زه کش بام سبز | بام سبز ازگل|عایق بام سبز

  • 0
roofgarden| انواع بام سبز|اجرای بام سبز

زه کش بام سبز | بام سبز ازگل|عایق بام سبز

زه کش بام سبز | بام سبز ازگل|عایق بام سبز

اجرای بام سبز پروژه ازگل واقع اتوبان امام علی میدان ازگل که مراحل اجرای عایق ضد ریشه که مقاومت  زیادی در برابر ریشه دارد و مانع  ورود ریشه  به سازه میشود شبکه های زه کشی که باعث  هوادهی  به خاک و همچنین باعث خروج سریع آب به سمت فاضلاب میشود و با عث میشود که به گیاه هوادهی شود

 

زه کش بام سبز | بام سبز ازگل|عایق بام سبز


Leave a Reply

نوشته‌های تازه