آبنما

آلاچیق

نور پردازی

دیوار سبز

بام سبز

‎محاسن آبیار ی قطره ای‏

محاسن آبیار ی قطره ای‏ :

‎محاسن آبیار ی قطره ای‏

آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به هر گیاه مانند درختان و تاک ها ست ،

و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش بالاتر اثر مصرف آب ‏به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ،

بر طرف می سازد .

یک سیستم ‎محاسن آبیار ی قطره ای‏ به علت کا ربرد موثر آب و نیروی کارگر دارای مزایای ‏آگرونومیکی ،

آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است .

‎محاسن آبیار ی قطره ای‏ :
صرفه جوئی در میزان آب و هزینه ها :

آ بیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کاهش می دهد و این مسئله اساسی در این روش جدید ‏است .

سیستم های قطره ای به آب کمتری نسبت به سایر سیستم های متداول آبیاری نیاز دارد .

مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبیاری با ‏سیستم قطره ای،

تنها نصف آب مورد نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می کند .

با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئی در آب با سیستم ‏قطره ای کاهش می یابد

ما هنوز برای بسیاری باغداران آبیاری موثر با سیستم قطره ای بعلت کمبود و قیمت بالای آب ، اهمیت دارد .

هزینه ‏کارگر برای آبیاری را می توان کاهش داد ، زیرا در سیستم قطره ای کافی است

که پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به کار انداخته شود .

این ‏تنظیم ها توسط وسایل اتوماتیکی انجام می گیرد که نیاز به کارگر چندانی ندارد‎ .

به کارگیری آ‌ب شور :

‎ ‎آبیاری های مکرر رطوبت خاک را در حدی نگه میدارد که بین دو حالت خیلی خشک و خیلی تر نوسان نمی کند.

بیشتر قسمت های خاک از ‏هوای کافی برخوردار است .

خیس ماندن خاک بین آبیاری ها ، نمک های موجود در محلول را رقیق تر نگه میدارد .

به همین جهت در سیستم قطره ای ‏می توان از آب با شوری بیشتری نسبت به سایر روشها ی آبیاری استفاده کرد‎ .‎

‎ ‎مورد استفاده در خاکهای صخره ای و شیب های تند :

سیستم های آبیاری قطره ای را می توان طوری طراحی کرد که ،

در هر نوع توپوگرافی ‏به نحو موثر قا بل استفاده باشد .

در اراضی صخره ای ، حتی اگر فاصله بین درختان نامنظم و اندازه آنها متفاوت باشد ،

می توان آبیاری قطره ‏ای را به نحوی موثر به کار گرفت ،

زیرا آب بسیار نزدیک به هر درخت پخش می شود‎ . ‎‏ ‏

 شرایط خاک :

‎ ‎بعضی خاکها دارای سرعت نفوذ نهایی کافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چکان ها نبوده

و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند .

با دبی ‏تخلیه ۱ گالن برساعت ، خاک بایستی دارای سرعت نفوذ نهایی ۵/۰ اینچ بر ساعت باشد

تا قطر دایره تر شده در اطراف قطره چکان از ۲ فوت ‏تجاوز نکند .

معمولاً خاک های شنی ، بویژه با لایه بندی افقی اندک ، برای آ بیاری قطره ای بسیار مناسب می باشند .

اینگونه لایه بندی برای ‏آبیاری قطره ای مفید است زیرا حرکت جانبی آب را افزایش داده

و حجم بیشتری از خاک را مرطوب می سازد .

تجربه نشان داده است که ‏خاکهای دارای بافت متوسط مناسب آبیاری قطره ای بوده ،

اما برخی خاکهای بافت ریز روان آب تولید کرده اند‏‎ .‎

تجمع نمک :
‎ ‎نمک ها در سطح خاک تجمع یافته و خطر بالقوه ای برای گیاه فراهم می سازد

زیرا باران های سبک املاح را به ناحیه ریشه گیاه منتقل می سازد .

‏بنابراین ، وقتی بعد از دوره تجمع نمک باران می آید ،

آبیاری بایستی طبق برنامه ادامه یابد تا به اندازه ۵ سانتی متر باران وارد خاک شود

و نمک ها ‏را از ناحیه ریشه گیاه خارج سازد‎ .‎

‎ ‎در خلال آبیاری قطره ای ،

نمکها در زیر سطح خاک و پیرامون حجم خیس شده خاک با قطره چکان نیز تجمع می یابد .

خشک شدن خاک بین ‏آبیاری ها موجب حرکت معکوس آب خاک و انتقال نمک از پیرامون ناحیه خیس شده

به طرف قطره چکان می گردد حرکت آب بایستی همیشه دور ‏از قطره چکان باشد

تا از صدمات ناشی از نمک جلوگیری شود‎ .‎

معایب آبیاری قطره ای‏ 

معایب اصلی سیستم های آبیاری ‏قطره ای
‎ ‎هزینه نسبتاً بالا

گرفتگی قطره چکانها

ایجاد شوری موضعی

پخش نا منظم

لکه لکه ای رطوبت خاک ‎

‎ ‎گرفتگی‎ :‎

‎ ‎چون خروجی قطره چکان ها بسیار ریز هستند ،

ذرات معدنی یا آلی موجب گرفتگی آنها می شوند .

گرفتگی باعث کاهش دبی تخلیه ،

غیر ‏یکنواختی پخش آب و در نتیجه صدمه به گیاه می گردد .

در برخی موارد ، ذراتی در آب آبیاری موجود است

و قبل از ورود به شبکه لوله ها ‏تصفیه نمی شود .

در موارد دیگر ،

ذرات در داخل خط لوله یا با تبخیر آب از روزنه قطره چکانها بین آبیاری ها وارد آب می شوند .

اکسید آهن ، ‏کربنات کلسیم و بقایای جلبک و میکروبها

در بعضی سیستم های آبیاری تشکیل شده اند .

تصفیه شیمیائی آب منجر به حذف یا کاهش مشکل گرفتگی ‏قطره چکانها می گردد .
خطرات :
‎ ‎اگر حوادث کنترل نشده ای موجب قطع آبیاری گردد ،

به گیاه سریعاً صدمه وارد می شود .

زیرا توان ریشه ها برای گرفتن آب و مواد غذائی ‏به

حجم نسبتاً کوچک خاک خیس شده محدود می گردد .

جوندگان لوله های فرعی پلی اتیلن را می جوند برای رفع این مشکل و کنترل جوندگان ، ‏

بایستی از لوله های فرعی از جنس پی وی سی استفاده کرد‏‎ .‎
‎ ‎با شکستن خط لوله انتقال آب اصلی یا درست کار نکردن سیستم تصفیه ،

مقداری مواد زاید وارد آب می شود .

با بروز این گونه حوادث ،

‏تعداد زیادی از قطره چکان ها دچار گرفتگی می شوند که بایستی تعمیر یا تعویض گردند‎ .‎

اجزاء تشکیل دهنده سیستم آبیاری قطره ای: 

اجزاء تشکیل دهنده یک سیستم  آبیاری قطره ای ازنقطه ای که آب ازچاه استخراج یاازمحل دیگری تأمین می شود

تانقطه ورود همانندسایرروشهای آبیاری است.

نهرهای آبگیر، کانال، ناوها، لوله ها وسایر تأسیسات دیگرمستقل

ازسیستم آبیاری دراین روش نیزممکن است وجود داشته باشد.

مقدارجریان برای هر هکتارممکن است مشابه روش بارانی بوده

یا بسته به بازده آبیاری و مساحتی از زمین که مرطوب نخواهد شد کمتر از آن باشد.

نوع گیاه وفاصله بین گیاهان ازعواملی است

که مقدارجریان رادرسیستم قطره ای مشخص می کند.

اما درروش قطره ای ازنقطه ای که آب قراراست وارد سایت شود

تأسیسات دیگری به کار گرفته شود که درروشهای آبیاری نیازی به آن نیست .

چون روش قطره ای یک سیستم آبیاری تحت فشاراست

لذا در مرحله نخست باید یک پمپ آب را ازمنبع دریافت وآن رابا فشار لازم وارد

سیستم لوله های آبیاری قطره ای نماید.

دربعضی شرایط ممکن است آب ازمنبع اصلی تامزرعه با لوله هدایت شده

واختلاف ارتفاع انرژی لازم برای فشارآب راتأمین نماید.

دراین وضعیت نیازی به پمپ نخواهد بود.

اما دراکثرسیستم های معمول آبیاری قطره ای وجود پمپ برای تامین فشارالزامی است.

قطره چکان ها :

قطره چکان آخرین قطعه یاوسیله آبیاری قطره ای است

که آب ازآن به شکلهای مختلف مانند قطره ،

جریان پیوسته یامنقطع ویافوران خارج می شود.

وظیفه قطره چکان آن است که نیازآبی روزانه گیاه راحتی اگرمقدار آن بسیارکم باشدتامین نماید.

قطره چکان بایددارای چهارویژگی عمده باشد:

نحوه خروج آب ازلوله درسیستم های قطره ای اساس طبقه بندی آنها قرارگرفته است،

براین اساس سه نوع الگوی آبیاری وجود دارد که عبارتند از:

  1. نقطه ای
  2. خطی
  3. ترکیبی

درروش نقطه ای خارج شدن آب از لوله فرعی

یا توسط خروجی هایی به نام امیتر انجام می شود.

یا اینکه وسیله خروج اب یک لوله با شلنگ می باشد

که روی روزنه هایی تعبیه شده است.

درهرصورت قسمت خیس شده خاک یک نقطه یا

مساحت بسیارکوچک دراطراف خروجی می باشد.

حال آنکه درروش خطی لوله فرعی طوری درنظرگرفته می شود

که بجای یک نقطه نواری ازخاک درسرتاسرطول لوله فرعی خیس شود.

لوله های تراوا که آب ازتمام نقاط جدارآن خارج می شود نمونه ای ازاین روش است.

این روش را آبیاری با نوارمرطوب نیز می گویند.

درلوله های نواری منفذ داریا لوله های دومحفظه ای

گرچه خروج آب ازیک نقطه مشخص صورت می گیرد

اما به دلیل نزدیک بودن خروجی ها درعمل نواری ازخاک خیس می شود،

لذااین روش رامی توان ترکیبی ازانواع خطی ونقطه ای دانست.

درقطره چکانهای نقطه ای که متداول ترین روش آبیاری است

خروج آب معمولاً توسط یک روزنه صورت می گیرد.

اولین هدف درطراحی سیستم آبیاری قطره ای آن است که

آب یا کود تا حد قابل قبولی درتمام سایت  بطوریکنواخت توزیع شود.

برای این منظورلازم است

طراح عوامل موثردرآن درنظرگرفته ونکاتی چند را لحاظ نماید.

ازعوامل موثردرطراحی آبیاری قطره ای نوع قطره چکان ها، یکنواختی قطره چکان ها،

پستی وبلندی زمین، هیدرولیک توزیع آب، مقدارقابل انتظار یکنواختی توزیع آب،

درجه مقاومت گیاه به شوری، نیازآبی گیاه، کیفیت آب،

نیاز یا عدم نیازبه دستگاه های تزریق کودشیمیایی،

دمای آب،  شوری خاک، عملیات زراعی ودیگرخصوصیات ویژه

منطقه یا دستگاه های مورد استفاده را می توان نام برد.

آبیاری اتوماتیک- مدل ترکیبی (قطره­ای و بارانی)

جهت آبیاری همزمان بارانی و قطره­ای

در فضاهایی که هم چمن و گیاهان پوششی وجود داشته

و هم در کناره­­ها درخت، گلدان یا بوته قرار دارد طراحی شده است.

در داخل این بسته کلیه ملزومات

یک سیستم آبیاری حرفه ای از جمله لوله پلی اتیلن،

فیلتر، شیر دیجیتال، اتصالات، قطره چکان و… وجود دارد.

نصب این سیستم آسان و سریع بوده و نیاز به ابزار ندارد

این کار به کمک دستورالعمل مصوّر موجود در بسته انجام میگیرد

تنظیم و کار شیر دیجیتال موجود ساده بوده و در هر زمان میتوانید

برنامه آبیاری را به وقت دلخواه خود تغییر دهید.

برای فضاهای بزرگ پیشنهاد میگردد از یک بسته بارانی

و یک بسته قطره­ای بصورت مستقل استفاده گردد.

 


مجموعه های دیگر

نوشته‌های تازه

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت