubble wall| آبنما شیشه ای

آبنما حباب یاbubble wall

 

آبنما حبابدار ترکیبی از آبنمایی است که از حرکت هوا در داخل آب ایجاد می کنند که در عین زیبایی رقص حباب را نمایش میدهد
آبنما حبابی در  حالی که ضخامت کمی دارد  فشار زیادی را تحمل مینماید واگر تاسیسات آبنماحبابی ساده درنظر گرفته شود غبار ورسوب آب نازل آبنما ی حباب را کور وپس از مدت زمان کوتاهی مسدود مینماید
امادر طراحی واجرای آبنماحبابی این شرکت این نازها به هیچ عنوان گرفته نمی شود  طراحی واجرای آبنماحبابی بنا به محل نصب تاارتفاع cm300 قابل اجرامیباشد محل نصب آبنمای حباب نیاز به تاسیسات آبنما حباب دارد درصورتیکه از زیرکار اجرا شود کاراجرایی آبنماحباب شکیل تر با تاسیسات آبنمای حباب هماهنگ می گردد
طراحی واجرای آبنمای حبابی به دوهفته زمان نیاز دارد نام دیگر این محصول را آبشار حبابی آکواریم حبابbubble wallنیز گفته میشود اجرای آبنما حباب نیاز به ۵cmتا۳cmعرص دارد تاسیساتآبنما بنا به شرایط متفاوت میباشد
طریقه نصب باهماهنگی اجرا میشود
آبنما حباب یک آبنما تزینی وفانتزی میباشد رقص نور آبنما حباب به دویست طیف نوری میرسد
به عنوان  پارتیشن دیوار جدا کننده دیوار دکوراتیو و دیوار نوری استفاده میشود
طراحی لوگو وتبلیغات برروی آبنما حباب انجام میشود
از نمونه کار ی آبنمای  حبابی  میتوان به vip بانک صادرات اشاره کرد
این شرکت در ایران اولین تولید کننده دیوار حباب ،آبنما حباب ،bubble wall میباشد
آبنمای  حبابی این شرکت ضمانت دوساله دارند و  این شرکت می تواند بنا به شرایط آبنما حبابی ضمانت نامه ها را  افزایش دهد

 

آبنما حباب | bubble wall| آبنما شیشه ای- آبنما صخره ا ی

 


 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری قطره ای|انواع آبیاری

Category : آبیاری

انتخاب قطره چکان

انتخاب قطره چکان مهمترین کاری است که در یک شبکه آبیاری قطره‌ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح هزینه‌های نگهداری رابه مقدار زیاد کاهش می دهد و زیانهای ناشی از مسدود شدن مجرا (هزینه تعویض قطره چکان ، آبیاری نشدن بوته‌هایی که قطره چکان آن بند آمده و در نتیجه کاهش محصول) در بر خواهد داشت.

انواع قطره چکانها

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای می باشد که در طول آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

این قطره چکان  کوچک دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند. با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار داردو آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی بدنه از دهانه خروجی آن به سطح خاک می‌چکد. از مزایای این قطره چکان سرعت نصب و ساده بودن کار با آن می باشد.

قطره چکان با مجرای طولانی

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار دارد و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می شود  عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب می‌باشد. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض می گردد.

قطره چکان صفحه‌ای

‌این قطره چکان از چند صفحه منطبق بر هم درست شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود ‌این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می گردد مجموعه این صفحات روی هم قرار گرفته و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می گیرد.

 


 • -
آبیاری قطره ای |انواع قطره چکان ها

مه پاش| آبیاری قطره ای|مزایای آبیاری قطره ای

Category : آبیاری

آبیاری قطره ای

روش آبیاری قطره‌ای سالیان دراز در فرانسه و در کشورهای دیگر برای آبیاری در گلخانه‌ها مورد استفاده بوده است. در ایران این روش در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح بزرگی با این روش آبیاری شدند ولی با مرور زمان مزایا و معایب این روش مشخص شد. هزینه‌های زیاد و تکنیک‌های نسبتا پیشرفته این روش و نمکها و مواد جامد معلق در آبهای ایران از معایب آبیاری قطره‌ای بوده و باعث شده که کشاورزان کمتر از این روش آبیاری استفاده کنند ولی این دلیل نیست که روش آبیاری قطره‌ای را مطرود بدانیم و در پی رفع معایب آن باشیم.

تشکیلات آبیاری قطره‌ای

منبع آبی ، موتورپمپ ،سیلکون ، فیلترشن ، تانک کود ، مرکز کنترل ، فیلترتوری ، لوله اصلی ، لوله آبرسانی ، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی ، قطره چکان.

طرز کار شبکه آبیاری قطره‌ای

آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون ، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته نشین می‌شود. در فیلتر بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجددا وارد جریان اصلی آب می‌گردد. آب پس از عبور از فیلترتوری وارد لوله‌های توزیع کننده شده و مرکز کنترل این مجموعه را هماهنگ می‌کند. در حال حاضر این روش آبیاری برای محصولات گران قیمت اقتصادی بوده و گیاهان گلخانه ای و کلیه گیاهانی که کشت آن زیر پلاستیک صرفه اقتصادی داشته باشد امکان پذیر است. ولی برای غلات، حبوبات، گیاهان علوفه‌ای و سایر محصولاتی که قیمت آن پائین است صرف نمی‌کند.

فواید  سیستم آبیاری قطره ای
۱- بالا بردن راندمان آبیاری در حدود ۹۰%
۲- افزایش رشد و عملکرد محصول
۳- استفاده مفید و موثر تر از آب موجود
۴- کاهش خسارتهای ناشی از شوری
۵- کاهش هزینه های نیروی انسانی
۶- سهولت در انجام عملیات زراعی
۷- محدود شدن رشد و تکثیر علفهای هرز
۸- تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان
۹- کاهش یا نبود رواناب سطح


 • -
طراحی آبیاری| آبیاری قطرای| اجرای آبیاری

آبیاری|آبیاری قطره ای|اجزای آبیاری قطره ای

Category : آبیاری

معرفی اجزای سیستم آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره ای شامل سه بخش ذیل است :
۱ : دستگاه تنظیم مرکزی
۲: شبکه ی توزیع و آبرسانی
۳: قطره چکانها

۱- دستگاه تنظیم مرکزی

این قسمت نزدیک منبع آب و در ابتدای هر سیستم قرار می گیرد و شامل بخش های زیرمی باشد : پمپ ، فیلتر یا صافی ، سیکلون ، شیر تنظیم فشار ، مخزن کود و مواد شیمیایی ، کنتور آب ، دستگاه تنظیم کننده ، فشار سنج ها . کارهایی که در این قسمت باید صورت بگیرند، عبارتند از : تحت فشار قرار دادن آب ، تصفیه آب ، تعیین مدت زمان آبیاری ، اضافه نمودن کود و مواد شیمیایی لازم به آب .

۲- شبکه ی توزیع و آبرسانی  :

در شیوه ی آبیاری قطره ای وظیفه ی انتقال آب را لوله های اصلی ، لوله های رابط و لوله های جانبی بر عهده دارند. لوله های اصلی عمل انتقال آب از ایستگاه پمپاو به لوله های رابط یا جمع کننده در باغ یا مزرعه را به عهده دارند . لوله های رابط ، آب را از لوله های اصلی به لوله های فرعی منتقل می کنند . لوله های فرعی یا جانبی که قطره چکانها روی آنها نصب شده ، در کنار درختان یا بوته ها قرار گرفته و عمل آبیاری را انجام می دهند . جنس این لوله ها معمولا از پلی اتیلن یا p.v.c است .در سیستم آبیاری قطره ای می توانیم تمام سیستم یعنی لوله های اصلی ، رابط و جانبی را در زیر زمین قراردهیم ، ولی بهتر است فقط لوله های اصلی و رابط زیر زمین بوده و لوله های جانبی در کنار هر ردیف از درختان بر روی سطح خاک قرار گیرند .

۳- قطره چکانها  :

قطره چکانها از مواد پلاستیکی محکم ساخته شده اند و انواع مختلفی دارند. ساختمان قطره چکانها به شکلی است که جلوی فشار اضافی آب را گرفته و در مقابل سرما ، گرما و مواد شیمیایی نیز مقاوم است .


 • -
باغ بام|بام سبزشیبدار| سازه بام

بام سبز ارسی خانه | اجرای بام سبز

بام سبز ارسی خانه |  اجرای بام سبز

اجرای بام سبز ارسی خانه توسط شرکت سورن بام

بام سبز ارسی خانه |  اجرای بام سبز

بام سبز ارسی خانه |  اجرای بام سبز

 


 • 0
گل های آپارتمانی| نگهداری از گل های آپارتمانی|گیاهان آپارتمانی

نگهداری فضای سبز | هرس درختان و درختچه های فضای سبز

نگهداری فضای سبز | هرس درختان و درختچه های فضای سبز

 

 

هرس به معناى بریدن و کوتاه نمودن شاخه‏ هاى درختان و درختچه ‏هاست. این کار باعث تقویت نهال گشته و عمر آن را طولانى مى‏کند. به وسیله هرس مى ‏توانید درختان را هر طور که مایلید با سلیقه خودتان فرم بدهید تا شکل مناسب پیدا کنند.

 

هرس درختان و درختچه ‏هاى زینتى:

همان طور که گفته شد در گیاهان زینتى هدف هرس، تربیت شاخه ‏ها و ایجاد فرم مناسب است. مثلاً درختان بالا رونده را لازم است طورى هرس کنیم که به قیم یا داربست تکیه زده و در مسیر خود بالا بروند.

با قطع نوک شاخه ‏هاى شمشاد آنها را صاف و یکدست کنید و به درختان سوزنى‏ برگ، فرم دلخواه بدهید. بسیارى از سوزنى‏ برگها قابلیت طبقه طبقه شدن را دارند. در صورتى که مایل باشید مى‏توانید آن را به شکل مطبق در آورید.

 

روش هرس:

بسیارى از شاخه‏ هاى درختان در کنار یکدیگر رشد مى‏ک نند. در این صورت ممکن است به هم بپیچند و براى سایر شاخه ‏ها ایجاد مزاحمت کنند. از دو شاخه مجاور هم یکى را که ضعیف‏ تر از دیگرى است یا در قسمت داخل قرار گرفته حذف کنید. همه شاخه ‏ها باید امکان استفاده از نور و هواى کافى را داشته باشند. .

بعضى از شاخه ‏ها از تنه درخت خارج شده و به صورت عمودى رشد مى‏کنند. این شاخه‏ ها که اصطلاحا (نَرَک) گفته مى‏شوند نه تنها میوه  تولید نمى‏ کنند بلکه براى شاخه‏ هاى بار دهنده مزاحمت زیادى ایجاد مى ‏کنند. شاخه‏ هاى نرک را حذف کنید.

حذف کلیه پاجوشها و شاخه ‏هاى نرک به رشد بهتر و تقویت درخت کمک مى‏ کند. هر قدر شاخه‏ هاى جانبى نهال بیشتر هرس شود تنه اصلى بهتر رشد نموده و درخت، بلندتر خواهد شد. براى اینکه درخت کوتاه گشته و گسترش جانبى پیدا کند قسمتى از بالاى تنه اصلى را قطع کنید.

در درختان خزان ‏پذیر، هرس را از سال اول شروع کنید. در سال اول فقط دو بازو روى تنه اصلى نگهدارى نموده و بقیه شاخه ‏ها را حذف کنید. سال بعد به اندازه یک سوم از طول قسمت تازه رشد کرده را قطع کنید. همچنین کلیه شاخه ‏هایى را که از کنار یکدیگر عبور نموده‏ اند، شاخه‏ هاى بیمار و آفت ‏زده و قسمتهایى را که مورد تهاجم سوسک هاى چوب خوار قرار گرفته ‏اند، ببرید.

درختان، به ویژه درختان میوه اگر در طبیعت و در شرایط محیطی مناسب بدون دخالت انسان رشد کنند بعد از چند سال، یک حالت متراکم پر از شاخ و برگ به خود می گیرند و از نظر میزان کیفیت باروری نیز حالت نامطلوب می یابد. در اینگونه درختان، رشد شاخه های مزاحم و پر پیچ و خم در داخل تاج درخت سبب تراکم و پر برگی شاخه ها و کاهش میزان نفوذ نور به داخل تاج درخت گشته، به تدریج شاخه ها خشک، باردهی درخت کاهش، میزان و کیفیت محصول پایین می آید.

فواید هرس:

۱- شکل و فرم دادن به نهال که در سال های اول تا چهارم و به عنوان هرس فرم دهی اجرا می شود.

۲- حذف شاخه های خشکیده، آفت زده، مریض، شکسته و مزاحم.

۳- خلوت کردن تاج درخت از شاخ و برگ های اضافی جهت ورود نور و هوا به درون شاخسار درخت.

۴- جلوگیری از تناوب باردهی و سال آوری درخت با حذف و تنک کردن تعدادی از شاخه های بارده و در نهایت بعضی از میوه ها.

۵- جوان کردن درختان مسن با حذف شاخه های پیر و جایگزین کردن آن ها با شاخه های جوان.

۶- جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد و وادار کردن گیاه به رشد زایشی و میوه دهی.

۷- ایجاد تعادل بین ریشه و ساقه که به ویژه هنگام انتقال نهال دارای اهمیت است.

۸- بالا بردن کیفیت و اندازه محصول با قطع شاخه های اضافی و متراکم.

۹- کوتاه نگه داشتن درخت، سبب راحتی عملیات داشت (سمپاشی و هرس) و برداشت می گردد.

 

زمان هرس:

بسته به نوع گیاه و هدف از هرس، این کار در دو موقع از سال انجام می شود:

 1. در هنگام استراحت و خواب گیاه که معمولاً در فصل سرد زمستان واقع شده و اصطلاحاً به هرس زمستانه و یا خشک معروف است.
 2. هرس سبز یا تابستانه، که در موقع فعال و سبز بودن گیاه (حتی گل یا میوه دار بودن) انجام می گیرد.

نگهداری فضای سبز | هرس درختان و درختچه های فضای سبز


 • -
طراحی آبیاری| آبیاری قطرای| اجرای آبیاری

آبیاری قطره ای| آبیاری هوشمند

آبیاری قطره ای| آبیاری هوشمند

در آبیاری قطره ای آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد . وسیله خروج آب به خاک « قطره ‏چکان « نام دارد . قطره چکا نها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل ، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می دهند و موجب کاهش ‏دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می شوند . آبیاری قطره ای
آب بعد از خروج از قطره چکان توسط نیروها ی کاپیلارتی و ثقل در نیمرخ خاک جریان می یابد ، بنابراین سطحی که به وسیله هر قطره چکان ‏خیس می شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می گردد . در سیستم های قطره ای دور آبیاری یک روز و حتی در صورت نیاز ‏کمتر امکان پذیر است‎ .‎
برای درختان و تا کها که گیاها نی دا ئمی با فاصله زیاد از یکد یگر می باشند ، قطره چکا نها به صورت واحد های ساخته شده مجزا بوده و ‏توسط یک زایده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعی قطره جکان « ، « شیلنگ لوله فرعی « یا « لوله فرعی « متصل می گردند‎.‎
برخی قطره چکا نها به صورت لوله های اسپا گتی شکل بوده و چند خروجی دارند . این امر برای افزایش سطح خیس شده با حدا قل افزایش در ‏هزینه است . برای گیاهان ردیفی کمتر دائمی ما نند گوجه فرنگی ، نیشکر و تو.ت فرنگی ، لوله فرعی و قطره چکا نها را با هم به صورت یک ‏واحد قابل جدا ساختن می سازند که یا سوراخهایی به فواصل ۹ تا ۳۶ اینچ دارند مانند لوله دو محفظه ای ویا دیواره های متخلخلی دارند که آب ار ‏آنها به بیرون تراوش می نماید . در هر دونوع سیستم قطره ای ، لوله های فرعی به خط انتقال آب مرسوم به « مانفولد « متصل می شوند‎ . ‎‏ ‏

محاسن آبیار ی قطره ای‏‎ : ‎
آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به هر گیاه مانند درختان و تاکها ست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش بالاتر اثر مصرف آب ‏به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، بر طرف می سازد . یک سیستم آبیاری قطره ای به علت کا ربرد موثر آب و نیروی کارگردارای مزایای ‏آگرونومیکی ، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است . آبیاری قطره ای
صرفه جوئی در میزان آب و هزینه ها : آ بیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد و این مسئله اساسی در این روش جدید ‏است . سیستم های قطره ای به آب کمتری نسبت به سایر سیستم های متداول آبیاری نیاز دارد . مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبیاری با ‏سیستم قطره ای تنها نصف آب مورد نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می کند . با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئی در آب با سیستم ‏قطره ای کاهش می یابد ما هنوز برای بسیاری باغداران آبیاری موثر با سیستم قطره ای بعلت کمبود و قیمت بالای آب ، اهمیت دارد . هزینه ‏کارگر برای آبیاری را می توان کاهش داد ، زیرا در سیستم قطره ای کافی است که پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به کار انداخته شود . این ‏تنظیم ها توسط وسایل اتوماتیکی انجام می گیرد که نیاز به کارگر چندانی ندارد‎ . ‎

 ‎به کارگیری آ‌ب شور‎ :‎
‎ ‎آبیاری های مکرر رطوبت خاک را در حدی نگه میدارد که بین دو حالت خیلی خشک و خیلی ترنوسان نمی کند و بیشتر قسمت های خاک از ‏هوای کافی برخوردار است . خیس ماندن خاک بین آبیاریها ، نمکهای موجود در محلول را رقیق تر نگه میدارد . بهمین جهت در سیستم قطره ای ‏می توان از آب با شوری بیشتری نسبت به سایر روشها ی آبیاری استفاده کرد‎ .‎
‎ ‎مورد استفاده در خاکهای صخره ای و شیب های تند : سیستم های آبیاری قطره ای را می توان طوری طراحی کرد که در هر نوع توپوگرافی ‏به نحو موثر قا بل استفاده باشد . در اراضی صخره ای ، حتی اگر فاصله بین درختان نامنظم و اندازه آنها متفاوت باشد ، می توان آبیاری قطره ‏ای را به نحوی موثر به کار گرفت زیرا آب بسیار نزدیک به هر درخت پخش می شود‎ . ‎‏ ‏

یکنواختی‎ :‎
‎ ‎بیشتر قطره چکانها ی قطره ای دارای فشار سرویس پائینی هستند ( ۳ تا ۲۰ پی اس آی ) . اگر مزرعه دارای شیب تندی باشد ، دبی قطره ‏چکان در خلال آبیاری تا حدود ۵۰ درصد پیش بینی شده تغییر کرده و بعد از بستن آب ، قطره چکانهای پائین تر همچنان به تخلیه آب ادامه می ‏دهند . برخی گیاهان بیشتر و گیاهان دیگر کمتر آب دریافت می کنند‎ .‎

 ‎شرایط خاک‎ :‎
‎ ‎بعضی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند . با دبی ‏تخلیه ۱ گالن برساعت ، خاک بایستی دارای سرعت نفوذ نهایی ۵/۰ اینچ بر ساعت باشد تا قطر دایره تر شده در اطراف قطره چکاناز ۲ فوت ‏تجاوز نکند . معمولاً خاکهای شنی ، بویژه با لایه بندی افقی اندک ، برای آ بیاری قطره ای بسیار مناسب می باشند . اینگونه لایه بندی برای ‏آبیاری قطره ای مفید است زیرا حرکت جانبی آب را افزایش داده و حجم بیشتری از خاک را مرطوب می سازد . تجربه نشان داده است که ‏خاکهای دارای بافت متوسط مناسب آبیاری قطره ای بوده ، اما برخی خاکهای بافت ریز روان آب تولید کرده اند‏‎ .‎

‎تجمع نمک‎ :‎
‎ ‎نمکها در سطح خاک تجمع یافته و خطر بالقوه ای برای گیاه فراهم می سازد زیرا بارانهای سبک املاح را به ناحیه ریشه گیاه منتقل می سازد . ‏بنابراین ، وقتی بعد از دوره تجمع نمک باران می آید ، آبیاری بایستی طبق برنامه ادامه یابد تا به اندازه ۵ سانتی متر باران وارد خاک شود و نمکها ‏را از ناحیه ریشه گیاه خارج سازد‎ .‎
‎ ‎در خلال آبیاری قطره ای ، نمکها در زیر سطح خاک و پیرامون حجم خیس شده خاک با قطره جکان نیز تجمع می یابد . خشک شدن خاک بین ‏آبیاریها موجب حرکت معکوس آب خاک و اتنقال نمک از پیرامون ناحیه خیس شده به طرف قطره چکان می گردد حرکت آب بایستی همیشه دور ‏از قطره چکان باشد تا از صدمات ناشی از نمک جلوگیری شود‎ .‎

معایب آبیاری قطره ای‏‎ 
‎ ‎هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چکانها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نا منظم و لکه لکه ای رطویت خاک از معایب اصلی سیستم های آبیاری ‏قطره ای بشمار می آیند‎ . ‎
‎ ‎گرفتگی‎ :‎
‎ ‎چون خروجی فطره چکانها بسیار ریز هستند ، ذرات معدنی یا آلی موجب گرفتگی آنها می شوند . گرفتگی باعث کاهش دبی تخلیه ، غیر ‏یکنواختی پخش آب و در نتیجه صدمه به گیاه می گردد . در برخی موارد ، ذراتی در آب آبیاری موجود است و قبل از ورود به شبکه لوله ها ‏تصفیه نمی شود . در موارد دیگر ، ذرات در داخل خط لوله یا با تبخیر آب از روزنه قطره چکانها بین آبیاریها وارد آب می شوند .اکسید آهن ، ‏کربنات کلسیم و بقایای جلبک و میکروبها در بعضی سیستم های آبیاری تشکیل شده اند . تصفیه شیمیائی آب منجر به حذف یا کاهش مشکل گرفتگی ‏قطره چکانها می گردد .
‎ ‎خطرات‎ :‎
‎ ‎اگر حوادث کنترل نشده ای موجب قطع آبیاری گردد ، به گیاه سریعاً صدمه وارد می شود . زیرا توان ریشه ها برای گرفتن آب و مواد غذائی ‏به حجم نسبتاً کوچک خاک خیس شده محدود می گردد . جوندگان لوله های فرعی پلی اتیلن را می جوند برای رفع این مشکل و کنترل جوندگان ، ‏بایستی از لوله های فرعی از جنس پی وی سی استفاده کرد‏‎ .‎
‎ ‎با شکستن خط لوله انتقال آب اصلی یا درست کار نکردن سیستم تصفیه ، مقداری مواد زاید وارد آب می شود . با بروز این گونه حوادث ، ‏تعداد زیادی از قطره چگانها دچار گرفتگی می شوند که بایستی تعمیر یا تعویض گردند‎ .‎

 

اجزاء تشکیل دهنده سیستم آبیاری قطره ای

اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم  آبیاری قطره ای ازنقطه ای که آب ازچاه استخراج یاازمحل دیگری تأمین می شودتانقطه ورود همانندسایرروشهای آبیاری است. نهرهای آبگیر، کانال، ناوها، لوله ها وسایر تأسیسات دیگرمستقل ازسیستم آبیاری دراین روش نیزممکن است وجود داشته باشد. مقدارجریان برای هر هکتارممکن است مشابه روش بارانی بوده یا بسته به بازده آبیاری و مساحتی از زمین که مرطوب نخواهد شد کمتر از آن باشد. نوع گیاه وفاصله بین گیاهان ازعواملی است که مقدارجریان رادرسیستم قطره ای مشخص می کند.

امادرروش قطره ای ازنقطه ای که آب قراراست وارد سایت شود تأسیسات دیگری به کار گرفته شود که درروشهای آبیاری نیازی به آن نیست .

چون روش قطره ای یک سیستم آبیاری تحت فشاراست لذا در مرحله نخست باید یک پمپ آب را ازمنبع دریافت وآن رابافشار لازم وارد سیستم لوله های آبیاری قطره ای نماید. دربعضی شرایط ممکن است آب ازمنبع اصلی تامزرعه با لوله هدایت شده واختلاف ارتفاع انرژی لازم برای فشارآب راتأمین نماید. دراین وضعیت نیازی به پمپ نخواهد بود. اما دراکثرسیستم های معمول آبیاری قطره ای وجود پمپ برای تامین فشارالزامی است.

قطره چکان ها

قطره چکان آخرین قطعه یاوسیله آبیاری قطره ای است که آب ازآن به شکلهای مختلف مانند قطره ،جریان پیوسته یامنقطع ویافوران خارج می شود.وظیفه قطره چکان آن است که نیازآبی روزانه گیاه را،حتی اگرمقدار آن بسیارکم باشدتامین نماید.

قطره چکان بایددارای چهارویژگی عمده باشد:

نحوه خروج آب ازلوله درسیستم های قطره ای اساس طبقه بندی آنها قرارگرفته است، براین اساس سه نوع الگوی آبیاری وجود دارد که عبارتند از:

 1. نقطه ای
 2. خطی
 3. ترکیبی

درروش نقطه ای خارج شدن آب از لوله فرعی یا توسط خروجی هایی به نام امیتر انجام می شود.

یا اینکه وسیله خروج اب یک لوله با شلنگ می باشد که روی روزنه هایی تعبیه شده است. درهرصورت قسمت خیس شده خاک یک نقطه یامساحت بسیارکوچک دراطراف خروجی می باشد. حال آنکه درروش خطی لوله فرعی طوری درنظرگرفته می شودکه بجای یک نقطه نواری ازخاک درسرتاسرطول لوله فرعی خیس شود. لوله های تراوا که آب ازتمام نقاط جدارآن خارج می شود نمونه ای ازاین روش است. این روش را آبیاری با نوارمرطوب نیز می گویند. درلوله های نواری منفذداریا لوله های دومحفظه ای گرچه خروج آب ازیک نقطه مشخص صورت می گیرد اما به دلیل نزدیک بودن خروجی ها درعمل نواری ازخاک خیس می شود، لذااین روش رامی توان ترکیبی ازانواع خطی ونقطه ای دانست.

درقطره چکانهای نقطه ای که متداول ترین روش خردآبیاری است خروج آب معمولاً توسط یک روزنه صورت

می گیرد.

اولین هدف درطراحی سیستم آبیاری قطره ای آن است که آب یاکودتاحدقابل قبولی درتمامسایت  بطوریکنواخت توزیع شود.

برای این منظورلازم است طراح عوامل موثردرآن درنظرگرفته ونکاتی چند را لحاظ نماید.ازعوامل موثردرطراحی آبیاری قطره ای نوع قطره چکان ها، یکنواختی قطره چکان ها، پستی وبلندی زمین، هیدرولیک توزیع آب، مقدارقابل انتظار یکنواختی توزیع آب، درجه مقاومت گیاه به شوری، نیازآبی گیاه، کیفیت آب، نیازیاعدم نیازبه دستگاه های تزریق کودشیمیایی، دمای آب،  شوری خاک، عملیات زراعی ودیگرخصوصیات ویژه منطقه یا دستگاه های مورد استفاده را می توان نام برد.

آبیاری قطره ای| آبیاری هوشمند


 • 0

گیاهان بام سبز | نگهداری بام سبز

گیاهان  بام سبز | نگهداری بام سبز

مشخصات سیکاس :

گیاهی کند رشد، مقاوم با تنه ای محکم و استوانه ای شکل برگ ها به رنگ سبز تیره، شانه ای و بافتی چرم مانند

نیاز ها:

نور: نور کامل تا فیلتر شده  خورشید

دما: گرم و سرد، تحمل دمای خنک تر تا ۰ درجه را در فصل زمستان دارد.

آبیاری: آبیاری منظم از بهار تا پاییز، برای آبیاری مجدد باید خاک گیاه کاملا خشک گردد.

اگر در  فصل زمستان گیاه را در مکان سرد نگه داری می کنید باید خاک گلدان کاملا خشک باشد.

کود دهی: کود کم نیتروژن، یکباردر ماه فقط  از بهار تا پاییز

مراقبت ویژه:اگر گیاه را در فضای باز نگه داری میکنید حتما باید در مکانی سرپوشیده باشد، در صورت نگه داری در مکان آفتابی برگ های بزرگتری خواهند داشت.

در طول زمستان گیاه ترجیح می دهد دوره خواب داشته باشد، در این صورت گیاه را به مکان سرد و روشن با دمای ۱۰-۵ درجه منتقل نمایید.

آفات و بیماری ها: کنه تارعنکبوتی

بنفشه آلمانی

مشخصات:

گیاهی گلدار و علفی با برگ های بیضی شکل و گل های ستاره ای به رنگ های سفید، آبی و یا ارغوانی

نیاز ها:

نور: نور کامل تا فیلتر شده  خورشید

دما: گرم تا سرد، تحمل دمای خنک تر تا ۵ درجه را  دارد.

آبیاری: آبیاری منظم از بهار تا پاییز، برای آبیاری مجدد باید خاک گیاه کاملا خشک گردد.

به صورت مستقیم به گیاه  آب ندهیدبلکه گلدان را به مدت ده دقیقه در ظرف آب قرار دهید، در اثر آبیاری زیاد گیاه پوسیده و از بین می رود.

کود دهی: نیاز ندارد.

مراقبت ویژه:در نور کامل گیاه به گل می نشیند، پس از پایان گلدهی گیاه  قابل استفاده نیست.

آفات و بیماری ها: شته، شپشک آردآلود و کنه تارعنکبوتی


		

 • -

تغذیه بام سبز| plants nuitrition of greenwall

تغذیه بام سبز| plants nuitrition of greenwall

 

پس از کاشت و استقرار گیاه ،همواره باید به پرورش و نگه داری آن توجه ویژه ای داشت. عوامل زیادی در شاداب بودن و سالم بودن گیاه موثرند که از مهم ترین آنها میتوان به تغذیه ی درست اشاره کرد.

همان گونه که انسان بدون منبع غذایی و تغذیه ی مناسب از بین می رود گیاهان نیز برای ادامه ی حیات نیاز به مواد مغذی دارند.پس برای نگهداری گیاهان خود در شرایط ایده آل باید از تغذیه ی مناسب برای پرورششان استفاده کنیم.

 

عناصر ضروری برای رشد گیاهان بام سبز

عناصر ضروری به دو گروه پر مصرف و کم مصرف تقسیم میشود که این دو از نظر اهمیت هیچ تفاوتی با هم ندارند بلکه غلظت آنها در بافت گیاهی متفاوت است.

علائم کمبود 

در این جا میخواهیم علائم کمبود این عناصر ضروری در گیاه را بررسی کنیم.

نیتروژن:

اولین عنصر ضروری پرمصرف در گیاهان نیتروژن است ،نیتروژن بیشتر از هر عنصر دیگری مورد نیاز گیاه است.

اولین نشانه ی کمبود نیتروژن توقف رشد گیاه است که سطح و ارتفاع برگها کم میشود.همچنین در اثر کمبود نیتروژن گیاه در ابتدا رنگ پریده و سبز کمرنگ میشود و سپس کاملا زرد میشود .

فسفر:

کمبود فسفر را نمیتوان به طور کاملا مشخص در ظاهر گیاه مشاهده کرد اما در کل رشد عمومی گیاه کم شده و هم چنین برگها به رنگ سبز تیره در می آیند و در بعضی گیاهان  برگها شروع به بنفش شدن میکنند.

پتاسیم:

علائم کمبود پتاسیم از برگهای پیر و پایین شروع میشود.در درجه ی اول کمبود پتاسیم در گیاه به صورت کاهش رشد عمومی گیاه میشود که در نتیجه ی این کمبود گیاه در برابر خشکی ، گرما ، سرما ، آفات و بیماری ها حساس میشود .در گیاهان دارای کمبود پتاسیم نوک و حاشیه ی برگها به صورت هشتی شروع به زرد شدن و خشک شدن میکنند .

اگر خاک ما دچار کمبود پتاسیم باشد شدیدا مستعد پرورش علفهای هرز میشود.

کلسیم:

ابتدا در راس گیاه مشاهده میشود ک در گیاهان برگی به صورت قاشقی شدن برگها نمایان میشود و بیشتر در میوه ها کمبود کلسیم خودش را نشان میدهد مثل پوک و پفکی شدن سیب ها.

آهن:

زرد شدن بافت برگ و سبز ماندن رگبرگ ها نشانه ی اصلی کمبود آهن است ،همچنین در اثر کمبود آهن برگ های جوان ریز می مانند و اگر کمبود خیلی شدید باشد رگبرگها هم زرد می شوند.

 


 • -
باغ سازی| محوطه سازی| باغ سازی مشرقی

آبیاری قطره ای|محاسن آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری قطره ای


 

 آبیاری قطره ای|محاسن آبیاری قطره ای|اجرای آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای :

در آبياري قطره اي آب از يك شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوي از قبل تعيين شده ، پخش مي گردد . وسيله خروج آب به خاك « قطره چكان « نام

دارد . قطره چكا نها از طريق يك نازل باريك يا مسير جريان طويل ، فشار موجود در شبكه لوله را كاهش مي دهند و موجب كاهش دبي تخليه تا حدود ليتر بر ساعت مي شوند .
آب بعد از خروج از قطره چكان توسط نيروها ي كاپيلارتي و ثقل در نيمرخ خاك جريان مي يابد ، بنابراين سطحي كه توسط هر قطره چكان خيس مي شود با عوامل محدود كننده جريان افقي آب محدود مي گردد . در سيستم هاي قطره اي دور ،آبياري يك روز و حتي در صورت نياز با زمان كمتر امكان پذير است .
براي درختان و تاكها كه گياهاني دا ئمي با فاصله زياد از يكديگر مي باشند ، قطره چكانها به صورت واحد هاي ساخته شده مجزا بوده و توسط يك زايده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعي قطره چكان « ، « شيلنگ لوله فرعي « يا « لوله فرعي « متصل مي گردند.
برخي قطره چكانها به صورت لوله هاي اسپاگتي شكل بوده و چند خروجي دارند . اين امر براي افزايش سطح خيس شده، با حداقل افزايش در هزينه است .
محاسن آبيار ي قطره اي :

آبياري قطره اي آسان ترين راه آب دادن به هر گياه مانند درختان و تاكها ست که كمبود رطوبت خاك را قبل از پيداش مكش بالاتر در اثر مصرف آب ،توسط گياه از طريق تبخير و تعرق ، بر طرف مي سازد . يك سيستم آبياري قطره اي به علت كاربرد موثر آب و نيروي كارگر داراي مزاياي آگرونوميكي ، آگروتكنيكي و اقتصادي منحصر به فرد است .
صرفه جوئي در ميزان آب و هزينه ها :  آبياري قطره اي هزينه هاي بهره برداري را كاهش مي دهد و اين مسئله مهمی در اين   روش  جديد  است .  سيستم هاي  قطره اي به آب كمتري  نسبت به ساير سيستم هاي  متداول آبياري نياز  دارد . مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبياري  با سيستم قطره اي ، نصف آب مورد نياز آبياري باراني يا سطحي را مصرف مي كند . با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئي در آب با سيستم قطره اي كاهش مي يابد . هنوز براي بسياري باغداران، آبياري با سيستم قطره اي بعلت كمبود و قيمت بالاي آب ، اهميت دارد . هزينه كارگر براي آبياري را مي توان كاهش داد ، زيرا در سيستم قطره اي كافي است كه پخش آب تنظيم گرديده و سيستم به كار انداخته شود . اين تنظيم ها توسط وسايل اتوماتيكي انجام مي گيرد كه نياز به كارگر چنداني ندارد .

 


 • -
طراحی آبیاری| آبیاری قطرای| اجرای آبیاری

اجرای آبیاری اتوماتیک | اجرای مه پاش| آبیاری قطره ای

 اجرای آبیاری اتوماتیک | اجرای مه پاش| آبیاری قطره ای

 

آبیاری اتوماتیک-مدل بارانی

 

مشخصات کلی:

۱-  طراحی شده جهت آبیاری بارانیِ گیاهان پوششی، چمن و گلها  در باغچه آپارتمانها، ویلاها و منازل و همچنین روف­گاردن ها. (بصورت اتوماتیک)

۲-  در داخل این بسته کلیه ملزومات یک سیستم آبیاری حرفه ای از جمله لوله پلی اتیلن، فیلتر، شیر دیجیتال، اتصالات، قطره چکان و… وجود دارد.

۳-  نصب این سیستم آسان و سریع بوده و نیاز به ابزار ندارد. این کار به کمک دستورالعمل مصوّر موجود در بسته انجام میگیرد (در صورت نیاز به نصاب با شماره های ارائه شده تماس حاصل نمایید).

۴-  تنظیم و کار شیر دیجیتال موجود ساده بوده و در هر زمان میتوانید برنامه آبیاری را به وقت دلخواه خود تغییر دهید

مشخصات فنی:

۱-  مجموعا ۵۰ متر لوله اصلی و فرعی (این لوله ها از جنس پلی­اتیلن استاندارد بوده و در نور آفتاب خشک نمی­شوند).

۲-  محتوی شش عدد آبپاش چرخشی با سر قابل تعویض. در صورتیکه از تمامی شش عدد آبپاش موجود استفاده گردد، فضایی به مساحت ۱۵۰ الی ۱۸۰ متر مربع را پوشش خواهد داد. این آبپاشها از نوع میکرو آبپاش بوده و نیازی به پمپ ندارند و با فشار کمِ آب شهری هم کار می­کنند.

۳- مجهز به شیر دیجیتال کنترل آبیاری با امکان هشت برنامه مجزا.  عملکرد سه الی چهار سال فقط با یک باطری.  با برنامه ریزی بسیار آسان.

۴-  دارای فیلتر دیسکی از نوع نسل جدید جهت جلوگیری از هر گونه جرم و آشغال به داخل سیستم.

۵-  محتوی پایه لوله ۱۶mm برای نگهداشتن لوله ها در مسیر مستقیم (جهت زیبایی کار).

۷-  محتوی یک بسته اتصالات اضافی جهت کاربردها و چیدمانهای خاص و یا تعمیرات.

 

استفاده از سیستم فوگر یا همان مه پاش در فضای سبز کاربرد فراوانی دارد.در فصل گرما برای رسیدن به دمای دلخواه،محیطی مطبوع و دلپذیر از سیستم مه پاش استفاده می شود برای خنک کردن محیط اطراف
سیستم مه پاش شامل:نازل های مه پاش، شیلینگ های فشار قوی، پمپ پیستونی می باشد علاوه بر این سیستم مه پاش رستوران یا آلاجیق دارای تابلو اتوماسیون می باشد که قابلیت دریافت برنامه ی هفتگی می باشد همچنین تابلو اتوماسیون سیستم مه پاش دارای ریموت کنترل می باشد
با استفاده از سیستم مه پاش در رستوران ها،آب میوه فروشی ها،کافه و رستوران های سنتی فضای بسیار مطبوع و خنک را در تابستان ایجاد کنید
سیستم مه پاش بدون صدا و ضد چکه می باشد.استفاده از فیلترهای مناسب باعث افزایش طول عمر سیستم مه پاش می شود

 

آبیاری اتوماتیک-مدل ترکیبی (قطره­ای و بارانی)

 

۱-  طراحی شده جهت آبیاری همزمان بارانی و قطره­ای در فضاهایی که هم چمن و گیاهان پوششی وجود داشته و هم در کناره­­ها درخت، گلدان یا بوته قرار دارد. (بصورت اتوماتیک)

۲-  در داخل این بسته کلیه ملزومات یک سیستم آبیاری حرفه ای از جمله لوله پلی اتیلن، فیلتر، شیر دیجیتال، اتصالات، قطره چکان و… وجود دارد.

۳-  نصب این سیستم آسان و سریع بوده و نیاز به ابزار ندارد. این کار به کمک دستورالعمل مصوّر موجود در بسته انجام میگیرد (در صورت نیاز به نصاب با شماره های ارائه شده تماس حاصل نمایید).

۴-  تنظیم و کار شیر دیجیتال موجود ساده بوده و در هر زمان میتوانید برنامه آبیاری را به وقت دلخواه خود تغییر دهید.

* برای فضاهای بزرگ پیشنهاد میگردد از یک بسته بارانی و یک بسته قطره­ای بصورت مستقل استفاده گردد.

 

مشخصات فنی:

۱-  مجموعا ۱۱۳ متر لوله اصلی و فرعی (این لوله ها از جنس پلی­اتیلن استاندارد بوده و در نور آفتاب خشک نمی­شوند).

۲-  دارای شش عدد آبپاش چرخشی با سر قابل تعویض. در صورتی که از تمامی شش عدد آبپاش موجود استفاده گردد، فضایی به مساحت ۱۵۰ الی ۱۸۰ متر مربع را پوشش خواهد داد. این آبپاشها از نوع میکرو آبپاش بوده و نیازی به پمپ ندارند و با فشار کمِ آب شهری هم کار می­کنند.

۳-  دارای ۳۴ عدد قطره چکان قابل تنظیم که امکان آبیاری قطره­ای را نیز بطور همزمان برای ۳۴ گلدان و بوته و یا ۲۰ درخت فراهم می­نماید. (آبدهی تک تک قطره­چکان ها بصورت مستقل قابل تنظیم است).

۴- مجهز به شیر دیجیتال کنترل آبیاری با امکان هشت برنامه مجزا.  عملکرد سه الی چهار سال فقط با یک باطری.  با برنامه ریزی بسیار آسان.

۵-  دارای فیلتر دیسکی از نوع نسل جدید جهت جلوگیری از هر گونه جرم و آشغال به داخل سیستم.

۵-  محتوی پایه لوله ۱۶mm و پایه قطره­چکان برای نگهداشتن لوله های بارانی و نیز قطره­چکان ها در گلدان (جهت زیباییِ کار).

۷-  محتوی یک بسته اتصالات اضافی جهت کاربردها و چیدمانهای خاص و یا تعمیرات.


 • -

آبیاری قطره ای|آبیاری هوشمند|مشخصات فنی

 آبیاری قطره ای|آبیاری هوشمند|مشخصات فنی

 

پکیج آبیاری اتوماتیک-مدل قطره­ ای

مشخصات کلی:

۱-  طراحی شده جهت آبیاری قطره­ایِ گلدانها، بوته ها و درختان در بالکنِ آپارتمانها- باغچه ی آپارتمانها، ویلاها و منازل- روف گاردن ها و دیوارهای سبز. (بصورت اتوماتیک)

۲-  در داخل این بسته کلیه ملزومات یک سیستم آبیاری حرفه ای از جمله لوله پلی اتیلن، فیلتر، شیر دیجیتال، اتصالات، قطره چکان و… وجود دارد.

۳-  نصب این سیستم آسان و سریع بوده و نیاز به ابزار ندارد. این کار به کمک دستورالعمل مصوّر موجود در بسته انجام میگیرد (در صورت نیاز به نصاب با شماره های ارائه شده تماس حاصل نمایید).

۴-  تنظیم و کار شیر دیجیتال موجود ساده بوده و در هر زمان میتوانید برنامه آبیاری را به وقت دلخواه خود تغییر دهید

مشخصات فنی:

۱-  مجموعا ۱۰۵ متر لوله اصلی و فرعی مخصوص آبیاری قطره­ای (این لوله ها از جنس پلی­اتیلن استاندارد بوده و در نور آفتاب خشک نمی­شوند).

۲-  شامل ۴۲ قطره­چکان قابل تنظیم که امکان آبیاری قطره­ای برای ۴۲ گلدان و بوته (در بالکن ها و باغچه ها) و یا ۲۰ درخت با فواصل چهار متر را فراهم مینماید. (آبدهی تک تک قطره چکان ها بطور مستقل با شیر سر آن قابل تنظیم میباشد).

۴-  مجهز به شیر دیجیتال کنترل آبیاری با امکان هشت برنامه مجزا.  عملکرد سه الی چهار سال فقط با یک باطری.  با برنامه ریزی بسیار آسان.

۵-  با فیلتر دیسکی از نوع نسل جدید جهت جلوگیری از هر گونه جرم و آشغال به داخل سیستم.

۶-  دارای پایه قطره­چکان برای فرو رفتن در خاک و نگهداری قطره­چکان در گلدان و پای بوته ها و درختان.

۷-  محتوی یک بسته اتصالات اضافی جهت کاربردها و چیدمانهای خاص و یا تعمیرات.

 


 • -
آبیاری قطره ای| آبیاری تحت فشار| آبیاری زمین زراعی

آبیاری قطره ای|طرز کار آبیاری قطره ای|تجهیزات آبیاری قطره ای

 آبیاری قطره ای|طرز کار آبیاری قطره ای|تجهیزات آبیاری قطره ای

آبیاری قطره‌ای

آبیاری قطره‌ای روشی است  که آب با فشار کم از روزنه شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود. گاهی این نوع آبیاری را موضعی نیز می‌نامند. شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می کندو به کمک قطره چکان و با فشار پایین در روی زمین پاشیده  و از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه توسعه ریشه‌ها، در سطح زمین (در زیرخاک) می‌باشد تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود به این روش آبیاری قطره ای انجام می شود..

تجهیزات آبیاری قطره‌ای

منبع آب، ایستگاه کنترل مرکزی( شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ  و متعلاقت آن است و ایستگاه فیلتراسیون نیز ازسیکلون فیلترسیلکون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می شود فیلتر سیلکون یا هیدروسیکلون برای چاه های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می باشد)، تانک کود، فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می نماید)، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)، قطره چکان و اتصالات لازم

طرز کار شبکه آبیاری قطره‌ای

آب به واسطه ی  پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ  می شود وازسیلکون عبور ، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته‌نشین می‌شود. در صورتی که آب از فیلتر شن عبور داده شود، جلبک ها و میکرو اورگانیزم هایی که ممکن است در اثر راکد ماندن اب در استخر به وجود آمده باشند، توسط این فیلتر گرفته می شوند. سپس در فیلتر دیسکی یا توری بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می‌گردد تا به پای گیاه برسد. آب وارد لوله‌های توزیع کننده شده و در آخر توسط قطره چکان پای گیاه ریخته می شود.

 


 • -
آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای|انواع قطره چکان|اسیدشویی در آبیاری قطره ای

 آبیاری قطره ای|انواع قطره چکان|اسیدشویی در آبیاری قطره ای

انتخاب قطره چکان

انتخاب قطره چکان مهمترین کاری است که در یک شبکه آبیاری  قطره‌ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح باعث می‌شود که هزینه‌های نگهداری و زیان‌های ناشی از مسدود شدن مجراها در اثر گرفتگی، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

انواع قطره چکانها

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای  است  که در آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

این قطره چکانها کوچک هستند  و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر، با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی مسیر از دهانه خروجی آن به سطح  خاک می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست.

قطره چکان با مجرای طولانی

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار می گیرد و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می شود. عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب است. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض  می گردد.

قطره چکان صفحه‌ای

این نوع از چند صفحه منطبق برهم تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج  می شود .مجموعه این صفحات روی هم قرار داده و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می‌دهد.

قطره چکان چند دهانه‌ای

برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجباراً از قطره چکانهایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود. به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید. بدین ترتیب با یک یا دو قطره چکان می‌توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود. تعداد این خروجی‌ها از ۵-۱ متغیر است.

تجمع نمک در آبیار ی قطره‌ای

آب دارای مقداری نمک محلول در خود است که ممکن است موجب مسدود شدن مجرای قطره چکانها شود. بعضی اوقات نیز این نمکها همراه آب آبیاری وارد منطقه ریشه گیاه شده و زیان فراوانی به گیاه  وارد می‌سازد.

برای شست‌وشوی این نمک ها به دو روش عمل می‌کنند:

 1. در زمستان از آب رودخانه‌ها و یا جریانهای سطحی حاصله از بارندگی یا آبهای اضافی موجود در منطقه برای شست‌وشو استفاده می‌شود.
 2. هر دو سال یکبار زمینهای آبیاری قطره‌ای را با روش کرتی کشت و آبیاری می‌کنند.

اسید شویی در آبیاری قطره‌ای

اسید در سیستمهای آبیاری به منظور شستشوی رسوبات تثبیت شده درون لوله‌ها و قطره چکانها که ناشی از موادشیمیایی محلول در آب آبیاری می‌باشد کاربردهای فراوانی دارد. این نوع رسوبات یا از آب آبیاری ناشی شده و یا به دلیل بکار گیری و تزریق کودهای محلول نامرغوب در آب آبیاری بوجود می‌آید. جهت تزریق به درون سیستم آبیاری همان لوازمی بکار می‌رود که در هنگام تزریق کود از آنها استفاده می‌شود.

اسیدهای مناسب جهت شستشوی سیستم به شرح زیر است:


 • -
آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری قطره ای|طرز کار آبیاری قطره ای |تجهیزات آبیاری قطره ای

 آبیاری قطره ای|طرز کار آبیاری قطره ای |تجهیزات آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره‌ای روشی است  که آب با فشار کم از روزنه شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود. گاهی این نوع آبیاری را موضعی نیز می‌نامند. شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می کندو به کمک قطره چکان و با فشار پایین در روی زمین پاشیده  و از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه توسعه ریشه‌ها، در سطح زمین (در زیرخاک) می‌باشد تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود به این روش آبیاری قطره ای انجام می شود..

تجهیزات آبیاری قطره‌ای

منبع آب، ایستگاه کنترل مرکزی( شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ  و متعلاقت آن است و ایستگاه فیلتراسیون نیز ازسیکلون فیلترسیلکون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می شود فیلتر سیلکون یا هیدروسیکلون برای چاه های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می باشد)، تانک کود، فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می نماید)، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)، قطره چکان و اتصالات لازم

طرز کار آبیاری قطره‌ای

آب به واسطه ی  پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ  می شود وازسیلکون عبور ، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته‌نشین می‌شود. در صورتی که آب از فیلتر شن عبور داده شود، جلبک ها و میکرو اورگانیزم هایی که ممکن است در اثر راکد ماندن اب در استخر به وجود آمده باشند، توسط این فیلتر گرفته می شوند. سپس در فیلتر دیسکی یا توری بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می‌گردد تا به پای گیاه برسد. آب وارد لوله‌های توزیع کننده شده و در آخر توسط قطره چکان پای گیاه ریخته می شود.

 


 • -
چمن کاری|کاشت چمن|پوشش سبز

آبیاری قطره ای|اجزای آبیاری قطره ای|مزایای آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای|اجزای آبیاری قطره ای|مزایای آبیاری قطره ای

  اجزای سیستم آبیاری قطره ای :
سیستم آبیاری قطره ای از سه قسمت عمده تشکیل می شود :
۱ : دستگاه تنظیم مرکزی ( کنترل مرکزی سیستم)
۲: شبکه ی توزیع و آبرسانی ( لوله های انتقال آب
۳: قطره چکانها

الف : دستگاه تنظیم مرکزی :
این قسمت معمولا در ابتدای هر سیستم و نزدیک منبع آب قرار می گیرد که شامل قسمتهای زیرمی باشد : پمپ ، فیلتر یا صافی ، سیکلون ، شیر تنظیم فشار ، مخزن کود و مواد شیمیایی ، کنتور آب ، دستگاه تنظیم کننده ، فشار سنج ها . کارهایی که در این بخش انجام می شود عبارتند از : تحت فشار قرار دادن آب ، تصفیه آب ، تعیین مدت زمان آبیاری ، اضافه نمودن کود و مواد شیمیایی لازم به آب .
ب : شبکه ی توزیع و آبرسانی  :
وظیفه ی انتقال آب در شیوه ی آبیاری قطره ای به عهده ی لوله های اصلی ، لوله های رابط و لوله های جانبی است . لوله های اصلی عمل انتقال آب را از ایستگاه پمپاو به لوله های رابط یا جمع کننده در باغ یا مزرعه را به عهده دارند . لوله های رابط ، آب را از لوله های اصلی به لوله های فرعی منتقل می کنند . لوله های فرعی یا جانبی که قطره چکانها روی آنها نصب شده ، در کنار درختان یا بوته ها قرار گرفته و عمل آبیاری را انجام می دهند . جنس این لوله ها معمولا از پلی اتیلن یا p.v.c است .در سیستم آبیاری قطره ای می توانیم تمام سیستم یعنی لوله های اصلی ، رابط و جانبی را در زیر زمین قراردهیم ، ولی بهتر است فقط لوله های اصلی و رابط زیر زمین بوده و لوله های جانبی در کنار هر ردیف از درختان بر روی سطح خاک قرار گیرند .
ج : قطره چکانها  :
قطره چکانها از مواد پلاستیکی محکم ساخته شده اند که انواع مختلفی دارد. ساختمان قطره چکانها به شکلی است که جلوی فشار اضافی آب را گرفته و در مقابل سرما ، گرما و مواد شیمیایی نیز مقاوم است .
فواید  سیستم آبیاری قطره ای :
۱٫ بالا بردن راندمان آبیاری در حدود ۹۰%
۲٫ افزایش رشد و عملکرد محصول
۳٫ استفاده مفید و موثر تر از آب موجود
۴٫ کاهش خسارتهای ناشی از شوری
۵٫ کاهش هزینه های نیروی انسانی
۶٫ سهولت در انجام عملیات زراعی
۷٫ محدود شدن رشد و تکثیر علفهای هرز
۸٫ تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان
۹٫ کاهش یا نبود رواناب سطحی


 • -
فضای سبز عمودی | اجرای دیوار سبز

آبیاری قطره ای| اجرای آبیاری قطره ای|فواید آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای| اجرای آبیاری قطره ای|فواید آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای:

آبیاری قطره ای یکی از جدیدترین روشهای آبیاری است که می توان با استفاده از ان از یک سو بیشترین حد از کنترل مصرف آب را داشت اما در صورتی که در طر احی، اجرا، بهر ه برداری و حفظ و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای  دقت لازم صورت نگیرد  گاهی ممکن است مشکلات حاصل از آن بسیار جدی باشد و باعث مصرف بیشتر آب و هدر رفتن آن شود.

آبیاری به روش سنتی در مزرعه ها  با مشکلات فراوان و بسیار زیاد روبرو است.انسان برای جلوگیری از هدررفتن آب،صرف وقت و هزینه زیاد به فکر استفاده صحیح ومفید از آن بر آمد.دانشمندان برای سهولت و استفاده بهینه از آب  و جلوگیری از هدر رفتن آن در کشاورزی روش های آبیاری تحت فشار را اختراع کردند  که آبیاری قطره ای یکی از روش های آبیاری تحت فشار است.
معرفی بخش های مختلف:
دراین روش آب با فشارزیاد  وارد لوله های اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار  شده و از طریق قطره چکانها بصورت قطره ای در پای درخت یا بوته چکانده میشود بدین صورت از هدر رفتن آب جلوگیری میشود و این روش یکی از بهترین روشهای آبیاری است.این روش از سه قسمت تشکیل شده است:

 ۱ –  وسایل فشار و کنترل مرکزی:
که  شامل پمپ، شیر تنظیم فشار،شیر یکطرفه،سیکلون،فیلترهای توری و شنی،مخزن کود و مواد شیمیایی،دستگاه برنامه ریز،فشارسنج ها و تابلو برق، است.پمپ وظیفه تامین فشار آب است و آب را با فشار از جایی به جای دیگر انتقال می دهد در بعضی موارد حتی گاهی ممکن است از دو پمپ برای تامین فشار مناسب و انتقال آب از جایی به جای دیگر استفاده شود. ن اولین مخزن بعد از پمپ سیکلون نام دارد  وجدا سازی ذرات درشت و معلق در آب وظیفه ی آن است. آب از بالای بدنه سیکلون وارد میشود و به صورت مارپیچ  گونه پایین می رود و درنهایت سرعت آن کاهش میابد و ذرات معلق را جا می کند ودرپایان از طرف استوانه به طرف بالا حرکت کرده و خارج می شود قبل از شروع آبیاری می توان امکان باز کردن در مخزن وتخلیه رسوبات سیکلون،ذرات معلق باقی مانده  را داشت. بعد از سیکلون آب وارد مرحله فیلتر شنی شده و مواد ریز و معلق آن توسط دانه های شن گرفته می شود  در بعضی موارد گاهی از دو فیلتر شن برای تصفیه آب استفاده می گردد. فیلتر شن از سه لایه شنی تشکیل شده است و اندازه ذرات شن هر لایه با لایه دیگر متفاوت است. برای پاک سازی فیلترهای شنی جریان آب در مخزن را برای مدتی میتوان برعکس کرد.مخزن کود و موادشیمیایی به وسیله دو شلنگ به جریان آب اتصال پیدا میکند تا کود و سایر مواد شیمیایی از طریق آن با آب مخلوط شده و وارد باغ یا مزرعه شود.تصفیه نهایی آب توسط فیلتر انجام می شود.وقتی آب جریان پیدا می کند از طریق سوراخ های ریز توری عبور کرده و به صورت صاف و زلال وارد لوله ها و قطره چکانها می شود.اگر ذرات ریز خارجی در آب زیاد باشد مانع خروج آب از سوراخ های توری می شود .در این صورت باید توری را با آب و برس مویی تمیز کرد تا ذرات از آن جدا شود و عبور کود و مواد شیمیایی به باغ میسر شود.

۲ – لوله های اصلی و نیمه اصلی،فرعی و اتصال ها:
وظیفه انتقال آب بر عهده ی لوله ها و اتصالات است . که عهده دار انتقال آب از ایستگاه پمپاو و فیلتراسیون به قطره چکانها است. زانویی، سه راهی،رابط و کمربند از اتصالات مورد نیازبرای استفاده  آبیاری قطره ای هستند جنس لوله های مورد استفاده در آبیاری قطره ای معمولاً از جنس پلی اتیلن می باشد.

۳- قطره چکانها و آب فشان ها:
قطره چکانها آب را به صورت قطرات پشت سر هم به طور دایم در اختیار گیاه قرار می دهند.قطره چکانها می توانند از نوع قطره چکانها روی خط یا در خط یا قابل تنظیم و یا تک خروجی یا چند خروجی باشند.گاهی به جای استفاده از  قطره چکانها از وسیله ای بنام آبفشان استفاده می شود و اگر آبفشان اب را به صورت مه پخش کند به آن مه پاش گفته می شود.ممکن است از آبفشان بابلر استفاده شود. معمولاً یک کنتور مقدار آب مصرفی را در مسیر جریان آبیاری نشان می دهد دستگاه برنامه ریز می تواند بدون استفاده از کارگر قطعات زمین مد نظر را در زمان های آبیاری تعیین شده آبیاری کند.برای این امر باید دستگاه برای ساعات و روزهای مورد نظر تنظیم شود.این دستگاه ، شیر برقی را در زمان تنظیم شده باز کرده و در نتیجه آبیاری انجام می شود.این سیستم سایر قطعات را نیز به صورت خودکار آبیاری می کند.فشارسنج صفحه درجه بندی شده است که از قسمت های مختلف مسیر آب نصب شده و بوسیله آن فشار آب کنترل می شود.
این روش که آبیاری قطره ای نام دارد یکی از روشهای پیشرفته آبیاری تحت فشار است که در آن آب بوسیله ی فشاری که توسط پمپ و یا اختلاف ارتفاع به وجود می آید را وارد مجموعه یا سیستم لوله کشی کرده و توسط قطره چکانها به صورت قطره ای در پای بوته ها یا درختان میوه نفوذ و با مصرف حداقل آب ، نیاز آبی گیاه را تامین می کند که راندمان آبیاری در این روش به ۹۰% می رسد


 • -
آبیاری قطره ای| آبیاری تحت فشار| آبیاری زمین زراعی

آبیاری | نصب و اجرای آبیاری قطره ی و تحت فشار

آبیاری | نصب و اجرای آبیاری قطره ی و تحت فشار

 

یکی تفاوتهای  آبیاری قطره‌ای با سایر روش‌های آبیاری  تبخیر-تعرق و مقدار آبی که باید به زمین داده شود، در یک دوره زمانی  محدود توازن برقرار می‌شود. این امر باعث می‌شود با توجه به محدود بودن میزان آب در دسترس، بیشترین بهره‌وری از آب انجام پذیرد. از آنجا که سیستم‌های آبیاری موضعی/قطره‌ای ثابت هستند، خودکار کردن بسیاری از آنها آسان است. این سیستم‌ها برای مدیران آبیاری که قصد اختلاط کود  و آب (کود آبیاری) را درون سیستم آبیاری دارند، مناسب هستند.

تجهیزات مورد نیاز آبیاری قطره‌ای

منبع آب یا لوله آب ساختمان که باید در جلوی ان نیز یک پمپ نصب شود یا ، ایستگاه کنترل مرکزی( شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ  و ایستگاه فیلتراسیون نیز ازفیلترسیلکون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می شود. فیلترسیلکون یا هیدروسیکلون برای چاه های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می باشد)، تانک کود که تمامی مواد مغزی گیاه را در داخل ان ریخته و به وسیله پمپ به لوله ها هدایت می شوند، فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می نماید)، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)، قطره چکان و اتصالات لازم

آبیاری قطره ای

این قطره چکانها کوچک بوده و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند. با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی مسیر از دهانه خروجی آن به سطح خاک  می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ۱ – شسته نشدن خاک و همچنین روطوبت دائمی خاک که این امر به روش گیاه کمک می کند ۲ –  قیمت آن و۳ –  سرعت نصب و۴ –  ساده بودن کار با آنهاست.که خود این به افراد کمک می کنند در صورت نیاز به تعویض فرد خود می نواند ان را تعویض کنند

آبیاری | نصب و اجرای آبیاری قطره ی و تحت فشار

آبیاری | نصب و اجرای آبیاری قطره ی و تحت فشار

 

 


 • -
آبیاری قطره ای|آبیاری دیوار سبز|آبیاری

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

مهمترین تفاوت آبیاری قطره‌ای با سایر روش‌های آبیاری در این است که بین تبخیر-تعرق و مقدار آبی که باید به زمین داده شود، در یک دوره زمانی محدود(۲۴ تا ۷۲ ساعت) توازن برقرار می‌شود. این امر باعث می‌شود با توجه به محدود بودن میزان آب در دسترس، بیشترین بهره‌وری از آب انجام پذیرد. از آنجا که سیستم‌های آبیاری موضعی/قطره‌ای ثابت هستند، خودکار کردن بسیاری از آنها آسان است.

 انواع تجهیزات آبیاری قطره‌ای سورن بام

منبع آب، ایستگاه کنترل مرکزی( شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ و متعلاقت آن بوده و ایستگاه فیلتراسیون نیز ازفیلترسیلکون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می شود. فیلترسیلکون یا هیدروسیکلون برای چاه های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می باشد)، تانک کود، فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می نماید)، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)، قطره چکان و اتصالات لازم

شبکه آبیاری قطره‌ای

آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته‌نشین می‌شود. در صورتی که آب از فیلتر شن عبور داده شود، جلبک ها و میکرو اورگانیزم هایی که ممکن است در اثر راکد ماندن اب در استخر به وجود آمده باشند، توسط این فیلتر گرفته می شوند. سپس در فیلتر دیسکی یا توری بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می‌گردد تا به پای گیاه برسد. آب وارد لوله‌های توزیع کننده شده و در نهایت توسط قطره چکان پای گیاه ریخته می شود.

انتخاب صحیح قطره چکان

مهمتری کار انتخاب قطره چکان است ، که در یک شبکه آبیاری قطره‌ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح باعث می‌شود که هزینه‌های نگهداری و زیان‌های ناشی از مسدود شدن مجراها در اثر گرفتگی، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

انواع قطره چکانها

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای است که در طول آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

این قطره چکانها کوچک بوده و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند. با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی مسیر از دهانه خروجی آن به سطح خاک  می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست.

قطره چکان با مجرای طولانی

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار گرفته و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می‌گردد. عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب می‌باشد. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض شود.

قطره چکان صفحه‌ای

این قطره چکان از چند صفحه منطبق برهم تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می‌شود. مجموعه این صفحات روی هم قرار گرفته و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می‌دهد.

قطره چکان چند دهانه‌ای

برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجباراً از قطره چکانهایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود. به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید.

بدین ترتیب با یک یا دو قطره چکان می‌توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود. تعداد این خروجی‌ها از ۵-۱ متغیر است.

تجمع نمک در آبیار ی

آب آبیاری دارای مقداری نمک محلول در خود است که ممکن است موجب مسدود شدن مجرای قطره چکانها شود. بعضی اوقات نیز این نمکها همراه آب آبیاری وارد منطقه ریشه گیاه شده و زیان فراوانی به گیاه وارد می‌سازد.

برای شست‌وشوی این نمکها به دو روش عمل می‌کنند:

 1. در زمستان از آب رودخانه‌ها و یا جریانهای سطحی حاصله از بارندگی یا آبهای اضافی موجود در منطقه برای شست‌وشو استفاده می‌شود.
 2. هر دو سال یکبار زمینهای آبیاری قطره‌ای را با روش کرتی کشت و آبیاری می‌کنند.

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

 

 

 


 • -
آبنما |آبنما پرده ای| آبنما هوشمند| آبنما شیشه ای | آبنما صخره ای

بام سبز و دیوار سبز سورن بام

بام سبز و دیوار سبز سورن بام

بام سبز

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود .

تاریخچه  بامهای سبز

بامهای سبز مدرن که از سیستم لایه های پیش ساخته تشکیل می شوند، با لنسبه پدیده ای نو می باشند. این نوع بامها در دهه ۱۹۶۰ در آلمان توسعه و به بسیاری از کشورهای اروپا گسترش یافتند. بر اساس برآوردهای موجود، امروزه حدود ۱۰ درصد از کل بامهای آلمان، بام سبز می باشند. ایلات متحده نیز بامهای سبز قابل توجهی دارد، اما تعداد آنها به اندازه اروپا نیست.

مزایای استفاده از  بامهای سبز

• تامین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان – به دلیل قراردادن حیاط و پاسیو
• امکان پرورش میوه جات، سبزیجات و گلها
• کاهش بار گرمایش (با افزودن توده و لایه عایق حرارتی) و سرمایش بنا (ازطریق سرمایش تبخیری)  به ویژه اگر بصورت شیشه ای بوده و بعنوان گلخانه و یا سیستم گرمایش غیرفعال خورشیدی عمل نماید. بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۰۵ توسط Brad Bass از دانشگاه تورنتو انجام یافت، نشان داده شد که بامهای سبز می توانند اتلاف گرمایش و مصرف انرژی را در زمستان به مقدار قابل توجهی کاهش دهند.
• کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری
• افزایش محدوده زندگی (بامهای سبز می توانند بعنوان فضای تفریح، استراحت مورد استفاده قرارگیرند)
• کاهش سیلاب
• تصفیه هوا و کاهش CO2 هوا
• كاهش و تعدیل شدت صداهايي كه وارد ساختمان مي شوند.
• افزایش زیستگاه جانداران در مناطق مسکونی
• بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم كردن يك فضاي سبز زيبا
• بالا بردن طول عمر غشاي بام (دو يا سه بار بیشتر) با محافظت از آن در برابر اشعات UV مضر و صدمات آب و هوايي
• افزایش ارزش ملك

معایب بام سبز
• برخی پیامدهای منفی استفاده از بامهای سبز به شرح زیر است:
• نیاز به تقویت سازه بامهای موجود برای استقرار بام سبز
• در برخی موارد، تطبیق طراحی این بامها با شرایط اقلیمی منطقه کاری دشوار است.
•  بسیاری از بامهای موجود، بدلیل بار وزن ملزومات خاک و گیاهان برای دارابودن بام سبز مناسب نیستند. در این بین یک دال بتنی در تبدیل به بام سبز بسیار کاراتر از دالهای چوبی یا فلزی است.
مزاياي استفاده از ليکا بجاي خاک معمولي در بام سبز
۱- کاهش وزن بار مرده خاک تا ۲۸۰درصد .
۲- کاهش آب مورد نياز و کاهش دفعات آبياري در بام
۳- افزايش عايق صوت و عایق بندي حرارتي
۴- کاهش عمق خاک مورد نياز بدليل حفاظت ريشه ها در عمق کمتر
۵- حفاظت بيشتر از لايه هاي زيرين ايزولاسيون
۶- عدم آسيب و خورندگي ساير اجزا بدليل نداشتن مواد مضر
۷- کاهش آفاتي که در خاک ممکن است بوجود آيند که جهت اصلاح بستر خاک ناگزير به تعويض خاک گردند.


 • -
فضای سبزوتاثیرات فیزیولوژی آن|اجرای فضای سبز

نگهداری گیاهان در تراس | بام سبز| دیوار سبز

نگهداری گیاهان در تراس | بام سبز| دیوار سبز

شما اهل نگهداری دیوار سبز یا باغباني در پشت بام یا در منزل هستيد واگر  گياهان براي شما يك سرگرمي و لذت دلخواه باشد، دست به كار شويد. پيش از هر اقدامي اول تصميم بگيريد كه چه كاري مي خواهيد انجام دهيد.اگر می خواهید دیوار سبز، تراس، بام سبز ، حياط، باغچه، گلخانه (پاسيو)، راه پله ها، پاركينگ و حتي گوشه اتاق مي تواند محلي براي پرورش گياهان داشته باشدبهترین فرصت برای کسانی است که می خواهند خانه را ميزبان گل و گياه و درخت كنند و از همسايگي با آنها لذت ببرند. باید گفت نگهداری و پرورش گل و گياه در خانه براي بسياري وسوسه انگيز است. باغبانی شغل هزاران ساله اجداد ماست و آن طور كه روان شناسان تاكيد دارند طبيعت با جان و روان ما آميخته شده و به صورت آگاهانه يا ناخودآگاه حال ما را خوب مي كند.و برای این کار باید وقت گذاشت.علاوه بر آن رسيدگي به گياهان خانگي لذتي توصيف ناپذير دارد كه فقط بايد تجربه كني تا بداني. مي گويند روح آدم هاي بزرگ با باغچه نسبت دارد! وسوسه نگهداري از انواع گياهان بيشتر به دلايلي نظير نابلدي در رفع نیاز به  گل ها و گیاهان ، كمبود جا، نداشتن وقت و دردسرهاي احتمالي اين كار ناديده گرفته مي شود که اگر جدی گرفته شود به تكثير انبوه انواعي از گياهان آپارتماني مي انجامد كه زحمت كمتري براي نگهداري آنها وجود دارد. تازه شاداب نگه داشتن گل و گیاهان هم از عهده خیلی ها  برنمي آيد.مگر با آموزش دادن می توانید  طبيعت بسيار متنوع داشته باشید  و امكان تنوع را هم مهيا  كنید. در چنين شرايطي نبايد خود را به نگهداري از تعدادي گياه آپارتماني محدود كنيم چون با كمي ابتكار و به قول معروف دل دادن به كار مي توان طبيعتي هرچند مختصر را ميهمان خانه هایمان کنیم كه سرشار از تنوع، زيبايي و لذت باشد.

نگهداری گیاهان در تراس | بام سبز| دیوار سبز


 • -
بام سبز

اجرای تراس سبز | دیوار سبز | محوطه سازی فضای سبز


تراس سبز

در حال حاضر از کیفیت وخصوصیات فضای بیرونی منزل مانند بالکن و حیاط و پاسیو هر روز بیش از پیش کم می گردد. در پی رشد زندگی شهری ، می بینیم که فضای زندگی هر روز محدودترمی شود و از سبزی آن کم می‌شود. در چنین فضایی استفادهٔ درست از بالکن بسیار اهمیت دارد.؛ چرا که با توجه به زندگی آپارتمان نشینی امروز، بالکن از تنها فضاهایی است که می‌توان در آن نفسی تازه گرفت و از آسمان و نور مستقیم انرژی فراوان دریافت کرد.

ایجاد تراس سبز

گروهی از ما، علیرغم علاقه زیاد به طبیعت و زندگی سبزو سالم به خاطر موقعیت های کاری، اقتصادی، اجتماعی و… به زندکی در شهرتن داده ایم ، و همیشه آرزو و رؤیای زندگی در باغی سبز و پر گل را در سر دنبال می کنیم . در این راستا با طراحی درست و رسیدگی به بالکن که منجر به استفادهٔ درست و مستمر از آن می گردد . می‌توان این رؤیا را تا حدودی محقق کرد. حتی کوچک‌ترین بالکن‌ها پتانسیل تبدیل شدن به باغچه‌ای باصفا و زیبا را دارند.

طراحی تراس سبز

شما می‌توانید با طراحی درست بالکن خود، انتخاب درست گل و گیاه، افزودن مبلمان درست، رنگ آمیزی مناسب، افزودن وسایل جانبی مقتضی و… آن را متحول کنید و از آن در طراوت و خنکای دل‌انگیز روزهای بهاری، گرمای دلچسب تابستان، خیال‌انگیزی پاییز و شکوه و رخوت زمستان ‌‌نهایت استفاده را از طراحی فضای تراس ببرید.

کاشت گل گیاه در تراس

دراستای افزودن طراوت و سرزندگی به فضای بالکن هر چند کوچک، کاشتن گیاه‌های پر حجم طبیعی که این دست گیاهان را می‌توان توسط چهارچوب‌های چوبی یا فلزی و یا با آسانی به وسیله نخ هدایت کرد و از آن‌ها سقف ساخت که در این صورت هم فضای بالکن گرم‌تر و پر روح‌تر می‌شود و هم با استفاده از فضا در ابعاد و سطوح مختلف، در فضا صرفه‌جویی می‌شود.

می‌توان گل و گیاه را هم چنین بر روی دیوار‌ها به شکلی طراحی کرد که قسمت کمتری از فضای مفید بالکن را پر کند منظور از فضای مفید بخشی است که می‌توان در آن رفت و آمد کرد و در آن مبلمان گذاشت و نشست.

استفاده از المان در تراس

استفاده از کوزه و سایر وسایل تزئینی درتراس که رنگ و بوی بومی دارند، می‌‌تواند جایگزینی مناسب برای گلدان باشد در راستای ایجاد فضایی پر روح و صمیمی‌‌ترکه اثر زیبایی بخشی به محیط می دهد.

استفاده ار نورپردازی در تراس

استفاده از نور‌پردازی مناسب می‌‌تواند روشنایی ویژه و همواره ما را به سوی‌ خود جلب کند. استفاده از مواد طبیعی و خام در بالکن حس‌ طبیعت در فرد بر می‌انگیزد و محیطی‌ مناسب احیا وشادابی روان و تنفس هوای تازه مهیا می‌‌کند. با قرار دادن مبلمان راحتی‌ متناسب با ابعاد بالکن می‌‌توان فضایی گرم و نرم برای استراحت ایجاد کرد که افراد را به خود می‌‌خواند. فضایی که در آن خستگی‌ یک روز شلوغ از تن بیرون می رود .برای فضای بالکن می‌‌توان بسیار طرح داد استفاده از متریالِ متفاوت، گل و گیاه خاص، مبلمان مناسب و… ترفندهائی است برای ایجاد فضایی دلچسب و متفاوت که خستگی‌ و کسالت ناشی‌ از زندگی‌ِ آپارتمان نشینی را کاهش داده و به فرد طراوت و اوقاتی سرشار از سرزندگی وشادابی را هدیه میدهد.

اجرای تراس سبز | دیوار سبز | محوطه سازی فضای سبز


 • -
باغ سازی| محوطه سازی| باغ سازی مشرقی

محوطه سازی ویلا | پروژه رودهن | سورن بام

محوطه سازی ویلا | پروژه رودهن | سورن بام

محوطه یک ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده درآن قدم می نهد از اهمیت بسزایی برخوردار است . خواه این ساختمان یک مدرسه باشد یا یک بیمارستان یا حتی فضای یک منزل مسکونی .فردی که برای اولین بار وارد مکان می شود با هر نگاه درباره محیط اطراف خود قضاوت میکند .

گیاهان درمحوطه جایگاه ویژه ای دارند ومهمترین عنصر بکار رفته در محیط می باشند. بنابرین کاشت و جانمایی گیاهان در محیط عملی  است که طراح باید با دقت و تخصص انجام دهد .

طراحی کاشت عبارت است از یک فرایند، یک هنر و در نهایت یک علم . فرایند کاشت گیاهان در محیط از یک مفهوم انتزاعی در ذهن طراح شروع شده و پس از ترکیب با نیازهای محیطی و موقعیت مکانی در نهایت به یک طرح کشت مناسب می انجامد. از آنجا که در طراحی کاشت گیاهان سه اصل زیبایی ، عملکرد ، اجرا و نگهداری مناسبی باید مد نظر قرار گیرد، می توان آنرا ترکیبی از علم و هنر طراح نیز دانست.

اصول طراحی کاشت

برای کاشت گیاهان از متد های مختلفی می توان تبعیت کرد . طراح محیط از یک سو باید باخصوصیات اقلیمی و محیط زیستی منطقه از قبیل خاک و هیدرولژی و دما و بارش آشنا باشد و از سوی دیگر با خصوصیات فیزیولژیکی گیاهان مختلف تا بتواند بهترین گیاهان مناسب آن منطقه را بیابد .

از سوی دیگر طراح کاشت باید با بکار بردن اصول زیبایی شناسی و قواعد فرم و بافت ورنگ ترکیب مناسبی ایجاد نماید که علاوه بر گیاهشناسی صحیح زیبا و دلپذیر باشد .

بطور کلی می توان اصول زیر را برای طراحی کاشت در محوطه سازی درنظر گرفت:

۱-اصل گزینش و نوع فضای سبز

اولین گام برای جهت دادن تفکر یک طراح برای ایجاد یک محوطه کاربری آن محیط است . اینکه طراح بداند از کدام سبک و نوع باغسازی تبعیت خواهد کرد و این سبک را نیز باید بر اساس یک دلیل منطقی که می تواند عملکرد محوطه ، اقلیم منطقه، فرهنگ و… باشد ؛ انتخاب نماید . به عنوان مثال طراح برای محوطه یک ساختمان اداری سبک رسمی (formal) و برای یک مهد کودک سبک ( informal )را انتخاب کرده و بر اساس آن نوع باغسازی را انتخاب می نماید.

۲- اصل انتخاب بهترین مقیاس گیاهان

گیاهان را از لحاظ حداکثر رشد به چند دسته تقسیم می کنند . درختان بلند ، درختان متوسط ، درختان کوتاه ، درختچه ها ،پیچ ها ، گلها و گیاهان پوششی . اینکه با درنظر گرفتن سن بلوغ گیاه ، چقدر از سطح زمین فاصله خواهد گرفت ارتفاع نهایی رشد گیاه مشخص می شود. با شیوه هایی مانند هرس و کنترل ابیاری و کود دهی می توان این حداکثر رشد را تغییر داد. با درنظر گرفتن اینکه نهال ۱ متری کاشته شده در سالهای آینده درختی تنومند خواهد شد باید گیاهان را انتخاب و جا گذاری نمود .

از دیگر اصولی که می توان بطور گذرا به آنان اشاره کرد:

– طراحی معابر و ایجاد سادگی و زیبایی و کارایی در محل های عبور

–  بکار گیری درختچه هایی که جاذب حشرات نیستند در کنار پنجره ها

– تنظیم طرح کاشت با توجه به دید کاربر از سمت پنجره ها ، درب ورود و یا از جانب خیابان

– بهره گیری از خزاندارها به عنوان پس زمینه

– بزرگنمایی ساختمانهای کوچک در پارکها

– عدم تداخل محیط موثر درختان با یکدیگر

– بهره گیری از خطوط شاخه های درختان

– توجه به منظره چهار فصل محوطه

– تغییر گیاهان پوششی در مناطق مختلف محوطه برای تعریف فضاها

محوطه سازی ویلا | پروژه رودهن | سورن بام

محوطه سازی ویلا | پروژه رودهن | سورن بام

محوطه سازی ویلا | پروژه رودهن | سورن بام

محوطه سازی ویلا | پروژه رودهن | سورن بام

محوطه سازی ویلا | پروژه رودهن | سورن بام

 


 • -
طراحی آبیاری| آبیاری قطرای| اجرای آبیاری

آبیاری |سیستم های تحت فشار|شرکت سورن بام

 آبیاری |سیستم های تحت فشار|شرکت سورن بام

 

آبیاری تحت فشارشیوه ای از آبیاری است که در آن آب در مجاری بسته که شامل لوله های اصلی و فرعی است با فشار جریان دارد و از سوراخهایی که به آنها قطره چکان ، آبپاش ، آبفشان و یا نازل گفته شده به صورت قطره یا ذرات ریز خارج می شود و به این طریق از تلفات آب در مسیر انتقال و در داخل فضای سبز جلوگیری می شود و آب به اندازه ای که لازم باشد به فضای سبز داده می شود.

ویژگیها و مزایای آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار شامل آبیاری بارانی و قطره ای می باشد و اهدافی که در این روش مدنظر است به شرح ذیل می باشد :

افزایش راندمان آبیاری به میزان ۷۰ % در روش بارانی و به میزان ۹۰ % در روش قطره ای و تقلیل میزان آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی .

عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک

تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح فضای سبز و عدم نیاز به زهکشی فضای سبز

عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش

جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک

عدم نیاز به ایجاد نهرهای خاکی درون فضای سبز و نهرهای زهکشی و استفاده بهینه از کل فضای سبز

قابل استفاده برای تمام گیاهان

امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها

وارد نشدن بذر علفهای هرز به فضای سبز به دلیل انتقال آب از طریق لوله ها

تبخیر سطحی در آبیاری قطره ای به حداقل می رسد واز خارج شدن آب از محوطه ریشه جلوگیری می ـ گردد .

عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی ( آبیاری قطره ای )

عدم نیاز به نیروی کارگر بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم

آبیاری |سیستم های تحت فشار|شرکت سورن بام 

آبیاری |سیستم های تحت فشار|شرکت سورن بام 

آبیاری |سیستم های تحت فشار|شرکت سورن بام 

آبیاری |سیستم های تحت فشار|شرکت سورن بام 

 


 • -
آبیاری قطره ای|انواع قطره چکان|اسیدشویی در آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای هوشمند| مه پاش | سورن بام

 

آبیاری قطره ای هوشمند| مه پاش | سورن بام

آبیاری قطره‌ای هوشمند روشی است که طی آن آب با فشار کم از روزنه یا دستگاهی به نام قطره چکان از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می‌شود. شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می‌نماید به کمک قطره چکان و با فشار کم در روی زمین پاشیده می‌شود. از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه ریشه‌ها ، در سطح زمین خواهد بود. در این روش بیشترین راندمان آبیاری وجود دارد و در اکثرفضای سبزها استفاده می شود.

تجهیزات آبیاری قطره ای هوشمند

تجهیزات آبیاری قطره ای هوشمند عبارتند از : سیستم کنترل مرکزی هوشمند ، لوله های اصلی و فرعی و قطره چکانها.

لوله های آبیاری قطره ای هوشمند عبارتند از :

لوله های اصلی که آب را از ایستگاه پمپاژ به مزرعه می برد.

لوله های نیمه اصلی که آب را از لوله های اصلی گرفته و به لوله های فرعی می رساند.

لوله های فرعی که قطره چکان ها روی آنها نصب است و در سطح باغات و روی زمین قرار دارند.

قطره چکان ها :

ساختمان قطره چکان ها که جلو فشار آب اضافی را گرفته و در مقابل سرما و گرما مقاوم می باشند.
قطره چکان ها انواع مختلفی دارند مانند قطره چکان در خط _ روی خط تنظیم شونده – تک خروجی و چند خروجی که بر حسب نیاز از آنها استفاده می شود. گاهی در آبیاری قطره ای به جای قطره چکان از آبفشان هم استفاده می شود که انواع مختلفی دارد که عبارتند از :

 • مه پاش: که آب را به صورت مه پخش می کند.
 •  میکروجت: آب را به صورت چندین رشته باریک پخش می کند.
 • بابلر: که آب را به صورت فواره مانند پخش می کند.

عواملی که باعث گرفتگی قطره چکان می شوند عبارتند از :

 • عوامل فیزیکی مانند شن و ماسه
 • عوامل شیمیایی مانند رسوبات سولفات کلسیم و منیزیم
 • عوامل بیولوژیکی مانند باکتری و جلبک

مزایای آبیاری قطره ای :

صرفه جویی در مصرف آب

کاهش هزینه های کاری

امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار

کاهش رویش علف های هرز

استفاده از منابع آب باد بی کم

افزایش سطح زیر کشت

عدم ایجاد فرسایش خاک

افزایش کیفیت و کمیت محصول

امکان دادن عناصر غذایی همراه با آب آبیاری

کنترل زمان و دور آبیاری

آبیاری قطره ای هوشمند| مه پاش | سورن بام

آبیاری قطره ای هوشمند| مه پاش | سورن بام

آبیاری قطره ای هوشمند| مه پاش | سورن بام


 • -
آبیاری |اجرای آبیاری قطره ای | انواع آبیاری |نگهداری سیستم آبیاری سورن بام

آبیاری قطره ای |به صورت هوشمند| سورن بام

آبیاری قطره ای |به صورت هوشمند| سورن بام

در تمامی پروژه ها ی سورن بام تمامی گیاهان استفاده شده توسط سیستم تماما” اتوماتیک آبیاری می شوند تا رطوبت مناسب خاک حفظ گردد و از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

خاک گیاهان نباید خیلی خشک و خیلی خیس شود تا ریشه گیاهان آسیب نبیند .. سورن بام تمامی گیاهان را تضمین می کند و در صورت خشک شدن اتفاقی گیاهان طبق قرارداد نگهداری با هزینه شرکت گیاه جایگزین می گردد.

محلول دهی (کود مخصوص ) نیز توسط این سیستم به گیاهان داده می شود.

این سیستم در شرایط آب و هوایی سرد دچار مشکل هایی از قبیل یخ زدن آب و .. نمی گردد و توسط متخصصین این رشته انجام می گردد.

فاکتور مهم برای اینکه نتیجه پایانی یک دیوار سبز موفق باشد انتخاب بهترین نوع سیستم برای آبیاری است.

اینکه بخواهیم چه نوع سیستمی را انتخاب کنیم با توجه به نوع گیاه و مقدار آبی که نیاز دارد این کار را می کنیم .

سیستم آبیاری و کودهی که به صورت اتوماتیک کار میکند باید شامل:سیستم پمپاژ کود و آب،مخازن ، رسوبگیر مغناطیسی، باشد همچنین دارای تابلوهای کنترل که خود نیز شامل حسگرهای اتوماتیک کنترل سطح آب،رطوبت خاک،فشار آب ،برق شهر،هشدارها و نمایش پیام هستند،باشد.

دیوار سبز یک فن آوری زیست محیطی است و باید در آن به امکان ذخیره سازی آب،استفاده دوباره از آب بازیافتی و غیر شرب توجه کرد همچنین به چگونگی طراحی سیستم زهکش توجه کرد.تا آب اضافه را خارج کرد

طراحی سیستم آبیاری باید به گونه ای باشد که با باکس ترکیب شود لوله های افقی و عمودی آن در نما دیده نشود تا زیبایی ظاهری بنا حفظ شود.و این لوله ها در بالای باکس ها قرار می گیرند

باکس های گل و گیاه ها  باید به گونه ای طراحی شوند که قابل جا به جایی باشند پس بنابراین سیستم آبیاری نباید به این مسئله خللی وارد کند.و بتوان در هر زمان که خواستیم گل و گیاه خود را تعویض  کنیم

و در آخر اینکه در صورت وجود مکان مناسب برای مخزن آب در نظر گرفته شود و یا می توان به آب شهری وصل شویم

آبیاری قطره ای |به صورت هوشمند| سورن بام

آبیاری قطره ای |به صورت هوشمند| سورن بام

آبیاری قطره ای |به صورت هوشمند| سورن بام

 


 • -
نگهداری فضای سبز| بیماری های گیاهی

کاشت درختان تنومند|تهیه و اجرا| سورن بام

کاشت درختان تنومند|تهیه و اجرا| سورن بام

مراحل طراحی کاشت درختان تنومند|تهیه و اجرا| سورن بام:

می توان برای فرایند طراحی کاشت درختان در محوطه ۸ مرحله در نظر گرفت

مرحله اول : بررسی و سنجیدن سوابق تاریخی منطقه

باغسازی هر کشور در هر دوره تاریخی تاثیرپذیر  از سبک معماری و فرهنگ مردمان آن دوران بوده است . این امر در جزییات مناطق و شهرها نیز با یکدیگر متفاوت است . می توان با بررسی تاریخی منطقه از بروز اشتباهات  پیشگیری کرد . اشتباهاتی مانند کاشت افرای ژاپنی در محوطه هایی که سابقا باغ ایرانی بوده و احتیاج به باز زنده سازی دارد.شرکت سورن با مشاوره تلاش می کند بهترین نوع متناسب با آب و هوا را در اختیار شما قرار دهد

مرحله دوم : تجزیه و تحلیلی محیطی

اولین بار که برای بازدید محوطه مورد نظر برای طراحی می روید اظهار نظر در مورد طرح و درخت کار دشواری است . اما با یک نگاه عمیق به محوطه های کاشته شده مجاور منطقه می توان گیاهان مناسب برای محیط را به آسانی شناسایی کرد . اینکه در محوطه اطراف چه گیاهانی بکار فته و استفاده ازکدام گیاه موفقیت امیز بوده  بسیار مهم می باشد . تجزیه و تحلیل سایت خود عنوان مقاله ای است که پیشتر در باره آن بحث شده .

مرحله سوم : انتخاب چند ایده بر اساس محتوای طرح ، برنامه طرح و تجزیه و تحلیلها

مرحله چهارم : پرورش یکی از ایده ها و به وجود آوردن یک طرح کامل

مرحله پنجم : ترکیب بندی همه ی عناصر و ایجاد وحدت در تمام اجزای مصنوع و نامصنوع در طراحی کاشت

مرحله ششم: توسعه و گسترش بستر گیاهی و افزایش زیبایی آن

مرحله هفتم :کاشت درختان و اجرای عناصر باغ

مرحله آخر : نگهداری منظر و رسیدگی به آن

شرکت سورن بام آماده ارائه هر نوع خدمات در ضمینه کاشت درختان تنومند و کهنسال است

کاشت درختان تنومند|تهیه و اجرا| سورن بام

کاشت درختان تنومند|تهیه و اجرا| سورن بام

کاشت درختان تنومند|تهیه و اجرا| سورن بام


 • -
دیوار سبز|طراحی و اجرای دیوار سبز|گیاهان مورد استفاده در دیوار سبز

دیوار سبز|با انواع گلهای طبیعی| سورن بام

طراحی و اجرای دیوارهای سبز شرکت سورن بام

دیوار سبزبه عنوان یک دیوار مستقل و یا بخشی از یک ساختمان است که بخشی از آن و یا به طور کامل با پوشش گیاهی خاصی زیبا شده است. امروزه مفهوم دیوار سبز و همچنین کاربرد آن با استفاده از تکنولوژی مدرن گسترش یافته است. پوشش گیاهی جهت نمای سبز این دیوارها، همیشه بر روی بدنه خارجی دیوار قرار می‌گیرد.دیوار سبز دیوار آزاد یا ایستاده‌ای است که به طور نسبی یا به طور کامل با پوشش گیاهی پوشیده شده‌است.دیوارهای سبز بسیار با شکوه و زیبا هستند؛ کاربرد آنها در بام سبز نمای دلنشین و آرامش بخشی را ایجاد می‌ کند که صرف نظر از مزایای زیست محیطی اش، همگان می‌توانند از آن لذت ببرند و در هوایی پاک و سالم زندگی کنند سیستم آبیاری اکثر دیوارهای سبز متشکل از یک قاب، سلول‌ها و کانال‌های آبیاری ست. خاک به عنوان یک ماده هادی در گلدان‌ها عمل می‌کند.در دیوار سبز از خاک مخصوصی استفاده می شود که هفت نوع خاک را با هم مخلوط کرده و به شکل یک خاک سفت در می آید و این خاک رطوبت را در خود نگه می دارد

مزایای دیوار سبز|با انواع گلهای طبیعی| سورن بام

مزایای دیوار سبز|با انواع گلهای طبیعی| سورن بام فقط به زیبایی آن ختم نمی شوداین دیوار همانند عایقی ست که به تنظیم درجه حرارت داخلی ساختمان کمک می‌کند. مشاهده شده است که سطح خارجی دیواری که متصل به دیوار سبز است، ۱۰ درجه خنک تر از یک دیوار در معرض هوای آزاد است با افزایش هزینه‌ها و کمبود انرژی، این ویژگی دیوار سبز سبب کاهش مصرف انرژی در سرمایش و یا گرمایش انرژی می‌شود. این سازه‌ها توانایی ای را دارند که صورتحساب برق شما را تا ۲۰٪ کاهش دهند. همچنین وجودشان باعث حفاظت از ساختمان در برابر نور خورشید ، باران و برف و نوسانات حرارتی می‌گردد از دیگر مزایای دیوار سبز، توانایی مجدد استفاده از آب است. گیاهان با شکستن ترکیبات و مواد مغذی در آب آلوده، به صورت مجدد از آن استفاده می‌کنند؛ همچنین توانایی جذب سر و صدا و کاهش آلودگی صوتی در داخل ساختمان دارا می‌باشند.

ویژگی‌های دیوار سبز|با انواع گلهای طبیعی| سورن بام

دیوار سبز|با انواع گلهای طبیعی| سورن بام به عنوان حایل در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد وظایف حایل‌ها به شرح ذیل می‌باشد: جداسازی فضاهای داخلی و فضاهای خارجی ممانعت از انتقال حرارت بین فضاها ممانعت از انتقال صدا بین فضاها مقاومت در برابر ضربه مقاومت در برابر فشار مقاومت در برابر کشش قابلیت چسبندگی انواع مختلف اندودها (مالشی و یا پاشش مانند گچ، سیمان و …) قابلیت نصب انواع پوشش‌ها مانند کاشی، سنگ، دیوارکوب و … قابلیت نصب دروپنجره

دیوار سبز|با انواع گلهای طبیعی| سورن بام


 • -
بام سبز

روف گاردن |طراحی و اجرای تخصصی| سورن بام