آبنما

آلاچیق

نور پردازی

دیوار سبز

بام سبز

شما اینجا هستید : خانه -> جابجایی درختان, محوطه سازی, محوطه سازی فضای سبز -> روش جابجایی درختان بزرگ وانتقال درختان بزرگ

روش جابجایی درختان بزرگ وانتقال درختان بزرگ

روش جابجایی درختان بزرگ وانتقال درختان بزرگ

روش جابجایی درختان بزرگ وانتقال درختان بزرگ

انتقال موفق درختان بزرگ یا جابجایی درختان بزرگ  به عملیات تولید و تصمیماتاتخاذ شده ازقبل است که شما

چه موقع درخت را انتقال میدهید ، بستگی دارد.

انتخاب گونه‌های مناسب درخت و بستر با کیفیت براساس خصوصیات محل کاشت،مراقبتدرختان پس از کاشت،

اندازه درختان  منتقل‌شونده( جابجایی درختان بزرگ ، انتقال درختان بزرگ ) خصوصیات توده ریشه درخت و عملیات

بسترسازی بستگی دارد.

 

برای اینکه بتوانیم به‌طور موفق درخت را به زمین کاشت منتقل کنیم،لازم است، نتیجه توجه به این جزئیات زمانی

مشخص می‌شود که درخت  انتقال یافته بالغ می‌شود و اهمیت آن برای شما افزایش می‌یابد.

درختان در مواقع انتقال درختان بزرگ به زمین اصلی دچار استرس می‌شوندکه در مرحله اول به‌علت تغییر در توانائی

در جذب آب در اثر از بین رفتن تعدادی از ریشه‌هایشان می‌باشد.شما باید دقت داشته باشید که ریشه بی آبی نکشد که

دچار استرس شود وریشه ها از بین برود.ازاگرریشه درختان بزرگ ازبین برود ترکیبات هورمونی و تولید دوباره ریشه

بین میرود  .که این هورمون‌های ذخیره کننده کربوهیدرات ها هستندکه با کاهش آنها برتوانایی وقدرت گیاه کاهش پیدا

میکندو در نتیجه بر میزان ریشه‌زائی سریع، تأثیر می‌گذارد که برای بقا و روشددرختان بزرگ و نهال های انتقال‌یافته به

زمین اصلی مهم است. توانائی یک درخت در حفظ مقاومتخود پس از انتقال، موفقیت یا عدم موفقیت کاشت را تعیین می‌کند

روش جابجایی درختان بزرگ وانتقال درختان بزرگ

روش جابجایی درختان بزرگ وانتقال درختان بزرگ

درختان موجود در بازار سه روش تهیه می‌شوند؛ ریشه لخت یا ریشه ای که اصلاحا تازه از زمین کنده شده ، درختان ریشه توپی شده (گلوله شده) و پیچانده شده درون پارچه  و گلدان از جمله گلدان در گلدان و گلدان در زمین ریشه لخت

سیستم تولید ریشه لخت، چندین مزیت دارد. درختان با ریشه لخت با هزینه کمتر از سایر درختان تولید می‌شوند

که این امر به‌دلیل حفر کردن آسان سوراخ کاشت و نگهداری و حمل آسان این گیاهان است

(از آنجا زمان کاشت، خاک یا ریشه همراه نیست) سیستم ریشه را می‌توان بررسی کرد و ریشه‌های نامرغوب یا ناقص را حذف نمود

شرکت سورن بام با تیم متخصص و کارشناسان مجرب خود در زمینه معماری منظر فعالیت های بیشماری انجام داده اند و در زمینه محوطه سازی باغ، ویلا، فضای سبز، دیوار سبز ، روف گاردن و…. فعالیت های بیشماری دارد و همچنین در ساخت و اجراء انواع ابنما، فلاور باکس، آلاچیق، پرگولا و…. فعالیت دارد.


مجموعه های دیگر

نوشته‌های تازه

طراحی سایت طراحی سایتطراحی سایت طراحی سایت