پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

  • 0
بام سبز|محوطه سازی روی بام |roofgarden

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

 

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

امروزه شهر تهران در وضعیتی  قرار دارد که پرداختن جدی به مسائل محیط زیست وفضای سبز آن ضروری و جدی است و دیرکرد در برخورد با این واقعیت را بدون تردید باید به منزله یک فاجعه تلقی کرد. شهر تهران به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان با میزان سرانه فضای سبزغیر استاندارد ومنابع آب وخاک آلوده، آلودگی های صوتی، شیمیایی وفیزیکی به طور دائم موجب بیقراری جسم و روح شهروندان را فراهم می آورد. ساخت و سازهای بی امان،افزایش بی وقفه وسائل نقلیه ،گسترش صنایع آلوده کننده ، افزایش جمعیت والگوی مصرف وعدم رعایت ملاحظات محیط زیستی همگی سبب ایجاد دامنه وسیعی از معضلات در شهر تهران شده است .

ما هر روزه شاهد عقب نشینی فضای سبز در برابر بتون وآهن وسنگ وسیمان هستیم. هر روز شاهد دور شدن خود وکودکان از محیط های طبیعی که عامل اصلی رشد سالم وخلاق می باشد هستیم. نگاه واقع بینانه وهوشیارانه به وضعیت موجود مسئولیت همه ما را در ایجاد وتوسعه اصولی فضای سبز وبهسازی محیط طبیعی سنگین تر می سازد.

وجود فضای سبز در شهرها مثل پروژه بام سبز ولنجک سورن بام در تولید اکسیژن وتصفیه هوا، توسعه پوشش گیاهی، حفظ شرایط اکولوژیکی و ممانعت از انهدام پیوندهای اکوسیستم، پایداری زنجیره غذایی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی،آرامش روح و روان ایجاد امکانات جهت گذراندن اوقات فراغت وآموزشی، کاهش آلودگی ها و گردوغبار، تبدیل اثرات گلخانه ای، تخفیف بازتاب انرژی، ترمیم لایه ازن، سلامتی شهروندان، گسترش بهداشت جسمی وروانی شهرنشینان تاثیر بسیار شایانی دارد.

ولی مسئله اینجاست که افزایش قیمت زمین، افزایش جمعیت و بالا رفتن میزان وتراکم ساخت وسازها، نابودی باغات خصوصی واز بین رفتن بسیاری از درختان کهنسال در جریان ساخت وساز ومسائل فرهنگی و اقتصادی، توسعه فضای سبز در کلان شهرها را با مشکلات زیادی مواجه نموده است. با کمبود سطوح مسطح در شهرها، سطوح عمودی و سطوح شیبدار در حاشیه بزرگراهها ،خیابانها وبدنه های شهر همچون دیوارهای منازل از اهمیت زیادی برخوردار خواهند بود.

معابر وبزرگراهها از جمله نقاطی هستند که به علت کثرت تردد در آنها نیاز به پوشش سبز مناسب برای کاشت احساس می شود. در حاشیه بزرگراهها، وجود شیبهای تند و شرایط نامناسب و نیز دیواره های بلند بتونی علاوه بر ایجاد چشم اندازنامطلوب، آلودگی صوتی ودر نتیجه عدم آرامش برای ساکنین محیط اطراف آن ایجاد نموده است. لذا لازم است با انتخاب گیاهان مناسب ومقاوم، سازگار وتلفیق آنها با سازه های معماری، برروی آنها پوششی سبز ایجاد نموده مضمن جلوگیری از آلودگی صوتی ،آلودگی هوا ، فرسایش خاک و…… محیطی زیبا ودلپذیر بوجود آورد وموجبات گسترش فضای سبز شهری را پدید آورده و فضای مرده وعاری از حیاط را زنده وشاداب نموده وروح و روان خسته شهروندان را رنگ و رونق تازه ای بخشید.

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام

پروژه بام سبز ولنجک سورن بام


Leave a Reply

نوشته‌های تازه

error: Content is protected !!