آبنما

آلاچیق

نور پردازی

دیوار سبز

بام سبز

social
شما اینجا هستید : خانه -> فضای سبز -> طراحی و اجرای فضای سبز

طراحی و اجرای فضای سبز

طراحی و اجرای فضای سبز

طراحی و اجرای فضای سبز

در محوطه سازی درختان، درخچه ها، پیچ های زینتی، گیاهان پوشی و گلهای یكساله و چند ساله مهم ترین

عناصر طراحی و اجرای فضای سبز انتخاب، بكارگیری و نگهداری از این گیاهان سه عامل اساسی در كارایی فضای سبز هستند

كه باید همواره توسط طراح مورد توجه قرار گیرند. بنابراین نكته بسیار مهم در طراحی و اجرای فضای سبزانتخاب گیاهی است

كه بتواند بیشتری كارایی ممكن را با حداقل نیاز به نگهداری فراهم آورد.

نكته دیگر استفاده از گیاهان مناسب با توجه به نیازهای مختلفی است

كه طراح با آن روبروست در فرایند طراحی و كاشت، توجه به نوع گیاهان و نحوه قرار گرفتن گیاهان

نسبت به یكدیگر در جهت رسیدن به یك طرح زیبا و كارآ ضروری به نظر می رسد.

فضای سبز

گیاهان بومی یك راهكار مهم كه جایگاه ویژه ای در محوطه سازی دارد، استفاده از گیاهان بومی می باشد.

اگرچه امروزه افزایش بسیار زیادی در زمینه استفاده از این گروه گیاهان در فضای سبز دیده می شود،

ولی هنوز راهی بسیار طولانی تا بكارگیری همه پتانسیلهای موجود وجود دارد.

گیاهان بومی مقاومت بالاتری نسبت به خشكسالی، آفات و بیماریها دارند كه این امر هزینه نگهداری فضای سبز را پایین می آورد.

افزون بر این، استفاده از این گیاهان سبب پایین آمدن هماهنگی بین فضای سبز تازه تأسیس و محیط طبیعی فراگیرنده آن می گردد.

طراحان و سازندگان فضاهای سبز عمومی و خصوصی پیش از تخریب پوشش طبیعی محوطه ها

باید سایت خود را از نظر پوشش گیاهی كاملاً ارزیابی نمایند.

نكته بعدی در طراحی كاشت موفق، توجه به عوامل اكولوژیكی منطقه مانند تفاوت در دماها، پستی و بلندی، بافت و

ساختمان خاك و میزان بارش می باشد تنها با توجه به این موارد است كه می توان یك محوطه زیبا و كارا با استفاده

از گیاهان بومی فراهم آورد.


كنارهم قرار گرفتن گیاهان

گیاهان اصولاً به صورتهای تأكیدی یا تكی، خطی، گروهی و توده ای قابل كشت هستند هر یك از این روشهای كاشت

اثر متفاوتی را در بیننده ایجاد می كنند. در یك محوطه سازی اصولی كوشش می شود كه از هر چهار روش یاد شده

در جای مناسب و به میزان درست بهره گرفته شود.

 

 


مجموعه های دیگر

نوشته‌های تازه

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران

تمامی حقوق سایت نزد سورن بام است.