آبنما

آلاچیق

نور پردازی

دیوار سبز

بام سبز

social
شما اینجا هستید : خانه -> بام سبز, تراس سبز, محوطه سازی -> انواع بامهای سبز طراحی و اجرا | دیوار سبز و محوطه سازی

انواع بامهای سبز طراحی و اجرا | دیوار سبز و محوطه سازی

درباره بام سبز و نحوه اجرای آن

انواع بامهای سبز طراحی و اجرا  |بامهای سبز می توانند در انواع مختلف باشند از جمله بام سبز متمرکز ، فشرده ، نیمه متمرکز

و گسترده یا وسیع بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز در بام سبز طبقه بندی شوند.

بامهای سنتی سبز که نیازمند عمق بیشتری  از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی می باشند،

بعنوان بام های سبز متمرکز مطرح گردیید.این نوع بام سبز  نیاز بیشتری به  آبیاری، کوددهی

و سایر مراقبتها می باشند. در مقابل، بامهای سبز(مدرن ) وسیع یا گسترده،

به عنوان سیستمهای خودنگهدار در نظر گرفته شد. و به حداقل تاسیسات نگهداری،

شاید تنها یکبار در سال هرس یا کوددهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز دارد.

این نوع از بامهای سبز می توانند در لایه بسیار نازکی از خاک  که اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه می باشد  استفاده می شود،

بدین ترتیب بام هاي متمركز، محيط كشت ژرف و عميقي دارند و در دسترس هستند و

مي توانند به عنوان يك فضاي باز در نظر گرفته شوند. مثالي از يك بام سبز متمركز،

بام مركز Manulife است كه در بالاي يك پاركينگ قرار گرفته است. بام سبز ۲۵ ساله اي كه

در جاي مناسبی با درختان بالغ و تنومندش، مستقر شده است.

انواع بامهای سبز طراحی و اجرا

در مقابل، بام سبز گسترده، محيط كشت سطحي و كم عمقي دارد و معمولاً قسمتي از يك سيستم بامي

و قسمتي از ساختار ساختمان سبز مي باشد. يك بام سبز گسترده به طور كلي در دسترس

و مورد استفاده کارکردی نيست. بام شرکتMountain Equipment نمونه اي از يك بام سبز گسترده

مي باشد كه در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است.

طبقه بندی دیگر در خصوص بامهای سبز مسطح و شیبدار است.

چرا که شیب بام کاهش خطر نفوذ آب از طریق سازه بام را با استفاده از لایه های آب بندی و زهکشی کمتری نسبت به بام تخت موجب می گردد.

در تمامي انواع مختلف بام سبز استفاده از خاک ليکا پيشنهاد مي گردد.چون بسیار سبک است .


مجموعه های دیگر

نوشته‌های تازه